Help Print this page 

Document 52015XX0509(01)

Title and reference
Komisja Administracyjna Wspólnot Europejskich ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących – Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72

OJ C 154, 9.5.2015, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

9.5.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 154/5


KOMISJA ADMINISTRACYJNA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH

Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72

(2015/C 154/06)

Artykuł 107 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia (EWG) nr 574/72

Okres odniesienia: kwiecień 2015 r.

Okres zastosowania: lipiec, sierpień, wrzesień 2015 r.

04-2015

EUR

BGN

CZK

DKK

HRK

HUF

PLN

1 EUR =

1

1,95580

27,4391

7,46554

7,58961

299,429

4,01801

1 BGN =

0,511300

1

14,0296

3,81713

3,88056

153,098

2,05441

1 CZK =

0,0364443

0,0712778

1

0,272077

0,276598

10,9125

0,146434

1 DKK =

0,133949

0,261977

3,67544

1

1,01662

40,1082

0,538208

1 HRK =

0,131759

0,257695

3,61535

0,983653

1

39,4525

0,529410

1 HUF =

0,00333969

0,00653177

0,0916381

0,0249326

0,0253469

1

0,0134189

1 PLN =

0,248879

0,486758

6,82903

1,85802

1,88890

74,5217

1

1 RON =

0,226475

0,442941

6,21428

1,69076

1,71886

67,8133

0,909981

1 SEK =

0,107234

0,209728

2,94240

0,800557

0,813862

32,1089

0,430866

1 GBP =

1,38666

2,71203

38,0487

10,35220

10,52420

415,206

5,57161

1 NOK =

0,117569

0,229941

3,22598

0,877714

0,892301

35,2035

0,472393

1 ISK =

0,00681385

0,0133265

0,186966

0,050869

0,0517144

2,04026

0,0273781

1 CHF =

0,963447

1,88431

26,4361

7,19265

7,31218

288,484

3,87114


04-2015

RON

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

4,41549

9,32543

0,721158

8,50566

146,760

1,03794

1 BGN =

2,25764

4,76809

0,368728

4,34894

75,0383

0,530698

1 CZK =

0,160920

0,339859

0,0262821

0,309983

5,34857

0,0378270

1 DKK =

0,591450

1,24913

0,0965982

1,13932

19,6583

0,139031

1 HRK =

0,581781

1,22871

0,095019

1,12070

19,3370

0,136758

1 HUF =

0,0147464

0,0311440

0,00240844

0,0284063

0,490133

0,00346640

1 PLN =

1,09892

2,32091

0,179481

2,11688

36,5255

0,258322

1 RON =

1

2,11198

0,163324

1,92632

33,2375

0,235068

1 SEK =

0,473489

1

0,0773324

0,912094

15,7376

0,111302

1 GBP =

6,12278

12,9312

1

11,79450

203,506

1,43927

1 NOK =

0,519124

1,09638

0,0847856

1

17,2544

0,122029

1 ISK =

0,0300865

0,0635420

0,00491386

0,0579563

1

0,00707236

1 CHF =

4,25409

8,98455

0,694797

8,19475

141,395

1

Uwaga: wszystkie kursy krzyżowe dotyczące ISK oblicza się z zastosowaniem danych dotyczących kursu ISK/EUR, pochodzących z Banku Centralnego Islandii.

Okres odniesienia: kwiecień-15

1 EUR w walucie krajowej

1 jednostka waluty krajowej w EUR

BGN

1,95580

0,511300

CZK

27,4391

0,0364443

DKK

7,46554

0,133949

HRK

7,58961

0,131759

HUF

299,429

0,00333969

PLN

4,01801

0,248879

RON

4,41549

0,226475

SEK

9,32543

0,107234

GBP

0,721158

1,38666

NOK

8,50566

0,117569

ISK

146,760

0,00681385

CHF

1,03794

0,963447

Uwaga: kursy ISK/EUR na podstawie danych z Banku Centralnego Islandii.

1.

Rozporządzenie (EWG) nr 574/72 stanowi, iż Komisja ustala przelicznik stosowany do przeliczania kwot denominowanych w jednej walucie na drugą, na podstawie średniej referencyjnych kursów wymiany walut, opublikowanych przez Europejski Bank Centralny z miesiąca odniesienia, określonego w ust. 2.

2.

Okresy odniesienia:

styczeń dla przelicznika stosowanego od dnia 1 kwietnia tego samego roku,

kwiecień dla przelicznika stosowanego od dnia 1 lipca tego samego roku,

lipiec dla przelicznika stosowanego od dnia 1 października tego samego roku,

październik dla przelicznika stosowanego od dnia 1 stycznia następnego roku.

Przelicznik walut powinien zostać opublikowany w każdym drugim wydaniu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (seria C) z miesiąca lutego, maja, sierpnia i listopada.


Top