EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TJ0554

Wyrok Sądu (szósta izba) z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Lionel Andrés Messi Cuccittini przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.
Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego MESSI – Wcześniejsze słowne unijne znaki towarowe MASSI – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001].
Sprawa T-554/14.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Wyrok Sądu (szósta izba) z dnia 26 kwietnia 2018 r. –
Messi Cuccittini / EUIPO – J-M.-E.V. e hijos (MESSI)

(sprawa T‑554/14)

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego MESSI – Wcześniejsze słowne unijne znaki towarowe MASSI – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

1. 

Znak towarowy Unii Europejskiej–Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego–Względne podstawy odmowy rejestracji–Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług–Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego–Kryteria oceny

[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 1 lit. b)]

(zob. pkt 35, 36, 65–67)

2. 

Znak towarowy Unii Europejskiej–Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego–Względne podstawy odmowy rejestracji–Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług–Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego–Ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd–Ustalenie właściwego kręgu odbiorców–Poziom uwagi odbiorców

[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 1 lit. b)]

(zob. pkt 37)

3. 

Znak towarowy Unii Europejskiej–Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego–Względne podstawy odmowy rejestracji–Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług–Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego–Graficzny znak towarowy MESSI i słowne znaki towarowe MASSI

[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 1 lit. b)]

(zob. pkt 42, 56, 61–64, 75–78)

4. 

Znak towarowy Unii Europejskiej–Postępowanie odwoławcze–Skarga do sądu Unii–Właściwość Sądu–Kontrola zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych–Ponowne badanie okoliczności faktycznych w świetle dowodów nieprzedstawionych wcześniej przed instancjami Urzędu–Wyłączenie

(rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 65)

(zob. pkt 57)

5. 

Znak towarowy Unii Europejskiej–Procedura–Badanie stanu faktycznego z urzędu–Postępowanie w sprawie sprzeciwu–Ograniczenie badania do stanu faktycznego, dowodów i argumentów przedstawionych przez strony–Uwzględnienie faktów powszechnie znanych

(rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 76 ust. 1)

(zob. pkt 60)

6. 

Znak towarowy Unii Europejskiej–Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego–Względne podstawy odmowy rejestracji–Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług–Podobieństwo rozpatrywanych znaków towarowych–Kryteria oceny

[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 1 lit. b)]

(zob. pkt 70)

7. 

Znak towarowy Unii Europejskiej–Definicja i uzyskanie unijnego znaku towarowego–Względne podstawy odmowy rejestracji–Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług–Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego–Podobieństwo rozpatrywanych znaków towarowych–Możliwość zniesienia podobieństw wizualnych lub fonetycznych przez różnice konceptualne–Warunki

[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 1 lit. b)]

(zob. pkt 73)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 23 kwietnia 2014 r. (sprawa R 1553/2013‑1) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między J-M.-E.V. e hijos a Messim Cuccittinim.

Sentencja

1) 

Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 23 kwietnia 2014 r. (sprawa R 1553/2013‑1).

2) 

EUIPO pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Lionela Andrésa Messiego Cuccittiniego.

3) 

J-M.-E.V. e hijos, SRL pokrywa własne koszty.

Top