Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007D0453-20170728

Decyzja Komisji z dnia 29 czerwca 2007 r. ustanawiająca status BSE państw członkowskich i krajów trzecich lub ich regionów zgodnie z ryzykiem wystąpienia BSE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3114) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2007/453/WE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/453/2017-07-28

02007D0453 — PL — 28.07.2017 — 012.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

DECYZJA KOMISJI

z dnia 29 czerwca 2007 r.

ustanawiająca status BSE państw członkowskich i krajów trzecich lub ich regionów zgodnie z ryzykiem wystąpienia BSE

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3114)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/453/WE)

(Dz.U. L 172 z 30.6.2007, s. 84)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

 M1

DECYZJA KOMISJI 2008/829/WE z dnia 30 października 2008 r.

  L 294

14

1.11.2008

 M2

DECYZJA KOMISJI 2009/830/WE z dnia 11 listopada 2009 r.

  L 295

11

12.11.2009

 M3

DECYZJA KOMISJI 2010/749/UE z dnia 2 grudnia 2010 r.

  L 318

47

4.12.2010

 M4

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/111/UE z dnia 10 lutego 2012 r.

  L 50

49

23.2.2012

 M5

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/489/UE z dnia 24 sierpnia 2012 r.

  L 231

13

28.8.2012

 M6

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 519/2013 z dnia 21 lutego 2013 r.

  L 158

74

10.6.2013

 M7

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 2013/429/UE z dnia 9 sierpnia 2013 r.

  L 217

37

13.8.2013

 M8

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 2014/732/UE z dnia 20 października 2014 r.

  L 302

58

22.10.2014

 M9

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1356 Tekst mający znaczenie dla EOG z dnia 4 sierpnia 2015 r.

  L 209

5

6.8.2015

 M10

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/600 Tekst mający znaczenie dla EOG z dnia 15 kwietnia 2016 r.

  L 103

41

19.4.2016

 M11

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/701 Tekst mający znaczenie dla EOG z dnia 4 maja 2016 r.

  L 121

22

11.5.2016

 M12

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1100 Tekst mający znaczenie dla EOG z dnia 5 lipca 2016 r.

  L 182

47

7.7.2016

►M13

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1396 Tekst mający znaczenie dla EOG z dnia 26 lipca 2017 r.

  L 197

9

28.7.2017
▼B

DECYZJA KOMISJI

z dnia 29 czerwca 2007 r.

ustanawiająca status BSE państw członkowskich i krajów trzecich lub ich regionów zgodnie z ryzykiem wystąpienia BSE

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3114)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/453/WE)Artykuł 1

Status BSE państw lub regionów zgodnie z ryzykiem wystąpienia w nich BSE określony jest w załączniku.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 lipca 2007 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

▼M13
ZAŁĄCZNIK

WYKAZ PAŃSTW LUB REGIONÓW

A.    Państwa lub regiony o nieznacznym ryzyku BSE

Państwa członkowskie

 Belgia

 Bułgaria

 Republika Czeska

 Dania

 Niemcy

 Estonia

 Chorwacja

 Włochy

 Cypr

 Łotwa

 Litwa

 Luksemburg

 Węgry

 Malta

 Niderlandy

 Austria

 Polska

 Portugalia

 Rumunia

 Słowenia

 Słowacja

 Hiszpania

 Finlandia

 Szwecja

Regiony państw członkowskich

 Irlandia Północna

 Szkocja

Państwa Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu

 Islandia

 Liechtenstein

 Norwegia

 Szwajcaria

Państwa trzecie

 Argentyna

 Australia

 Brazylia

 Chile

 Kolumbia

 Kostaryka

 Indie

 Izrael

 Japonia

 Namibia

 Nowa Zelandia

 Panama

 Paragwaj

 Peru

 Singapur

 Stany Zjednoczone

 Urugwaj

B.    Państwa lub regiony o kontrolowanym ryzyku BSE

Państwa członkowskie

 Irlandia

 Grecja

 Francja

 Zjednoczone Królestwo z wyjątkiem Irlandii Północnej i Szkocji

Państwa trzecie

 Kanada

 Meksyk

 Nikaragua

 Korea Południowa

 Tajwan

C.    Państwa lub regiony o nieokreślonym ryzyku BSE

 Państwa lub regiony niewymienione w pkt A ani B

Top