Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:158:TOC

 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2013.158.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 158

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 56
10 czerwca 2013


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 517/2013 z dnia 13 maja 2013 r. dostosowujące niektóre rozporządzenia i decyzje w takich dziedzinach, jak swobodny przepływ towarów, swobodny przepływ osób, prawo spółek, polityka konkurencji, rolnictwo, bezpieczeństwo żywności, polityka weterynaryjna i fitosanitarna, polityka transportowa, energia, podatki, statystyka, sieci transeuropejskie, wymiar sprawiedliwości i prawa podstawowe, sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo, środowisko, unia celna, stosunki zewnętrzne, polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony oraz instytucje w tej dziedzinie, w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji

1

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 518/2013 z dnia 13 maja 2013 r. dostosowujące rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji

72

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 519/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. dostosowujące niektóre rozporządzenia i decyzje w takich dziedzinach, jak swobodny przepływ towarów, swobodny przepływ osób, prawo przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług, prawo spółek, polityka konkurencji, rolnictwo, bezpieczeństwo żywności, polityka weterynaryjna i fitosanitarna, rybołówstwo, polityka transportowa, energia, podatki, statystyka, polityka społeczna i zatrudnienie, środowisko naturalne, unia celna, stosunki zewnętrzne i polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony w związku z przystąpieniem Chorwacji

74

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Rady 2013/15/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie swobodnego przepływu towarów w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji

172

 

*

Dyrektywa Rady 2013/16/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie zamówień publicznych w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji

184

 

*

Dyrektywa Rady 2013/17/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie środowiska w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji

193

 

*

Dyrektywa Rady 2013/18/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowująca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji

230

 

*

Dyrektywa Rady 2013/19/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowująca dyrektywę 94/80/WE ustanawiającą szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami, w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji

231

 

*

Dyrektywa Rady 2013/20/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, polityki weterynaryjnej i fitosanitarnej w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji

234

 

*

Dyrektywa Rady 2013/21/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowująca dyrektywę Rady 67/548/EWG i dyrektywę 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w dziedzinie środowiska, w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji

240

 

*

Dyrektywa Rady 2013/22/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie polityki transportu w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji

356

 

*

Dyrektywa Rady 2013/23/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie usług finansowych w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji

362

 

*

Dyrektywa Rady 2013/24/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie prawa spółek w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji

365

 

*

Dyrektywa Rady 2013/25/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji

368

 

*

Dyrektywa Komisji 2013/26/UE z dnia 8 lutego 2013 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie bezpieczeństwa żywności oraz polityki weterynaryjnej i fitosanitarnej w związku z przystąpieniem Chorwacji

376

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top