EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0058

Znaki bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy

Znaki bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 92/58/EWG w sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy

JAKIE SĄ CELE DYREKTYWY?

Określa ona minimalne wymagania dotyczące znaków bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, w szczególności takich jak:

 • znaki zakazu (np. zakaz wjazdu pojazdów przemysłowych),
 • znaki ostrzegawcze (np. ciężki ładunek na górze),
 • znaki nakazu (np. nakaz stosowania ochrony oczu),
 • znaki wyjścia ewakuacyjnego lub pierwszej pomocy (np. wyjście awaryjne / droga ewakuacji), lub
 • znaki przeciwpożarowe (np. hydrant pożarowy).

Ponadto określa minimalne wymagania dotyczące znaków świetlnych, sygnałów akustycznych, sygnałów ręcznych i komunikatów werbalnych.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Dyrektywa stanowi uzupełnienie dyrektywy ramowej 89/391/EWG w sprawie zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy (zob. streszczenie).
 • Dyrektywa nie ma zastosowania do znaków związanych z wprowadzaniem na rynek niebezpiecznych substancji i preparatów, produktów i/lub sprzętu, chyba że inne przepisy Unii Europejskiej (UE) konkretnie się do nich odnoszą, ani do znaków używanych do regulowania transportu drogowego, kolejowego, śródlądowego, morskiego i lotniczego.

Obowiązki pracodawcy

 • Pracodawcy zapewniają znaki bezpieczeństwa w przypadku, gdy nie można uniknąć lub odpowiednio zmniejszyć niebezpieczeństw środkami na rzecz zapobiegania lub procedurami stosowanymi w organizacji pracy.
 • Znaki używane w transporcie (drogowym, kolejowym, śródlądowym, morskim i lotniczym) są instalowane tam, gdzie jest to właściwe dla takich rodzajów transportu, wewnątrz przedsiębiorstw lub spółek.

Dodatkowe informacje

 • Państwa członkowskie UE mogą, w ramach określonych granic, ustanowić wyłączenia.
 • Pracownicy muszą zostać poinformowani o środkach, które mają być podjęte, i otrzymać stosowne instrukcje (w formie szczególnych wskazań).
 • W sprawach z zakresu dyrektywy odbywają się konsultacje z pracownikami.

Akty delegowane

Dyrektywa 92/58/EWG została zmieniona rozporządzeniem (UE) 2019/1243, na mocy którego od 26 lipca 2019 r. Komisji Europejskiej powierza się uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych w celu dokonywania zmian natury ściśle technicznej w załącznikach do dyrektywy, aby uwzględnić harmonizację i normalizację techniczną odnośnie do projektowania i wytwarzania znaków lub urządzeń bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy, jak również postęp techniczny, zmiany w międzynarodowych przepisach lub specyfikacjach oraz rozwój wiedzy w dziedzinie znaków lub urządzeń bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy.

Uchylenie

Dyrektywą 92/58/EWG uchylona zostaje dyrektywa 77/576/EWG dotycząca umieszczania znaków bezpieczeństwa w miejscu pracy.

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa ma zastosowanie od 27 lipca 1992 r., przy czym do porządku prawnego państw członkowskich miała zostać włączona do 24 czerwca 1994 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Rady 92/58/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy (dziewiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U. L 245 z 26.8.1992, s. 23–42).

Kolejne zmiany dyrektywy 92/58/EWG zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1–8).

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 13.12.2021

Góra