EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

System.Xml.XmlElement

„Horyzont 2020”

„Horyzont 2020” (H2020) jest wieloletnim unijnym programem w zakresie badań naukowych i innowacji przypadającym na lata 2014–2020 i dysponującym budżetem w wysokości blisko 80 miliardów euro. Te wspólne strategiczne ramy unijnego finansowania wybitnych badań naukowych i innowacji przyciągnęły również dodatkowe inwestycje z sektora prywatnego i publicznego.

H2020 jest następcą przypadającego na lata 2007–2013 siódmego programu ramowego w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji.

H2020 zaprojektowano z myślą o maksymalizacji wartości dodanej UE i jej wpływu, skupiając się na celach i działaniach, które nie mogłyby być skutecznie zrealizowane w ramach samodzielnych działań państw członkowskich. Stanowił on wsparcie dla wdrażania Unii innowacji, jednej z inicjatyw przewodnich strategii „Europa 2020”, 10-letniej strategii zaproponowanej w 2010 r. Strategia ta zakładała m.in. inteligentny i trwały wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu w celu zapewnienia konkurencyjności UE.

H2020 był uzupełniany środkami wspierającymi rozwój europejskiej przestrzeni badawczej, poprzez zlikwidowanie barier dla utworzenia prawdziwie jednolitego rynku wiedzy, badań naukowych i innowacji.

H2020 został zastąpiony programem „Horyzont Europa”, dziewiątym wieloletnim programem inwestycyjnym w zakresie badań naukowych i innowacji, przypadającym na lata 2021–2027.

ZOBACZ TEŻ:

Top