EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51992AC0639

European Commission
Council of the European Union
European Parliament
Type of file:
Komunikat
Directory code:
13.20.20.00 Polityka przemysłowa i rynek wewnętrzny / Polityka przemysłowa: działania sektorowe / Przemysł stoczniowy
Rapporteur:
Brendan Patrick DONNELLY
Documents:
JO C/1993/150/73
CELEX number of the main document:
51993IP0111
Leading service:
DG III – Przemysł
Joint leading service:
DG VII – Transport
Associated service:
Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego ; Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji ; Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa ; DG I – Stosunki zewnętrzne: polityka handlowa i stosunki z Ameryką Północną, Dalekim Wschodem, Australią i Nową Zelandią ; Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji ; Dyrekcja Generalna ds. Środowiska
Decision mode:
Procedura ustna
Addressee:
Rada Unii Europejskiej ; Parlament Europejski ; 1020
Type of file:
Komunikat
Remarks:
Rozpowszechniane przez Urząd Publikacji
Documents:
COM/1991/335/FINAL
CS/1991/8283/91/ECO130
CELEX number of the main document:
51991DC0335