EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1236

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1236 z dnia 27 lipca 2016 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, w odniesieniu do wpisów dotyczących Estonii, Łotwy, Litwy i Polski (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4983) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2016/4983

OJ L 202, 28.7.2016, p. 45–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1236/oj

28.7.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 202/45


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1236

z dnia 27 lipca 2016 r.

zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, w odniesieniu do wpisów dotyczących Estonii, Łotwy, Litwy i Polski

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4983)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy o wymaganiach zdrowotnych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (3), w szczególności jej art. 4 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją wykonawczą Komisji 2014/709/UE (4) ustanowiono środki kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. W załączniku do tej decyzji wykonawczej wyznaczono i wymieniono w części I, II, III i IV niektóre obszary tych państw członkowskich rozróżnione w zależności od poziomu ryzyka na podstawie sytuacji epidemiologicznej. Wykaz ten obejmuje niektóre obszary Estonii, Łotwy, Litwy i Polski.

(2)

W czerwcu i lipcu 2016 r. kolejne przypadki afrykańskiego pomoru świń w populacjach dzików wystąpiły na obszarach gmin Jekabpils, Baldones i Riga na Łotwie, kolejne przypadki choroby w populacjach dzików – na obszarach powiatów Pärnu, Harju i Rapla w Estonii, a jeden przypadek choroby w populacjach dzików – na obszarze gminy Czyże w Polsce. Obszary te wymienione są w części I załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE, w bliskim sąsiedztwie obszarów wymienionych w części II tego załącznika. W związku z tym niektóre obszary Estonii, Łotwy i Polski wymienione w części I powinny teraz być wymienione w części II, a niektóre nowe obszary Łotwy powinny zostać wymienione w części I załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE.

(3)

W czerwcu i lipcu 2016 r. wystąpiły dalsze ogniska afrykańskiego pomoru świń u świń domowych w powiatach Jõgeva i Lääne-Viru w Estonii; niektóre obszary Estonii wymienione obecnie w części II powinny teraz być wymienione w części III załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE.

(4)

W czerwcu i lipcu 2016 r. wystąpiły dalsze ogniska afrykańskiego pomoru świń u świń domowych na obszarze Elektrėnai, Anykšciu i Kruonio na Litwie. Te obszary są obecnie wymienione w części II załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE. W związku z tym w przypadku Litwy niektóre obszary wymienione w części II powinny zostać przeniesione do części III załącznika.

(5)

W czerwcu i lipcu 2016 r. wystąpiły dalsze ogniska afrykańskiego pomoru świń u świń domowych na obszarze gminy Hajnówka w Polsce. Obszar ten jest obecnie wymieniony w części II załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE. W związku z tym w przypadku Polski wykaz zawarty w części I załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE powinien zostać rozszerzony na południe, a niektóre obszary wymienione w częściach I i II powinny być wymienione w części III tego załącznika.

(6)

Przy ocenie ryzyka w zakresie zdrowia zwierząt stwarzanego w odniesieniu do sytuacji tej choroby w Estonii, na Łotwie, Litwie i w Polsce należy uwzględnić zmiany obecnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie afrykańskiego pomoru świń w dotkniętych tą chorobą populacjach dzików w Unii. Aby skoncentrować środki kontroli w zakresie zdrowia zwierząt i zapobiegać dalszemu rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń, a także aby zapobiegać niepotrzebnym zakłóceniom w handlu wewnątrz Unii oraz unikać nieuzasadnionych barier handlowych ze strony państw trzecich, należy zmienić unijny wykaz obszarów podlegających środkom kontroli w zakresie zdrowia zwierząt określony w załączniku do decyzji wykonawczej 2014/709/UE, tak aby uwzględnić w nim zmiany w obecnej sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do tej choroby w Estonii, na Łotwie, Litwie i w Polsce.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 lipca 2016 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.

(2)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.

(3)  Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11.

(4)  Decyzja wykonawcza Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylająca decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz.U. L 295 z 11.10.2014, s. 63).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

CZĘŚĆ I

1.   Łotwa

Następujące obszary Łotwy:

w novads Bauskas – pagasti Īslīces, Gailīšu, Brunavas i Ceraukstes,

w novads Dobeles – pagasti Jaunbērzes, Dobeles i Bērzes,

w novads Jelgavas – pagasti Kalnciema, Līvbērzes, Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas i Sesavas,

w novads Tukuma – pagasti Slampes i Džūkstes,

novads Engures,

novadsRundāles,

novads Stopiņu,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jūrmala,

pilsēta Bauska.

2.   Litwa

Następujące obszary Litwy:

w rajono savivaldybė Jurbarkas – seniūnijos Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus i Juodaičių,

w rajono savivaldybė Pakruojis – seniūnijos Klovainių, Rozalimo i Pakruojo,

w rajono savivaldybė Panevežys – część Krekenavos seniūnijos położona na zachód od rzeki Nevėžis,

w rajono savivaldybė Raseiniai – seniūnijos Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų i Šiluvos,

w rajono savivaldybė Šakiai – seniūnijos Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių,

rajono savivaldybė Pasvalys,

rajono savivaldybė Vilkaviškis,

rajono savivaldybė Radviliškis,

savivaldybė Kalvarija,

savivaldybė Kazlų Rūda,

savivaldybė Marijampolė.

3.   Polska

Następujące obszary Polski:

w województwie podlaskim:

gminy Augustów z miastem Augustów, Nowinka, Płaska, Sztabin i Bargłów Kościelny w powiecie augustowskim,

gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady i Dobrzyniewo Duże w powiecie białostockim,

części gmin Kleszczele i Czeremcha położone na zachód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

gminy Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo i Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim,

powiat sejneński,

gminy Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki w powiecie suwalskim,

gmina Rutki w powiecie zambrowskim,

gminy Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim,

gminy Brańsk z miastem Brańsk, Boćki, Rudka Wyszki, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii utworzonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), miasto Bielsk Podlaski, część gminy Orla położona na zachód od drogi nr 66 w powiecie bielskim, powiat miasta Białystok,

powiat miasta Suwałki,

powiat moniecki,

powiat siemiatycki.

CZĘŚĆ II

1.   Estonia

Następujące obszary Estonii:

linn Kallaste,

linn Rakvere,

linn Tartu,

linn Viljandi,

maakond Harjumaa (wyłączając część valdu Kuusalu położoną na południe od drogi 1 (E20), vald Aegviidu i vald Anija),

maakond Ida-Virumaa,

maakond Läänemaa,

maakond Pärnumaa,

maakond Põlvamaa,

maakond Raplamaa,

część valdu Kuusalu położona na północ od drogi 1 (E20),

część valdu Pärsti położona na zachód od drogi 24126,

część valdu Suure-Jaani położona na zachód od drogi 49,

część valdu Tamsalu położona na północny wschód od linii kolejowej Tallinn-Tartu,

część valdu Tartu położona na wschód od linii kolejowej Tallinn-Tartu,

część valdu Viiratsi położona na zachód od linii wyznaczonej przez zachodnią część drogi 92 do skrzyżowania z drogą 155, następnie wzdłuż drogi 155 do skrzyżowania z drogą 24156, potem wzdłuż drogi 24156 do jej przecięcia z rzeką Verilaske, a następnie wzdłuż rzeki Verilaske do południowej granicy valdu,

vald Abja,

vald Alatskivi,

vald Avanduse,

vald Haaslava,

vald Haljala,

vald Halliste,

vald Kambja,

vald Karksi,

vald Koonga,

vald Kõpu,

vald Laekvere,

vald Luunja,

vald Mäksa,

vald Märjamaa,

vald Meeksi,

vald Peipsiääre,

vald Piirissaare,

vald Rägavere,

vald Rakvere,

vald Saksi,

vald Sõmeru,

vald Vara,

vald Vihula,

vald Võnnu.

2.   Łotwa

Następujące obszary Łotwy:

w novads Bauskas – pagasti Mežotnes, Codes, Dāviņu i Vecsaules,

w novads Jelgavas – pagasts Valgunde,

w novads Limbažu – pagasti Skultes, Vidrižu, Limbažu i Umurgas,

w novads Salacgrīvas – pagasts Liepupes,

novads Ādažu,

novads Aizkraukles, novads Aknīstes,

novads Alūksnes,

novads Amatas,

novads Apes,

novads Babītes,

novads Baldones,

novads Baltinavas,

novads Balvu,

novads Carnikavas,

novads Cēsu,

novads Cesvaines,

novads Ērgļu,

novads Garkalnes,

novads Gulbenes,

novads Iecavas,

novads Ikšķiles,

novads Ilūkstes,

novads Inčukalna, novads Jaunjelgavas,

novads Jaunpiebalgas,

novads Jēkabpils,

novads Ķeguma,

novads Ķekavas,

novads Kocēnu,

novads Kokneses,

novads Krimuldas,

novads Krustpils,

novads Lielvārdes,

novads Līgatnes, novads Līvānu,

novads Lubānas,

novads Madonas,

novads Mālpils,

novads Mārupes,

novads Neretas,

novads Ogres,

novads Olaines,

novads Ozolnieki,

novads Pārgaujas,

novads Pļaviņu,

novads Priekuļu,

novads Raunas,

novads Ropažu,

novads Rugāju,

novads Salas,

novads Salaspils,

novads Saulkrastu,

novads Sējas,

novads Siguldas,

novads Skrīveru,

novads Smiltenes,

novads Varakļānu,

novads Vecpiebalgas,

novads Vecumnieku,

novads Viesītes,

novads Viļakas,

pilsēta Limbaži.

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Valmiera.

3.   Litwa

Następujące obszary Litwy:

w rajono savivaldybė Anykščiai – seniūnijos Kavarskas, Kurkliai oraz część Anykščiai położona na południowy zachód od drogi nr 121 i nr 119,

w rajono savivaldybė Jonava – seniūnijos Šilų, Bukonių oraz w Žeimių seniūnija – kaimai Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka, Naujokai,

w rajono savivaldybė Kaunas – seniūnijos Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių i Zapyškio,

w rajono savivaldybė Kėdainiai – seniūnijos Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos, Kėdainių miesto,

w rajono savivaldybė Panevėžys – seniūnijos Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių,Velžio oraz część Krekenavos seniūnija położona na wschód od rzeki Nevėžis,

w rajono savivaldybė Prienai – seniūnijos Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo, Pakuonių,

w rajono savivaldybė Šalčininkai – seniūnijos Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškių,

w rajono savivaldybė Varėna – seniūnijos Kaniavos, Marcinkonių, Merkinės,

w rajono savivaldybė Vilnius – seniūnijos Maišiagala, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio, Pagirių, Kuodiškių,

miesto savivaldybė Alytus,

w rajono savivaldybė Utena – seniūnijos Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio,

w miesto savivaldybėAlytus – seniūnijos Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno, Alytaus,

miesto savivaldybė Kaunas,

miesto savivaldybė Panevėžys,

miesto savivaldybė Prienai,

miesto savivaldybė Vilnius,

rajono savivaldybė Biržai,

rajono savivaldybė Druskininkai,

rajono savivaldybė Ignalina,

rajono savivaldybė Lazdijai,

rajono savivaldybė Molėtai,

rajono savivaldybė Rokiškis,

rajono savivaldybė Širvintos,

rajono savivaldybė Švenčionys,

rajono savivaldybė Ukmergė,

rajono savivaldybė Zarasai,

savivaldybė Birštonas,

savivaldybė Visaginas.

4.   Polska

Następujące obszary Polski:

w województwie podlaskim:

gminy Czarna Białostocka, Gródek, Michałowo, Supraśl, Wasilków i Zabłudów w powiecie białostockim,

gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo w powiecie sokólskim,

gmina Lipsk w powiecie augustowskim,

gmina Dubicze Cerkiewne, części gmin Kleszczele i Czeremcha położone na wschód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii utworzonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), część gminy Orla położona na wschód od drogi nr 66 w powiecie bielskim.

CZĘŚĆ III

1.   Estonia

Następujące obszary Estonii:

linn Elva,

linn Võhma,

maakond Jõgevamaa,

maakond Järvamaa,

maakond Valgamaa,

maakond Võrumaa,

część valdu Kuusalu położona na południe od drogi 1 (E20),

część valdu Pärsti położona na wschód od drogi 24126,

część valdu Suure-Jaani położona na wschód od drogi 49,

część valdu Tamsalu położona na południowy zachód od linii kolejowej Tallinn-Tartu,

część valdu Tartu położona na zachód od linii kolejowej Tallinn-Tartu,

część valdu Viiratsi położona na wschód od linii wyznaczonej przez zachodnią część drogi 92 do skrzyżowania z drogą 155, następnie wzdłuż drogi 155 do skrzyżowania z drogą 24156, potem wzdłuż drogi 24156 do jej przecięcia z rzeką Verilaske, a następnie wzdłuż rzeki Verilaske do południowej granicy valdu,

vald Aegviidu,

vald Anija,

vald Kadrina,

vald Kolga-Jaani,

vald Konguta,

vald Kõo,

vald Laeva,

vald Nõo,

vald Paistu,

vald Puhja,

vald Rakke,

vald Rannu,

vald Rõngu,

vald Saarepeedi,

vald Tapa,

vald Tähtvere,

vald Tarvastu,

vald Ülenurme,

vald Väike-Maarja.

2.   Łotwa

Następujące obszary Łotwy:

w novads Limbažu – pagasti Viļķenes, Pāles i Katvaru,

w novads Salacgrīvas – pagasti Ainažu i Salacgrīvas,

novads Aglonas,

novads Alojas,

novads Beverīnas,

novads Burtnieku,

novads Ciblas,

novads Dagdas,

novads Daugavpils,

novads Kārsavas,

novads Krāslavas,

novads Ludzas,

novads Mazsalacas,

novads Naukšēnu,

novads Preiļu,

novads Rēzeknes,

novads Riebiņu,

novads Rūjienas,

novads Strenču,

novads Valkas,

novads Vārkavas,

novads Viļānu,

novads Zilupes,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Rēzekne,

pilsēta Ainaži,

pilsēta Salacgrīva.

3.   Litwa

Następujące obszary Litwy:

w rajono savivaldybė Anykščiai – seniūnijos Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų, Traupio oraz część seniūnija Anykščiai położona na północny wschód od drogi nr 121 i nr 119,

w rajono savivaldybė Alytus – seniūnija Butrimonių,

w rajono savivaldybė Jonava – seniūnijos Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos oraz, w seniūnija Žeimiai – kaimai Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai i Žeimių miestelis,

rajono savivaldybė Kaišiadorys,

w rajono savivaldybė Kaunas – seniūnijos Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos i Neveronių,

w rajono savivaldybė Kėdainiai – seniūnija Pelėdnagių,

w rajono savivaldybė Prienai – seniūnijos Jiezno, Stakliškių,

w rajono savivaldybė Panevėžys – seniūnijos Miežiškių i Raguvos,

w rajono savivaldybė Šalčininkai – seniūnijos Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos, Kalesninkų,

w rajono savivaldybė Varėna – seniūnijos Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos, Vydenių,

w rajono savivaldybė Vilnius – części seniūnija Sudervė i Dūkštai położone na południowy zachód od drogi nr 171,

w rajono savivaldybė Utena – seniūnijos Užpalių, Vyžuonų, Leliūnų,

savivaldybė Elektrėnai,

miesto savivaldybė Jonava,

miesto savivaldybė Kaišiadorys,

rajono savivaldybė Kupiškis,

rajono savivaldybė Trakai.

4.   Polska

Następujące obszary Polski:

gminy Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew i Narewka w powiecie hajnowskim.

CZĘŚĆ IV

Włochy

Następujące obszary Włoch:

wszystkie regiony Sardynii.”


Top