Help Print this page 

Document C:2007:260:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 260, 31 październik 2007

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 31/10/2007
Miscellaneous information
  • Author: Unia Europejska
  • Form: Dziennik Urzędowy
Text
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 260

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 50
31 października 2007


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2007/C 260/01

Ostateczne sprawozdanie finansowe szóstego, siódmego, ósmego i dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2006

1

2007/C 260/02

Poświadczenie wiarygodności Trybunału Obrachunkowego dotyczące rozliczeń szóstego, siódmego, ósmego i dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) za rok budżetowy 2006

258


PL

 

Top