Help Print this page 

Document C:2006:265:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 265, 31 październik 2006

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
Dates
  • Date of document: 31/10/2006
Miscellaneous information
  • Author: Unia Europejska
  • Form: Dziennik Urzędowy
Text
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 265

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 49
31 października 2006


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Informacje

 

Komisja

2006/C 265/1

Roczne sprawozdanie finansowe szóstego, siódmego, ósmego i dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2005

1

2006/C 265/2

Poświadczenie wiarygodności Trybunału Obrachunkowego dotyczące rozliczeń szóstego, siódmego, ósmego i dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) za rok budżetowy 2005

256


PL

 

Top