EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:352:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 352, 21 grudzień 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2012.352.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 352

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 55
21 grudnia 2012


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1241/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1138/2011 w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego i ostatecznego pobrania tymczasowego cła nałożonego na przywóz niektórych alkoholi tłuszczowych i ich mieszanek, pochodzących z Indii, Indonezji i Malezji

1

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1242/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. ustalające na rok połowowy 2013 ceny orientacyjne oraz unijne ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) nr 104/2000

6

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1243/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1342/2008 ustanawiające długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów

10

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1244/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania art. 11 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 753/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

13

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1245/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 359/2011 dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Iranie

15

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1246/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 616/2007 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe pochodzące z Brazylii, Tajlandii i pozostałych państw trzecich oraz ustanawiające odstępstwa od tego rozporządzenia na lata 2012–2013

16

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1247/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i częstotliwości dokonywania zgłoszeń dotyczących transakcji do repozytoriów transakcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (1)

20

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1248/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące formatu wniosku o rejestrację jako repozytorium transakcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (1)

30

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1249/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące formatu dokumentacji, która ma być zachowywana przez kontrahentów centralnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (1)

32

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1250/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu

40

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1251/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

42

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1252/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

44

 

 

DECYZJE

 

 

2012/808/WPZiB

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/4/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie mianowania dowódcy operacji UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

46

 

*

Decyzja wykonawcza Rady 2012/809/WPZiB z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania decyzji 2011/486/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

47

 

*

Decyzja Rady 2012/810/WPZiB z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany decyzji 2011/235/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Iranie

49

 

*

Decyzja Rady 2012/811/WPZiB z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniająca decyzję 2010/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga

50

 

*

Decyzja Rady 2012/812/WPZiB z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniająca wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku

54

 

 

2012/813/UE, Euratom

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniająca decyzję 90/178/Euratom, EWG upoważniającą Luksemburg do nieuwzględniania określonych kategorii transakcji i do wykorzystywania określonych przybliżonych danych szacunkowych do obliczenia podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 9533)

55

 

 

2012/814/UE, Euratom

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniająca decyzję 90/184/Euratom, EWG upoważniającą Danię do nieuwzględniania określonych kategorii transakcji i do wykorzystywania określonych przybliżonych danych szacunkowych do obliczenia podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 9538)

56

 

 

2012/815/UE, Euratom

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniająca decyzję 96/564/Euratom, WE upoważniającą Austrię do nieuwzględniania określonych kategorii transakcji i do wykorzystywania określonych przybliżonych danych szacunkowych do obliczenia podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 9539)

57

 

 

2012/816/UE, Euratom

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniająca decyzję 96/565/Euratom, WE upoważniającą Szwecję do nieuwzględniania określonych kategorii transakcji i do wykorzystywania określonych przybliżonych danych szacunkowych do obliczenia podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 9547)

59

 

 

2012/817/UE, Euratom

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniająca decyzję 90/185/Euratom, EWG upoważniającą Grecję do wykorzystywania określonych przybliżonych danych szacunkowych do obliczania podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 9549)

60

 

 

2012/818/UE, Euratom

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 19 grudnia 2012 r. upoważniająca Danię do wykorzystywania określonych przybliżonych danych szacunkowych do obliczania podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 9551)

61

 

 

2012/819/UE, Euratom

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 19 grudnia 2012 r. uchylająca decyzję 90/182/Euratom, EWG upoważniającą Zjednoczone Królestwo do nieuwzględniania określonych kategorii transakcji i do wykorzystywania określonych przybliżonych danych szacunkowych do obliczenia podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 9556)

62

 

 

2012/820/UE, Euratom

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniająca decyzję 90/180/Euratom, EWG upoważniającą Niderlandy do nieuwzględniania określonych kategorii transakcji i do wykorzystywania określonych przybliżonych danych szacunkowych do obliczenia podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 9567)

63

 

 

2012/821/UE, Euratom

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniająca decyzję 90/177/Euratom, EWG upoważniającą Belgię do nieuwzględniania określonych kategorii transakcji i do wykorzystywania określonych przybliżonych danych szacunkowych do obliczenia podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 9568)

64

 

 

2012/822/UE, Euratom

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniająca decyzję 90/179/Euratom, EWG upoważniającą Republikę Federalną Niemiec do wykorzystywania danych statystycznych za lata poprzedzające rok przedostatni oraz do nieuwzględniania określonych kategorii transakcji i do wykorzystywania określonych przybliżonych danych szacunkowych do obliczenia podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 9569)

65

 

 

2012/823/UE, Euratom

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniająca decyzję 90/183/Euratom, EWG upoważniającą Irlandię do nieuwzględniania określonych kategorii transakcji i do wykorzystywania określonych przybliżonych danych szacunkowych do obliczenia podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 9570)

67

 

 

2012/824/UE, Euratom

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniająca decyzję 90/176/Euratom, EWG upoważniającą Francję do nieuwzględniania określonych kategorii transakcji i do wykorzystywania określonych przybliżonych danych szacunkowych do obliczenia podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 9572)

68

 

 

2012/825/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2012 r. kończąca postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu bioetanolu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i kończąca rejestrację takiego przywozu wprowadzoną rozporządzeniem (UE) nr 771/2012

70

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top