Help Print this page 

Document L:2008:078:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 78, 19 marzec 2008

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 19/03/2008
Miscellaneous information
  • Author: Unia Europejska
  • Form: Dziennik Urzędowy
Text
 

ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 78

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 51
19 marca 2008


Spis treści

 

I   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (WE) nr 215/2008 z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju

1

 

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

 

 

DECYZJE

 

 

Rada

 

 

2008/215/WE

 

*

Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Komitetu Europejskiego Funduszu Rozwoju

35

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top