EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa – definicja i zakres

Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa – definicja i zakres

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Zalecenie Komisji – definicja mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ZALECENIA?

Ustala ono kryteria określające czy dana firma jest mikro-, małym czy średnim przedsiębiorstwem (MŚP). Kategorie te określają, w oparciu o liczbę pracowników firmy, jej obroty i bilans, czy kwalifikuje się ona do unijnych i krajowych programów wsparcia finansowego. Definicje weszły w życie w dniu 1 stycznia 2005 r.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Definicje:
  • Mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników, obrót roczny (kwota przyjętych pieniędzy w danym okresie) lub bilans (zestawienie aktywów i pasywów firmy) poniżej 2 mln EUR.
  • Małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników, obrót roczny lub bilans poniżej 10 mln EUR.
  • Średnie przedsiębiorstwo: mniej niż 250 pracowników, obrót roczny poniżej 50 mln EUR lub bilans poniżej 43 mln EUR.
 • MŚP spełniające różne kryteria mogą korzystać z:
  • unijnych i krajowych programów wspierania przedsiębiorczości, takich jak fundusze na rzecz rozwoju badań, konkurencyjności i innowacyjności, które w przeciwnym razie, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, byłyby zabronione,
  • mniejszych wymagań i kosztów w kontekście przestrzegania przepisów UE.
 • Komisja Europejska regularnie monitoruje, w jaki sposób definicje przekładają się na rzeczywistość. Z niezależnej ekspertyzy opublikowanej w 2012 r. wynika, że nie istnieje potrzeba zmiany kryteriów, jednak przydatne może się okazać dodanie pewnych wyjaśnień i wskazówek dotyczących obecnych przepisów.
 • W 2015 r., po przeprowadzeniu oceny pierwszego poradnika użytkownika dotyczącego definicji MŚP, Komisja opublikowała jego zaktualizowaną wersję.

KONTEKST

MŚP stanowią 99% wszystkich firm w UE, co czyni je kręgosłupem unijnej gospodarki. MŚP generują dwa z trzech miejsc pracy. W 2013 r. ponad 21 mln MŚP zapewniało pracę prawie 90 mln osób w całej UE. Pobudzają one zmysł przedsiębiorczości i innowacyjności, co pomaga w stymulacji konkurencyjności, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie.

AKT

Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (notyfikowane jako dokument nr C(2003) 1422) (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36–41)

Ostatnia aktualizacja: 11.01.2016

Top