Help Export PDF Print this page 

Document 32002L0058

Procedure 2000/0189/COD

COM (2000) 385: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector

Adopted acts: 32002L0058

European Commission
Economic and Social Committee
Council of the European Union
European Parliament
Legal basis: Commission: ;

Procedure: Procedura współdecyzji (COD)
Type of file: WNIOSEK DOTYCZĄCY DYREKTYWY
Dyrektywa
EuroVoc thesaurus: +prawo do prywatności; sieć telekomunikacyjna; nowe technologie; telekomunikacja; ochrona danych
Directory code: +13.20.60.00 Polityka przemysłowa i rynek wewnętrzny / Polityka przemysłowa: działania sektorowe / Technologie informatyczne, telekomunikacja i przetwarzanie danych
15.20.10.00 Ochrona środowiska, konsumentów i zdrowia / Konsumenci / Przepisy ogólne
European Commission 12/07/2000 : Przyjęcie przez Komisję
Show procedure title
Leading person: Erkki LIIKANEN
Leading service: Dyrekcja Generalna ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów
Associated service: Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich ; Dyrekcja Generalna ds. Środowiska ; Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa ; Dyrekcja Generalna ds. Stosunków Zewnętrznych ; Dyrekcja Generalna ds. Handlu ; Dyrekcja Generalna ds. Rozszerzenia ; Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji ; Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej ; Sekretariat Generalny ; Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych ; Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji ; Wspólne Centrum Badawcze ; Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów ; Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej ; Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego ; Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury ; Dyrekcja Generalna ds. Energii i Transportu ; Dyrekcja Generalna ds. Rozwoju oraz Stosunków z Państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku ; Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego i Usług ; Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu
Decision mode: Procedura ustna
Addressee for formal act: Parlament Europejski ; Rada Unii Europejskiej
Addressee for mandatory consultation: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Addressee for optional consultation: Europejski Komitet Regionów
Legal basis:
Procedure: Procedura współdecyzji (COD)
Type of file: WNIOSEK DOTYCZĄCY DYREKTYWY
Documents: COM/2000/385/FINAL
CS/2000/10961
BULLETIN/2000/7/-8/1.3.91
JO C E/2000/365/223
CELEX number of the main document: 52000PC0385
European Commission 25/08/2000 : Przekazanie Radzie
Show procedure title
European Commission 25/08/2000 : Przekazanie do Parlamentu Europejskiego
Show procedure title
Economic and Social Committee 24/01/2001 : Opinia Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
Show procedure title
Rapporteur: Göran LAGERHOLM
CELEX number of the main document: 52001AE0048
Council of the European Union 27/06/2001 : Debata w Radzie lub w jej organach przygotowawczych
Show procedure title
Council agenda: PUNKT "B" PORZĄDKU DZIENNEGO OBRAD RADY
Council session: 2364
Subject: TRANSPORT I TELEKOMUNIKACJA
Documents: PRES/2001/257
European Parliament 13/11/2001 : Opinia Parlamentu Europejskiego w pierwszym czytaniu
Show procedure title
Decision: Zatwierdzono z poprawkami
Rapporteur: Marco CAPPATO
Documents: A5/2001/374
JO C E/2002/140/132
BULLETIN/2001/11/1.3.104
CELEX number of the main document: 52001AP0374
European Commission 13/11/2001 : Stanowisko Komisji w sprawie poprawek PE w pierwszym czytaniu
Show procedure title
Decision: Częściowe porozumienie
Council of the European Union 06/12/2001 : Porozumienie polityczne w sprawie wspólnego stanowiska Rady
Show procedure title
Council agenda: PUNKT "B" PORZĄDKU DZIENNEGO OBRAD RADY
Council session: 2395
Subject: TRANSPORT I TELEKOMUNIKACJA
Documents: CS/2001/14998
PRES/2001/448
BULLETIN/2001/12/1.3.105
Council of the European Union 28/01/2002 : Przyjęcie wspólnego stanowiska przez Radę
Show procedure title
Council agenda: PUNKT "A" PORZĄDKU DZIENNEGO OBRAD RADY
Council session: 2406
Subject: SPRAWY OGÓLNE
Documents: CS/2001/15396
PRES/2002/16
C5/2002/35
BULLETIN/2002/1/-2/1.3.137
JO C E/2002/113/39
CELEX number of the main document: 52002AG0026
European Commission 30/01/2002 : Przyjęcie przez Komisję deklaracji w sprawie wspólnego stanowiska
Show procedure title
Decision mode: Procedura pisemna
Documents: SEC/2002/124/FINAL
CS/2002/5971
CELEX number of the main document: 52002SC0124
European Commission 30/01/2002 : Przekazanie Radzie deklaracji w sprawie wspólnego stanowiska
Show procedure title
European Commission 30/01/2002 : Przekazanie do Parlamentu Europejskiego deklaracji dotyczącej wspólnego stanowiska
Show procedure title
European Parliament 06/02/2002 : Otrzymanie wspólnego stanowiska Rady przez Parlament Europejski
Show procedure title
European Commission 28/05/2002 : Przekazanie uprawnienia
Show procedure title
European Parliament 30/05/2002 : Opinia Parlamentu Europejskiego w drugim czytaniu
Show procedure title
Decision: Zatwierdzono z poprawkami
Rapporteur: Marco CAPPATO
Documents: A5/2002/130
IP/2002/783
BULLETIN/2002/5/1.3.79
JO C E/2003/187/103
CELEX number of the main document: 52002AP0261
European Commission 30/05/2002 : Stanowisko Komisji w sprawie poprawek PE w drugim czytaniu
Show procedure title
Decision: Porozumienie
European Commission 17/06/2002 : Przyjęcie opinii Komisji w sprawie poprawek Parlamentu Europejskiego w drugim czytaniu
Show procedure title
Leading service: Dyrekcja Generalna ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów
Decision: Opinia zmieniająca
Decision mode: Procedura delegacji
Documents: COM/2002/338/FINAL
C5/2002/279
BULLETIN/2002/6/1.3.98
CELEX number of the main document: 52002PC0338
European Commission 18/06/2002 : Przekazanie Radzie opinii Komisji dotyczącej poprawek PE w drugim czytaniu
Show procedure title
European Commission 18/06/2002 : Przekazanie do Parlamentu Europejskiego opinii Komisji w sprawie poprawek w drugim czytaniu
Show procedure title
Council of the European Union 25/06/2002 : Zatwierdzenie przez Radę w drugim czytaniu
Show procedure title
Council agenda: PUNKT "A" PORZĄDKU DZIENNEGO OBRAD RADY
Council session: 2439
Subject: ŚRODOWISKO
Type of file: Dyrektywa
Documents: PRES/2002/180
BULLETIN/2002/6/1.3.98
European Parliament Council of the European Union 12/07/2002 : Zatwierdzenie przez przewodniczącego PE i przewodniczącego Rady
Show procedure title
Type of file: Dyrektywa
Documents: PE-CONS/2002/3636
IP/2003/1492
BULLETIN/2002/7/-8/1.3.90
JO L/2002/201/37
CELEX number of the main document: 32002L0058

Activities of the institutions