EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0676

European Commission
Economic and Social Committee
Council of the European Union
European Parliament
Legal basis:


Commission: 11997E095 ; 11997E251
Procedure:
Procedura współdecyzji (COD)
Type of file:
Decyzja
Wniosek dotyczący decyzji
EuroVoc thesaurus:
polityka unijna; radio; harmonizacja prawa
Directory code:
13.20.60.00 Polityka przemysłowa i rynek wewnętrzny / Polityka przemysłowa: działania sektorowe / Technologie informatyczne, telekomunikacja i przetwarzanie danych
Documents:
PE-CONS/2001/3674
JO L/2002/108/1
CELEX number of the main document:
32002D0676
Council agenda:
PUNKT "A" PORZĄDKU DZIENNEGO OBRAD RADY
Council session:
2408
Subject:
EDUKACJA I MŁODZIEŻ
Type of file:
Decyzja
Documents:
PRES/2002/29
IP/2002/259
BULLETIN/2002/1/-2/1.3.143
Decision:
Opinia zmieniająca
Decision mode:
Procedura delegacji
Documents:
COM/2002/65/FINAL
CS/2002/6312
C5/2002/61
BULLETIN/2002/1/-2/1.3.143
CELEX number of the main document:
52002PC0065
Decision:
Porozumienie
Decision:
Zatwierdzono z poprawkami
Rapporteur:
Angelika NIEBLER
Documents:
A5/2001/432
BULLETIN/2001/12/1.3.111
JO C E/2002/177/164
CELEX number of the main document:
52001AP0432
Decision mode:
Procedura pisemna
Documents:
SEC/2001/1655/FINAL
CELEX number of the main document:
52001SC1655
Council agenda:
PUNKT "A" PORZĄDKU DZIENNEGO OBRAD RADY
Council session:
2374
Subject:
TRANSPORT I TELEKOMUNIKACJA
Documents:
CS/2001/12170
PRES/2001/353
BULLETIN/2001/10/1.3.103
JO C/2002/9/7
CELEX number of the main document:
52002AG0005
Documents:
COM/2001/524
C5/2001/431
BULLETIN/2001/9/1.3.55
JO C E/2002/25/468
CELEX number of the main document:
52001PC0407
Decision:
Częściowe porozumienie
Decision:
Zatwierdzono z poprawkami
Rapporteur:
Angelika NIEBLER
Documents:
A5/2001/232
JO C E/2002/65/301
BULLETIN/2001/7/-8/1.3.103
CELEX number of the main document:
52001AP0232
Council agenda:
PUNKT "B" PORZĄDKU DZIENNEGO OBRAD RADY
Council session:
2364
Subject:
TRANSPORT I TELEKOMUNIKACJA
Documents:
PRES/2001/257
Rapporteur:
Bernardo HERNANDEZ BATALLER
CELEX number of the main document:
52001AE0051
Leading person:
Erkki LIIKANEN
Leading service:
Dyrekcja Generalna ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów
Associated service:
Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji ; Dyrekcja Generalna ds. Budżetu ; Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury ; Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych ; Dyrekcja Generalna ds. Handlu ; Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji ; Dyrekcja Generalna ds. Kontroli Finansowej ; Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu ; Dyrekcja Generalna ds. Rozszerzenia ; Dyrekcja Generalna ds. Rozwoju oraz Stosunków z Państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku ; Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego i Usług ; Dyrekcja Generalna ds. Stosunków Zewnętrznych ; Dyrekcja Generalna ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa ; Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów ; Sekretariat Generalny ; Wspólne Centrum Badawcze
Decision mode:
Procedura ustna
Addressee for formal act:
Parlament Europejski ; Rada Unii Europejskiej
Addressee for mandatory consultation:
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Addressee for optional consultation:
Europejski Komitet Regionów
Legal basis:
11997E095 ; 11997E251
Procedure:
Procedura współdecyzji (COD)
Type of file:
Wniosek dotyczący decyzji
Documents:
COM/2000/407/FINAL
CS/2000/11117
C5/2000/449
BULLETIN/2000/7/-8/1.3.96
JO C E/2000/365/256
CELEX number of the main document:
52000PC0407

Activities of the institutions