EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020TO0656

Postanowienie prezesa Sądu z dnia 23 lutego 2021 r.
Symrise AG przeciwko Europejskiej Agencji Chemikaliów.
Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – REACH – Substancja homosalate – Kontrola zgodności rejestracji z przepisami – Obowiązek dostarczenia pewnych informacji, do których uzyskania konieczne jest przeprowadzenie badań na zwierzętach – Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych – Brak pilnego charakteru.
Sprawa T-656/20 R.

Digital reports (Court Reports - general - 'Information on unpublished decisions' section)

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:99

 Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 23 lutego 2021 r. –
Symrise/ECHA

(sprawa T‑656/20 R)

Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – REACH – Substancja homosalate – Kontrola zgodności rejestracji z przepisami – Obowiązek dostarczenia pewnych informacji, do których uzyskania konieczne jest przeprowadzenie badań na zwierzętach – Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych – Brak pilnego charakteru

1. 

Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Zawieszenie wykonania – Środki tymczasowe – Przesłanki zastosowania – Fumus boni iuris – Pilny charakter – Poważna i nieodwracalna szkoda – Charakter kumulatywny – Wyważenie wszystkich spornych interesów – Kolejność badania i sposób weryfikacji – Swobodna ocena przysługująca sędziemu orzekającemu w przedmiocie środków tymczasowych

(art. 278, 279 TFUE; regulamin postępowania przed Sądem, art. 156)

(zob. pkt 13, 14, 24)

2. 

Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Zawieszenie wykonania – Środki tymczasowe – Przesłanki zastosowania – Pilny charakter – Poważna i nieodwracalna szkoda – Ciężar dowodu – Szkoda czysto hipotetyczna, oparta na wystąpieniu zdarzeń przyszłych i niepewnych – Charakter niewystarczający do uzasadnienia pilnego charakteru

(art. 278, 279 TFUE)

(zob. pkt 17, 18, 25–29)

3. 

Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Zawieszenie wykonania – Środki tymczasowe – Przesłanki zastosowania – Pilny charakter – Poważna i nieodwracalna szkoda – Ciężar dowodu spoczywający na stronie wnoszącej o zastosowanie środków tymczasowych

(art. 278, 279 TFUE; regulamin postępowania przed Sądem, art. 156 § 4)

(zob. pkt 21)

4. 

Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Zawieszenie wykonania – Środki tymczasowe – Przesłanki zastosowania – Pilny charakter – Poważna i nieodwracalna szkoda – Krzywda, której można lepiej zadośćuczynić w postępowaniu w przedmiocie środków tymczasowych niż w postępowaniu głównym – Brak pilnego charakteru

(art. 278, 279 TFUE; regulamin postępowania przed Sądem, art. 156 § 4)

(zob. pkt 31)

5. 

Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Zawieszenie wykonania – Środki tymczasowe – Przesłanki zastosowania – Pilny charakter – Poważna i nieodwracalna szkoda – Ciężar dowodu – Szkoda finansowa – Sytuacja, która może stanowić zagrożenie dla istnienia skarżącej spółki lub zmieniająca w sposób nieodwracalny jej pozycję na rynku – Obowiązek dostarczenia konkretnych i precyzyjnych wskazówek co do sytuacji ekonomicznej i finansowej skarżącej spółki – Konieczność przedstawienia wiarygodnego i całościowego obrazu sytuacji finansowej – Brak – Brak pilnego charakteru

(art. 278, 279 TFUE; regulamin postępowania przed Sądem, art. 156 § 4)

(zob. pkt 33–37)

Przedmiot

Oparte na art. 278 i 279 TFUE żądanie zarządzenia środków tymczasowych polegających, po pierwsze, na zawieszeniu wykonania wydanej przez Radę Odwoławczą Europejskiej Agencji Chemikaliów decyzji z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie nr A-009–2018 dotyczącej dokumentacji rejestracyjnej skarżącej dla substancji homosalate i, po drugie, nakazania przedłużenia, na czas tego zawieszenia, terminu wyznaczonego na podanie do wiadomości wyników testów.

Sentencja

1) 

Wniosek w przedmiocie środków tymczasowych zostaje oddalony.

2) 

Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Top