Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1186

System zwolnień celnych UE

System zwolnień celnych UE

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 1186/2009 — ustanawiające system zwolnień celnych

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Umożliwia ono przyznawanie zwolnień z opłat celnych, nakładanych na towary przywożone do UE i z niej wywożone.

W niniejszym rozporządzeniu określono przypadki, w których stosuje się zwolnienia z należności celnych przywozowych i wywozowych oraz środków przyjętych na mocy art. 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (dawnego art. 133 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) w przypadku przywożenia towarów do UE lub ich wywożenia z terytorium UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

ZWOLNIENIE Z NALEŻNOŚCI CELNYCH PRZYWOZOWYCH

Istnieją różne kategorie towarów podlegających zwolnieniu z należności celnych przywozowych. Z zastrzeżeniem określonych warunków z należności celnych przywozowych zwolnione są towary obejmujące:

Mienie osobiste:

 • mienie osobiste należące do osób przenoszących swoje miejsce zamieszkania z państwa trzeciego do państwa członkowskiego, pod warunkiem że ich miejsce zamieszkania znajdowało się poza UE nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy,
 • towary przywożone w związku z zawarciem związku małżeńskiego, pod warunkiem że miejsce zamieszkania danej osoby znajdowało się poza UE nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy i może ona przedstawić dowód zawarcia związku małżeńskiego,
 • mienie osobiste odziedziczone przez osobę mającą miejsce zamieszkania w UE,
 • ubrania, materiały szkolne i wyposażenie pokojów uczniów lub studentów przyjeżdżających do UE w celach naukowych.

Towary o niewielkiej wartości, towary przywożone do celów niehandlowych, dobra inwestycyjne oraz towary znajdujące się w bagażu osobistym podróżnych:

 • towary o niewielkiej wartości,
 • towary o charakterze niehandlowym przekazywane bezpośrednio przez osobę fizyczną w państwie trzecim osobie fizycznej mieszkającej w UE,
 • dobra inwestycyjne oraz inne urządzenia należące do przedsiębiorstw, które ostatecznie zaprzestają swojej działalności w państwie trzecim i przenoszą się do UE,
 • towary zwolnione z podatku VAT znajdujące się w bagażu osobistym podróżnych przyjeżdżających spoza UE.

Produkty rolne, substancje biologiczne i chemiczne, środki farmaceutyczne i produkty medyczne:

 • produkty rolne, hodowlane, pszczelarskie, ogrodnicze i leśne pochodzące z gospodarstw znajdujących się w państwach trzecich położonych w bezpośrednim sąsiedztwie UE i prowadzonych przez unijnych rolników,
 • nasiona, nawozy i produkty do uprawy gleby i pielęgnacji roślin uprawnych przywożone przez producentów rolnych z państw trzecich do użytku w gospodarstwach znajdujących się na obszarze UE bezpośrednio sąsiadującym z tymi państwami,
 • zwierzęta laboratoryjne oraz substancje biologiczne lub chemiczne przeznaczone do badań,
 • substancje lecznicze pochodzenia ludzkiego oraz odczynniki służące do określania grup krwi i typów tkanek,
 • przyrządy i aparatura przeznaczona do badań medycznych, diagnozowania lub leczenia,
 • substancje przeznaczone do kontroli jakości produktów leczniczych,
 • środki farmaceutyczne wykorzystywane na międzynarodowych imprezach sportowych.

Pozostałe kategorie:

 • materiały dydaktyczne, naukowe i kulturalne oraz przyrządy i aparatura naukowa,
 • towary przeznaczone dla organizacji charytatywnych lub dobroczynnych,
 • odznaczenia honorowe lub nagrody, podarunki otrzymane w ramach stosunków międzynarodowych oraz towary przeznaczone do użytku monarchów lub głów państwa,
 • towary przywożone do celów promocji handlu,
 • znaki towarowe, wzory lub projekty przekazywane organom zajmującym się ochroną praw autorskich, przemysłowych i patentowych,
 • turystyczne materiały informacyjne,
 • materiały pomocnicze do mocowania i zabezpieczania towarów w czasie transportu,
 • ściółka, pasza i karma dla zwierząt w czasie transportu,
 • paliwa i smary znajdujące się pojazdach mechanicznych oraz motocyklach wjeżdżających do UE,
 • materiały przeznaczone do budowy lub utrzymania pomników ofiar wojennych,
 • trumny zawierające zwłoki, urny pogrzebowe z prochami zmarłych oraz ozdobne artykuły pogrzebowe.

W przypadku gdy zwolnienie z należności celnych przywozowych następuje pod warunkiem szczególnego przeznaczenia towarów, osoba zainteresowana zobowiązana jest przedstawić właściwym organom dowody, iż takie warunki zostały spełnione. W takiej sytuacji zwolnienia mogą udzielić jedynie właściwe organy danego państwa członkowskiego.

ZWOLNIENIE Z NALEŻNOŚCI CELNYCH WYWOZOWYCH

Istnieją różne kategorie towarów podlegających zwolnieniu z należności celnych wywozowych. Z zastrzeżeniem określonych warunków z należności celnych wywozowych zwolnione są towary obejmujące:

 • towary o niewielkiej wartości,
 • zwierzęta domowe wywożone w związku z przeniesieniem działalności rolniczej z UE do państwa trzeciego,
 • produkty rolne lub hodowlane uzyskane przez rolników spoza UE posiadających swoje główne gospodarstwo w krajach bezpośrednio sąsiadujących z UE,
 • nasiona wywożone przez producentów rolnych w celu wykorzystania na obszarach położonych w państwach trzecich,
 • ściółka i pasze dla zwierząt w czasie wywozu.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie weszło w życie 30 grudnia 2009 r.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz.U L 324 z 10.12.2009, s. 23–57)

Ostatnia aktualizacja: 15.11.2015

Góra