Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Handel produktami z fok

Handel produktami z fok

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zharmonizowane zasady wprowadzania produktów z fok na rynek UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Produkty z fok mogą być wprowadzane do obrotu w UE, jeśli są owocem polowań przeprowadzanych przez Eskimosów* lub inne społeczności autochtoniczne. Polowanie musi:
  • być tradycyjnie przeprowadzane przez daną społeczność,
  • przyczyniać się do utrzymania takiej społeczności w celu dostarczenia pożywienia i dochodów, a nie głównie w celach handlowych,
  • zapewniać dobrostan zwierząt, jednocześnie uwzględniając styl życia danej społeczności i cele związane z jej utrzymaniem.
 • Produkt z fok wprowadzany na rynek musi posiadać certyfikat potwierdzający spełnienie wszystkich powyższych warunków.
 • Certyfikaty są wydawane przez organy upoważnione przez Komisję Europejską.
 • Podróżnym i ich rodzinom zezwala się na przywóz produktów z fok do użytku osobistego. Jeśli takie produkty mają być przywożone w terminie późniejszym, podróżni powinni posiadać odpowiednie dokumenty.
 • Jeśli Komisja będzie posiadać dowody wskazujące na to, że produkty pochodzą z polowania, które zostało przeprowadzone w celu handlowym, może zakazać lub ograniczyć ich wprowadzanie do obrotu w UE.
 • Komisja informuje społeczeństwo, właściwe organy i organy celne o warunkach, na jakich produkty z fok mogą być wprowadzane do obrotu na rynku UE.
 • Do 31 grudnia 2018 r. i następnie co cztery lata kraje UE przedstawiają Komisji sprawozdania ze środków, jakie podjęły w celu wykonania rozporządzenia.
 • W ciągu roku od otrzymania sprawozdań krajowych Komisja przedstawia sprawozdanie ogólne Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Pierwsze sprawozdanie zostanie przedstawione do 31 grudnia 2019 r.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od 20 listopada 2009 r.

KONTEKST

Polowania na foki przeprowadzane są na terytorium UE i poza nim w różnych celach. Stanowią źródło mięsa, oleju, tranu, narządów i skór futerkowych, a także tak zróżnicowanych produktów, jak kapsułki Omega-3 oraz odzież.

KLUCZOWE POJĘCIE

* Eskimosi: autochtoniczni członkowie ojczyzny Eskimosów, a mianowicie tych obszarów arktycznych i subarktycznych, na których obecnie lub tradycyjnie Eskimosi posiadają prawa i interesy autochtoniczne, uznani przez Eskimosów za członków ich ludu. Termin ten obejmuje Inuków, Juków (Alaska), Inuitów, Inuvialuitów (Kanada), Kalaallitów (Grenlandia) oraz Juków (Rosja).

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie handlu produktami z fok (Dz.U. L 286 z 31.10.2009, s. 36–39)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (WE) nr 1007/2009 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1850 z dnia 13 października 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok (Dz.U. L 271 z 16.10.2015, s. 1–11)

Ostatnia aktualizacja: 31.03.2016

Top