Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CJ0306

Streszczenie wyroku

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 10 października 2013 r.
Spedition Welter GmbH przeciwko Avanssur SA.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Saarbrücken.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowanie obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności – Dyrektywa 2009/103/WE – Artykuł 21 ust. 5 – Przedstawiciel wyznaczony do rozpatrywania i zaspokajania roszczeń – Pełnomocnictwo upoważniające do odbioru doręczeń pism sądowych – Uregulowanie krajowe uzależniające ważność tego doręczenia od wyraźnego pełnomocnictwa do jego odbioru – Zgodna wykładnia.
Sprawa C-306/12.

Digital reports (Court Reports - general)

Sprawa C‑306/12

Spedition Welter GmbH

przeciwko

Avanssur SA

(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Saarbrücken)

„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowanie obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności — Dyrektywa 2009/103/WE — Artykuł 21 ust. 5 — Przedstawiciel wyznaczony do rozpatrywania i zaspokajania roszczeń — Pełnomocnictwo upoważniające do odbioru doręczeń pism sądowych — Uregulowanie krajowe uzależniające ważność tego doręczenia od wyraźnego pełnomocnictwa do jego odbioru — Zgodna wykładnia”

Streszczenie – wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 10 października 2013 r.

 1. Prawo Unii Europejskiej – Wykładnia – Metody – Wykładnia literalna, systemowa i celowościowa

 2. Zbliżanie ustawodawstw – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych – Dyrektywa 2009/103 – Uprawnienia przedstawiciela wyznaczonego do rozpatrywania i zaspokajania roszczeń powypadkowych – Pełnomocnictwo upoważniające do odbioru doręczeń pism sądowych koniecznych do wszczęcia postępowania o naprawę szkód powypadkowych przed właściwym sądem – Włączenie

  (dyrektywa 2009/103 Parlamentu Europejskiego i Rady, art. 21 ust. 5)

 3. Akty instytucji – Dyrektywy – Wykonanie przez państwa członkowskie – Konieczność zapewnienia skuteczności dyrektyw – Obowiązki sądów krajowych – Obowiązek wykładni zgodnej

  (art. 288 akapit trzeci TFUE)

 4. Zbliżanie ustawodawstw – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych – Dyrektywa 2009/103 – Uprawnienia przedstawiciela wyznaczonego do rozpatrywania i zaspokajania roszczeń powypadkowych – Pełnomocnictwo upoważniające do odbioru doręczeń pism sądowych koniecznych do wszczęcia postępowania o naprawę szkód powypadkowych przed właściwym sądem – Przepisy krajowe przejmujące brzmienie przepisów art. 21 ust. 5 owej dyrektywy – Obowiązek sądu krajowego do wykładni zgodnej prawa krajowego

  (dyrektywa 2009/103 Parlamentu Europejskiego i Rady, art. 21 ust. 5)

 1.  Zobacz tekst orzeczenia.

  (por. pkt 17)

 2.  Artykuł 21 ust. 5 dyrektywy 2009/103 w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności powinien być interpretowany w ten sposób, że wśród wystarczających umocowań, jakimi powinien dysponować przedstawiciel wyznaczony do rozpatrywania i zaspokajania roszczeń, znajduje się upoważnienie tego przedstawiciela do skutecznego odbierania doręczeń sądowych koniecznych do wszczęcia postępowania o naprawę szkód powypadkowych przed właściwym sądem.

  (por. pkt 25; pkt 1 sentencji)

 3.  Zobacz tekst orzeczenia.

  (por. pkt 28–30)

 4.  W wypadku gdy przepisy krajowe przejęły brzmienie przepisów art. 21 ust. 5 dyrektywy 2009/103 w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności, sąd odsyłający ma obowiązek, z uwzględnieniem całego prawa krajowego i stosując metody wykładni uznane w tym prawie, dokonywać wykładni prawa krajowego w taki sposób, aby było ono zgodne z wykładnią nadaną tej dyrektywie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  (por. pkt 32; pkt 2 sentencji)

Top

Sprawa C‑306/12

Spedition Welter GmbH

przeciwko

Avanssur SA

(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Saarbrücken)

„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowanie obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności — Dyrektywa 2009/103/WE — Artykuł 21 ust. 5 — Przedstawiciel wyznaczony do rozpatrywania i zaspokajania roszczeń — Pełnomocnictwo upoważniające do odbioru doręczeń pism sądowych — Uregulowanie krajowe uzależniające ważność tego doręczenia od wyraźnego pełnomocnictwa do jego odbioru — Zgodna wykładnia”

Streszczenie – wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 10 października 2013 r.

 1. Prawo Unii Europejskiej — Wykładnia — Metody — Wykładnia literalna, systemowa i celowościowa

 2. Zbliżanie ustawodawstw — Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych — Dyrektywa 2009/103 — Uprawnienia przedstawiciela wyznaczonego do rozpatrywania i zaspokajania roszczeń powypadkowych — Pełnomocnictwo upoważniające do odbioru doręczeń pism sądowych koniecznych do wszczęcia postępowania o naprawę szkód powypadkowych przed właściwym sądem — Włączenie

  (dyrektywa 2009/103 Parlamentu Europejskiego i Rady, art. 21 ust. 5)

 3. Akty instytucji — Dyrektywy — Wykonanie przez państwa członkowskie — Konieczność zapewnienia skuteczności dyrektyw — Obowiązki sądów krajowych — Obowiązek wykładni zgodnej

  (art. 288 akapit trzeci TFUE)

 4. Zbliżanie ustawodawstw — Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych — Dyrektywa 2009/103 — Uprawnienia przedstawiciela wyznaczonego do rozpatrywania i zaspokajania roszczeń powypadkowych — Pełnomocnictwo upoważniające do odbioru doręczeń pism sądowych koniecznych do wszczęcia postępowania o naprawę szkód powypadkowych przed właściwym sądem — Przepisy krajowe przejmujące brzmienie przepisów art. 21 ust. 5 owej dyrektywy — Obowiązek sądu krajowego do wykładni zgodnej prawa krajowego

  (dyrektywa 2009/103 Parlamentu Europejskiego i Rady, art. 21 ust. 5)

 1.  Zobacz tekst orzeczenia.

  (por. pkt 17)

 2.  Artykuł 21 ust. 5 dyrektywy 2009/103 w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności powinien być interpretowany w ten sposób, że wśród wystarczających umocowań, jakimi powinien dysponować przedstawiciel wyznaczony do rozpatrywania i zaspokajania roszczeń, znajduje się upoważnienie tego przedstawiciela do skutecznego odbierania doręczeń sądowych koniecznych do wszczęcia postępowania o naprawę szkód powypadkowych przed właściwym sądem.

  (por. pkt 25; pkt 1 sentencji)

 3.  Zobacz tekst orzeczenia.

  (por. pkt 28–30)

 4.  W wypadku gdy przepisy krajowe przejęły brzmienie przepisów art. 21 ust. 5 dyrektywy 2009/103 w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności, sąd odsyłający ma obowiązek, z uwzględnieniem całego prawa krajowego i stosując metody wykładni uznane w tym prawie, dokonywać wykładni prawa krajowego w taki sposób, aby było ono zgodne z wykładnią nadaną tej dyrektywie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  (por. pkt 32; pkt 2 sentencji)

Top