Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:244:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 244, 19 sierpnia 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 244

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 57
19 sierpnia 2014


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 893/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. zakazujące prowadzenia działalności połowowej przy użyciu tonarów zarejestrowanych we Włoszech, Portugalii i Hiszpanii przy połowach tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 894/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. zakazujące działalności połowowej statkom rybackim do połowów okrężnicą, pływającym pod banderą Chorwacji, Francji, Hiszpanii, Malty i Włoch bądź zarejestrowanym w tych państwach, poławiającym tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej oraz w Morzu Śródziemnym

3

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 895/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) ( 1 )

6

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 896/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 793/2013 ustanawiające środki w odniesieniu do Wysp Owczych w celu zapewnienia ochrony stada śledzia atlantycko-skandynawskiego

10

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 897/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące wdrażania programów współpracy transgranicznej finansowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 232/2014 ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa

12

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 898/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. uchylające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz sproszkowanego węgla aktywowanego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009

55

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 899/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

57

 

 

DECYZJE

 

 

2014/532/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie pomocy państwa C 28/10 wdrożonej przez Portugalię na rzecz programu krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 7756)  ( 1 )

59

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top