EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

OLAF (Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych)

OLAF (Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych)

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) powstał w 1999 r. na mocy decyzji 1999/352/WE, EWWiS, Euratom, by prowadzić dochodzenia w sprawach dotyczących korupcji i poważnych uchybień w instytucjach UE oraz nadużyć na szkodę budżetu UE. Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013 (rozporządzenie OLAF) stanowi ramy określające uprawnienia i kompetencje OLAF.

Zgodnie ze statusem prawnym OLAF ma charakter hybrydowy. Jako niezależny organ Urząd prowadzi dochodzenia zewnętrzne w krajach UE i krajach spoza UE w sprawie nadużyć finansowych, korupcji i innych nielegalnych działań mających wpływ na budżet UE oraz dochodzenia wewnętrzne w instytucjach, organach i jednostkach organizacyjnych UE dotyczące poważnych uchybień urzędników UE, które mogłyby doprowadzić do wszczęcia postępowań dyscyplinarnych lub karnych.

Jako służba Komisji OLAF odpowiada za opracowywanie polityki i ustawodawstwa w zakresie zapobiegania nadużyciom i ochrony interesów finansowych UE.

Obecny przegląd rozporządzenia w sprawie OLAF, obowiązujący od dnia 17 stycznia 2021 r., doprowadził do zwiększenia skuteczności dochodzeń prowadzonych przez OLAF i zacieśnienia współpracy z Prokuraturą Europejską (EPPO) w oparciu o współpracę, wymianę informacji, komplementarność i niepowielanie działań.

ZOBACZ TAKŻE

Top