EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TA0699

Sprawa T-699/17: Wyrok Sądu z dnia 27 stycznia 2021 r. – Polska / Komisja [Środowisko naturalne – Dyrektywa 2010/75/UE – Emisje przemysłowe – Decyzja wykonawcza (UE) 2017/1442 – Duże obiekty energetycznego spalania – Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) – Artykuł 16 ust. 4 i 5 TUE – Artykuł 3 ust. 2 i 3 protokołu (nr 36) w sprawie postanowień przejściowych – Stosowanie prawa w czasie – Komitologia]

Dz.U. C 88 z 15.3.2021, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.3.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 88/25


Wyrok Sądu z dnia 27 stycznia 2021 r. – Polska / Komisja

(Sprawa T-699/17) (1)

(Środowisko naturalne - Dyrektywa 2010/75/UE - Emisje przemysłowe - Decyzja wykonawcza (UE) 2017/1442 - Duże obiekty energetycznego spalania - Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) - Artykuł 16 ust. 4 i 5 TUE - Artykuł 3 ust. 2 i 3 protokołu (nr 36) w sprawie postanowień przejściowych - Stosowanie prawa w czasie - Komitologia)

(2021/C 88/32)

Język postępowania: polski

Strony

Strona skarżąca: Rzeczpospolita Polska (przedstawiciele: B. Majczyna i D. Krawczyk, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: Ł. Habiak, K. Herrmann i R. Tricot, pełnomocnicy)

Interwenienci popierający żądania strony skarżącej: Republika Bułgarii (przedstawiciele: E. Petranova i T. Mitova, pełnomocnicy), Węgry (przedstawiciel: M. Fehér, pełnomocnik)

Interwenienci popierający żądania strony pozwanej: Królestwo Belgii (przedstawiciel: M. Jacobs, pełnomocnik), Republika Francuska (przedstawiciele: J. Traband i A.-L. Desjonquères, pełnomocnicy), Królestwo Szwecji (przedstawiciele: C. Meyer-Seitz, H. Shev, L. Zettergren i A. Alriksson, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz.U. 2017, L 212, s. 1).

Sentencja

1)

Stwierdza się nieważność decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

2)

Skutki decyzji wykonawczej, której nieważność stwierdzono w pkt 1 niniejszej sentencji, są utrzymane w mocy do czasu wejścia w życie w rozsądnym terminie, który nie może przekroczyć dwunastu miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego wyroku, nowego aktu, który ma ją zastąpić, przyjętego zgodnie z zasadami większości kwalifikowanej przewidzianymi w art. 3 ust. 3 protokołu (nr 36) w sprawie postanowień przejściowych.

3)

Komisja Europejska pokrywa, oprócz własnych kosztów, koszty poniesione przez Rzeczpospolitą Polską.

4)

Królestwo Belgii, Republika Bułgarii, Republika Francuska, Węgry i Królestwo Szwecji pokrywają własne koszty.


(1)  Dz.U. C 412 z 4.12.2017.


Top