EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CJ0013

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 4 maja 2017 r.
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde przeciwko Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme”.
Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 95/46/WE – Artykuł 7 lit. f) – Dane osobowe – Zasady legalności przetwarzania danych osobowych – Pojęcie „konieczności dla potrzeb wynikających z uzasadnionych interesów osoby trzeciej” – Wniosek o przekazanie danych osobowych osoby odpowiedzialnej za wypadek drogowy w celu dochodzenia praw przed sądem – Obowiązek uwzględnienia takiego wniosku przez administratora danych – Brak.
Sprawa C-13/16.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 4 maja 2017 r.
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde przeciwko Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme”.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesas Administratīvo lietu departaments.
Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 95/46/WE – Artykuł 7 lit. f) – Dane osobowe – Zasady legalności przetwarzania danych osobowych – Pojęcie „konieczności dla potrzeb wynikających z uzasadnionych interesów osoby trzeciej” – Wniosek o przekazanie danych osobowych osoby odpowiedzialnej za wypadek drogowy w celu dochodzenia praw przed sądem – Obowiązek uwzględnienia takiego wniosku przez administratora danych – Brak.
Sprawa C-13/16.

Digital reports (Court Reports - general)

Sprawa C‑13/16

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde

przeciwko

Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme”

(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments)

Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 95/46/WE – Artykuł 7 lit. f) – Dane osobowe – Zasady legalności przetwarzania danych osobowych – Pojęcie „konieczności dla potrzeb wynikających z uzasadnionych interesów osoby trzeciej” – Wniosek o przekazanie danych osobowych osoby odpowiedzialnej za wypadek drogowy w celu dochodzenia praw przed sądem – Obowiązek uwzględnienia takiego wniosku przez administratora danych – Brak

Streszczenie – wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 4 maja 2017 r.

 1. Zbliżanie ustawodawstw–Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych–Dyrektywa 95/46–Zasady legalności przetwarzania danych osobowych–Realizacja potrzeb wynikających z uzasadnionych interesów administratora danych lub odbiorcę danych–Pojęcie uzasadnionych interesów–Interes osoby trzeciej w uzyskaniu informacji o charakterze osobistym dotyczącej osoby, która naruszyła jej prawo własności, w celu wniesienia powództwa–Włączenie

  [dyrektywa 95/46 Parlamentu Europejskiego i Rady, art. 7 lit. f)]

 2. Zbliżanie ustawodawstw–Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych–Dyrektywa 95/46–Zasady legalności przetwarzania danych osobowych–Realizacja potrzeb wynikających z uzasadnionych interesów administratora danych lub odbiorcę danych–Spoczywający na administratorze danych obowiązek przekazania osobie trzeciej, na jej wniosek, danych osobowych aby umożliwić jej wystąpienie z roszczeniem–Brak–Przekazanie tych danych na podstawie prawa krajowego–Dopuszczalność

  [dyrektywa 95/46 Parlamentu Europejskiego i Rady, art. 7 lit. f)]

 1.  Zobacz tekst orzeczenia.

  (zob. pkt 29)

 2.  Artykuł 7 lit. f) dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych należy interpretować w ten sposób, że nie nakłada on obowiązku przekazania danych osobowych osobie trzeciej, aby umożliwić jej dochodzenie odszkodowania przed sądem cywilnym za szkodę wyrządzoną przez osobę objętą ochroną tych danych. Jednakże art. 7 lit. f) tej dyrektywy nie stoi na przeszkodzie takiemu przekazaniu na podstawie prawa krajowego.

  Należy jednak stwierdzić, że – jak wskazał rzecznik generalny w pkt 82–84 opinii i z zastrzeżeniem ustaleń, jakich dokona w tym względzie sąd odsyłający – w okolicznościach takich jak rozpatrywane w postępowaniu głównym nie wydaje się uzasadnione odmówienie pokrzywdzonemu przekazania danych osobowych koniecznych do wniesienia powództwa o odszkodowanie przeciwko sprawcy szkody lub, w danym wypadku, przeciwko osobom wykonującym władzę rodzicielską ze względu na to, że sprawca ten jest małoletni.

  (zob. pkt 33, 34; sentencja)

Top