Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0876

2011/876/UE: Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2011 r. przyznająca niektórym stronom zwolnienie z rozszerzenia na niektóre części rowerowe cła antydumpingowego na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej nałożonego rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2474/93, znosząca zawieszenie oraz wycofująca zwolnienie z płatności cła antydumpingowego rozszerzonego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, przyznane niektórym stronom na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 88/97 (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9473)

OJ L 343, 23.12.2011, p. 86–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 131 P. 295 - 299

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/876/oj

23.12.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/86


DECYZJA KOMISJI

z dnia 19 grudnia 2011 r.

przyznająca niektórym stronom zwolnienie z rozszerzenia na niektóre części rowerowe cła antydumpingowego na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej nałożonego rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2474/93, znosząca zawieszenie oraz wycofująca zwolnienie z płatności cła antydumpingowego rozszerzonego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, przyznane niektórym stronom na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 88/97

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9473)

(2011/876/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z państw niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 71/97 (2) („rozporządzenie rozszerzające”), rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2474/93 (3) na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz niektórych części rowerowych z Chińskiej Republiki Ludowej oraz stanowiące o poborze rozszerzonego cła w przypadku takiego przywozu zarejestrowanego na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 703/96 (4),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 88/97 (5) („rozporządzenie zwalniające”) w sprawie zezwolenia na zwolnienie przywozu niektórych części rowerowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej z rozszerzenia, na mocy rozporządzenia (WE) nr 71/97, cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem (EWG) nr 2474/93, a w szczególności jego art. 7,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Po wejściu w życie rozporządzenia zwalniającego pewna liczba podmiotów dokonujących montażu rowerów złożyła wnioski zgodnie z art. 3 wymienionego rozporządzenia o zwolnienie z cła antydumpingowego, rozszerzonego rozporządzeniem (WE) nr 71/97 na przywóz niektórych części rowerowych z Chińskiej Republiki Ludowej („rozszerzone cło antydumpingowe”). Komisja opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kolejne wykazy podmiotów dokonujących montażu rowerów (6), dla których, zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia zwalniającego, została zawieszona płatność rozszerzonego cła antydumpingowego w odniesieniu do przywozu przez nich podstawowych części rowerowych zgłoszonych do swobodnego obrotu.

(2)

W następstwie ostatniego ogłoszenia wykazu stron poddanych weryfikacji (7), wskazano główny okres weryfikacji. Okres ten trwa od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 lipca 2011 r. Wystąpiono także o dodatkowe informacje dotyczące lat 2009 i 2010. Do wszystkich stron poddanych weryfikacji rozesłano kwestionariusz z pytaniami o informacje dotyczące działań montażowych prowadzonych w odpowiednim okresie.

(3)

Komisja uzyskała również informację o likwidacji jednego przedsiębiorstwa, które zostało zwolnione z rozszerzonego cła antydumpingowego nałożonego na części rowerowe. Ponadto jedno przedsiębiorstwo poinformowało Komisję, że zaprzestało działań montażowych.

A.   WNIOSKI O ZWOLNIENIE, W STOSUNKU DO KTÓRYCH UPRZEDNIO PRZYZNANO ZAWIESZENIE

A.1.   Dopuszczalne wnioski o zwolnienie

(4)

Komisja otrzymała od stron wymienionych w poniższej tabeli 1 wszystkie informacje wymagane do określenia dopuszczalności ich wniosków. Stronom tym przyznano już wcześniej zawieszenie, ze skutkiem od dnia otrzymania przez Komisję pierwszego kompletnego wniosku. W oparciu o wymienione informacje Komisja uznała, iż wnioski złożone przez strony wymienione w poniższej tabeli 1 są dopuszczalne zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia zwalniającego.

Tabela 1

Nazwa

Adres

Państwo

Dodatkowy kod TARIC

Blue Factory Team S.L.

CL Torres y Villaroel 6, Elche Parque Industrial, 03320 Alicante

Hiszpania

A984

CODE X Sp. z o.o.

Olszanka 109, 33-386 Podegrodzie

Polska

A966

JETLANE SAS (initially JET’LEAN SAS)

4, boulevard de Mons, 59650 Villeneuve-d’Ascq

Francja

A968

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Strasse 331, 33609 Bielefeld

Niemcy

A993

Maxtec Ltd.

1 Golyamokonarsko shose Str., 4204 Tsaratsovo, Plovdiv

Bułgaria

A991

Metelli di Staffoni Mario & C.S.A.S.

Via Trento 68, 25030 Trenzano (BS)

Włochy

A979

Müller GmbH

Riedlerweg 7, 8054 Graz

Austria

A978 (pierwotnie A977)

Unicykel AB

Aröds Industriväg 14, 422 43 Hisings Backa

Szwecja

A967

(5)

Podczas weryfikacji ustalono, że w przypadku wszystkich wnioskodawców wartość części pochodzących z ChRL wykorzystanych w działalności montażowej była niższa niż 60 % ogólnej wartości części wykorzystanych w tej działalności. Z tego względu nie wchodzą one w zakres art. 13 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

(6)

Z tych powodów oraz zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia zwalniającego strony wymienione w tabeli 1 powinny zostać zwolnione z rozszerzonego cła antydumpingowego.

(7)

Zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia zwalniającego, zwolnienie stron wymienionych w powyższej tabeli 1 z rozszerzonego cła antydumpingowego staje się skuteczne od daty otrzymania ich wniosków. Ponadto ich dług celny w odniesieniu do rozszerzonego cła antydumpingowego ma zostać uznany za nieważny od dnia otrzymania ich wniosków o zwolnienie.

(8)

Podczas procedury weryfikacji przedsiębiorstwo Code X Sp. z o.o. zmieniło swój adres. Przedsiębiorstwo otrzymało zawieszenie, będąc zarejestrowanym pod adresem ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, Polska. W okresie zawieszenia adres został zmieniony na Olszanka 109, 33-386 Podegrodzie, Polska. Zmiana adresu nie ma wpływu na pierwotny wniosek o zawieszenie ani decyzję o zwolnieniu.

(9)

Podczas procedury weryfikacji przedsiębiorstwo JETLANE SAS zmieniło swoją nazwę. Przedsiębiorstwu przyznano pierwotnie zawieszenie pod nazwą JET’LEAN SAS. Podczas okresu zawieszenia przedsiębiorstwo zmieniło swoją nazwę na JETLANE SAS. Zmiana nazwy nie ma wpływu na pierwotny wniosek o zawieszenie ani decyzję o zwolnieniu.

(10)

Dodatkowy kod TARIC A977 pierwotnie przyznany przedsiębiorstwu Müller GmbH został błędnie przyporządkowany dwukrotnie i musiał zostać wycofany. Z dniem 3 czerwca 2010 r. przedsiębiorstwo Müller GmbH otrzymało dodatkowy kod TARIC A978. Zmiana kodu nie ma wpływu na pierwotny wniosek o zawieszenie ani decyzję o zwolnieniu.

A.2.   Odrzucone wnioski o zwolnienie

(11)

Strona wymieniona w poniższej tabeli 2 również przedłożyła wniosek o zwolnienie z rozszerzonego cła antydumpingowego.

Tabela 2

Nazwa

Adres

Państwo

Dodatkowy kod TARIC

Bikeworks AC GmbH

Ernst-Abbe-Strasse 28, 52249 Eschweiler

Niemcy

A980

(12)

Przedmiotowa strona prowadziła montaż rowerów jako podwykonawca, a nie w swoim własnym imieniu. Przedsiębiorstwo nie dokonywało zakupów części i nie można było ocenić, czy działania montażowe były zgodne z warunkami określonymi w art. 7 ust. 1 rozporządzenia zwalniającego.

(13)

Na tej podstawie Komisja jest zmuszona odrzucić wniosek tego przedsiębiorstwa zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia zwalniającego. W rezultacie zawieszenie płatności rozszerzonego cła antydumpingowego określonego w art. 5 rozporządzenia zwalniającego musi zostać uchylone, natomiast rozszerzone cło antydumpingowe należy pobierać od daty otrzymania wniosku o zwolnienie złożonego przez tę stronę, tj. od daty, kiedy zawieszenie stało się skuteczne.

A.3.   Cofnięcia

(14)

Dla stron wymienionych w tabeli 3 poniżej zwolnienie zostanie cofnięte.

Tabela 3

Nazwa

Adres

Państwo

Dodatkowy kod TARIC

Bicicletas de Alava SL

C/Arcacha 1, 01006 Vitoria

Hiszpania

8963

Fundador-Sociedade Importadora de Sangalhos, Lda.

Apartado, 26, 3781-908 Sangalhos

Portugalia

8244

(15)

Strony te zostały zwolnione z rozszerzonego cła antydumpingowego na części rowerowe. Jedna strona poinformowała Komisję, że zaprzestała działań montażowych. W wyniku badania służby Komisji zostały poinformowane przez sąd w Portugalii, że druga ze stron została zlikwidowana. W obydwu przypadkach zwolnienie należy cofnąć.

B.   WNIOSKI O ZWOLNIENIE, W STOSUNKU DO KTÓRYCH NIE PRZYZNANO UPRZEDNIO ZAWIESZENIA

B.1.   Niedopuszczalne wnioski o zwolnienie

(16)

Strony wymienione w tabeli 4 również przedłożyły wnioski o zwolnienie z płatności rozszerzonego cła antydumpingowego:

Tabela 4

Nazwa

Adres

Państwo

Apollo Electric Bikes B.V.

Leemstraat 6, 4705 RH Roosendaal

Niderlandy

IN CYCLES, Montagem e Comércio de Bicicletas Lda.

Zona Industrial de Oiă, Lote A e B, Apartado 175, 3770-059 Oiă

Portugalia

Kleinebenne GmbH

Hansastrasse 22, 33818 Leopoldshöhe

Niemcy

MOBIKY-TECH

675, Promenade des Ports, 50000 Saint-Lô

Francja

MOVITEC SRL

Jud. Brasov, Aeroportului Street 2, 507075 Ghimbav

Rumunia

Sun Baby Jacek Gabruś

ul. Jana Styki 12, 64-920 Piła

Polska

TORPADO S.R.L.

Viale Enzo Ferrari 11, 30014 Cavarzere (VE)

Włochy

(17)

Jedna z tych stron dokonuje montażu rowerów elektrycznych, których przywóz nie jest przedmiotem cła antydumpingowego na części rowerowe zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 71/97. Strona ta nie jest uprawniona do zwolnienia. W przypadku niektórych stron dostawy części do produkcji rowerów objętych środkami zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 71/97 znajdują się poniżej progu de minimis wynoszącego 300 sztuk miesięcznie, jak określono w art. 14 lit. c) rozporządzenia zwalniającego. W rezultacie strony te nie spełniały warunków art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia zwalniającego, a zwolnienie nie mogło zostać przyznane. Inne strony nie rozpoczęły jeszcze produkcji rowerów, w związku z czym zawieszenie nie mogło zostać im przyznane.

(18)

Wszystkie przedsiębiorstwa wymienione w tabelach 1–4 powyżej zostały powiadomione i otrzymały możliwość składania uwag. Nie otrzymano żadnych uwag dających podstawę do zmiany wniosków wymienionych w niniejszej decyzji.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Strony wymienione poniżej w tabeli 1 zostają niniejszym zwolnione z rozszerzenia ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 71/97 ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej rozporządzeniem (EWG) nr 2474/93, ostatnio zmienionego i utrzymanego rozporządzeniem (WE) nr 1095/2005, na przywóz niektórych części rowerowych z Chińskiej Republiki Ludowej.

Wspomniane zwolnienie staje się skuteczne w odniesieniu do każdej ze stron z dniem wskazanym w kolumnie „Data wejścia w życie”.

Tabela 1

Wykaz stron, które mają zostać objęte zwolnieniem

Nazwa

Adres

Państwo

Zwolnienie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 88/97

Data wejścia w życie

Dodatkowy kod TARIC

Blue Factory Team S.L.

CL Torres y Villaroel 6, Elche Parque Industrial, 03320 Alicante

Hiszpania

Artykuł 7

16.7.2010

A984

CODE X Sp. z o.o.

Olszanka 109, 33-386 Podegrodzie (pierwotnie ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa)

Polska

Artykuł 7

22.1.2010

A966

JETLANE SAS (initially JET’LEAN SAS)

4, boulevard de Mons, 59650 Villeneuve-d’Ascq

Francja

Artykuł 7

18.2.2010

A968

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Strasse 331, 33609 Bielefeld

Niemcy

Artykuł 7

5.7.2011

A993

Maxtec Ltd.

1 Golyamokonarsko shose Str., 4204 Tsaratsovo, Plovdiv

Bułgaria

Artykuł 7

15.10.2010

A991

Metelli di Staffoni Mario & C.S.A.S.

Via Trento 68, 25030 Trenzano (BS)

Włochy

Artykuł 7

13.4.2010

A979

Müller GmbH

Riedlerweg 7, 8054 Graz

Austria

Artykuł 7

30.3.2010

A978 (pierwotnie A977)

Unicykel AB

Aröds Industriväg 14, 422 43 Hisings Backa

Szwecja

Artykuł 7

11.1.2010

A967

Artykuł 2

Wniosek o zwolnienie z rozszerzonego cła antydumpingowego, złożony zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 88/97 przez stronę wymienioną w poniższej tabeli 2, zostaje niniejszym odrzucony.

Zawieszenie płatności rozszerzonego cła antydumpingowego, zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 88/97, zostaje niniejszym zniesione w stosunku do zainteresowanej strony z dniem wskazanym w kolumnie „Data wejścia w życie”.

Tabela 2

Wykaz stron, którym ma zostać uchylone zawieszenie

Nazwa

Adres

Państwo

Zawieszenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 88/97

Data wejścia w życie

Dodatkowy kod TARIC

Bikeworks AC GmbH

Ernst-Abbe-Strasse 28, 52249 Eschweiler

Niemcy

Artykuł 5

11.6.2010

A980

Artykuł 3

Zwolnienia z płatności rozszerzonego cła antydumpingowego, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 88/97 w stosunku do stron wymienionych w tabeli 3 poniżej, mają zostać wycofane zgodnie z art. 10 rozporządzenia zwalniającego.

Zwolnienie z płatności rozszerzonego cła antydumpingowego zostaje niniejszym zniesione w stosunku do zainteresowanych stron z dniem wskazanym w kolumnie „Data wejścia w życie”.

Tabela 3

Wykaz stron, którym ma zostać uchylone zwolnienie

Nazwa

Adres

Państwo

Zwolnienie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 88/97

Data wejścia w życie

Dodatkowy kod TARIC

Bicicletas de Alava SL

C/Arcacha 1, 01006 Vitoria

Hiszpania

Artykuł 7

1. dnia po opublikowaniu niniejszej decyzji

8963

Fundador-Sociedade Importadora de Sangalhos, Lda.

Apartado, 26, 3781-908 Sangalhos

Portugalia

Artykuł 7

1. dnia po opublikowaniu niniejszej decyzji

8244

Artykuł 4

Wnioski o zwolnienie z rozszerzonego cła antydumpingowego, złożone przez strony wymienione w poniższej tabeli 4, zostają niniejszym odrzucone.

Tabela 4

Wykaz stron, których wnioski o zwolnienie zostały odrzucone

Nazwa

Adres

Państwo

Apollo Electric Bikes B.V.

Leemstraat 6, 4705 RH Roosendaal

Niderlandy

IN CYCLES, Montagem e Comércio de Bicicletas Lda.

Zona Industrial de Oiã, Lote A e B, Apartado 175, 3770-059 Oiã

Portugalia

Kleinebenne GmbH

Hansastrasse 22, 33818 Leopoldshöhe

Niemcy

MOBIKY-TECH

675, Promenade des Ports, 50000 Saint-Lô

Francja

MOVITEC SRL

Jud. Brasov, Aeroportului Street 2, 507075 Ghimbav

Rumunia

Sun Baby Jacek Gabruś

ul. Jana Styki 12, 64-920 Piła

Polska

TORPADO S.R.L.

Viale Enzo Ferrari 11, 30014 Cavarzere (VE)

Włochy

Artykuł 5

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich oraz do stron wymienionych w art. 1, 2, 3 i 4. Niniejsza decyzja zostaje również opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 grudnia 2011 r.

W imieniu Komisji

Karel DE GUCHT

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51.

(2)  Dz.U. L 16 z 18.1.1997, s. 55.

(3)  Dz.U. L 228 z 9.9.1993, s. 1. Rozporządzenie utrzymane rozporządzeniem (WE) nr 1524/2000 (Dz.U. L 175 z 14.7.2000, s. 39), zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 1095/2005 (Dz.U. L 183 z 14.7.2005, s. 1).

(4)  Dz.U. L 98 z 19.4.1996, s. 3.

(5)  Dz.U. L 17 z 21.1.1997, s. 17.

(6)  Dz.U. C 45 z 13.2.1997, s. 3; Dz.U. C 112 z 10.4.1997, s. 9; Dz.U. C 220 z 19.7.1997, s. 6; Dz.U. C 378 z 13.12.1997, s. 2; Dz.U. C 217 z 11.7.1998, s. 9; Dz.U. C 37 z 11.2.1999, s. 3; Dz.U. C 186 z 2.7.1999, s. 6; Dz.U. C 216 z 28.7.2000, s. 8; Dz.U. C 170 z 14.6.2001, s. 5; Dz.U. C 103 z 30.4.2002, s. 2; Dz.U. C 35 z 14.2.2003, s. 3; Dz.U. C 43 z 22.2.2003, s. 5; Dz.U. C 54 z 2.3.2004, s. 2; Dz.U. C 299 z 4.12.2004, s. 4; Dz.U. L 17 z 21.1.2006, s. 16; Dz.U. L 313 z 14.11.2006, s. 5; Dz.U. L 81 z 20.3.2008, s. 73; Dz.U. C 310 z 5.12.2008, s. 19; Dz.U. L 19 z 23.1.2009, s. 62; Dz.U. L 314 z 1.12.2009, s. 106; Dz.U. L 136 z 24.5.2011, s. 99.

(7)  Dz.U. L 136 z 24.5.2011, s. 99.


Top