EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Polityka kulturalna UE

Polityka kulturalna UE

Zgodnie z art. 167 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zadaniem Unii Europejskiej (UE) w obszarze kultury jest wspieranie, koordynowanie lub uzupełnianie działań realizowanych przez państwa członkowskie UE. Unia dąży do podkreślenia znaczenia wspólnego dziedzictwa kulturowego, „czerpiąc inspirację z kulturowego, religijnego i humanistycznego dziedzictwa Europy”, „szanując swoją bogatą różnorodność kulturową i językową” oraz „czuwając nad ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego Europy”.

Każde państwo członkowskie jest odpowiedzialne za swoją politykę kulturalną, natomiast rolą UE jest pomoc w rozwiązywaniu wspólnych problemów, począwszy od wpływu technologii cyfrowych, przez konieczność zapewnienia godziwego wynagrodzenia artystom działającym na platformach cyfrowych, aż po wspieranie innowacji w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. W przypadku kryzysu UE może również pomóc w odbudowie tych sektorów, a także w zwiększaniu ich odporności, aby w przyszłości były bardziej zrównoważone.

Ponadto UE wspiera działania mające na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz promowanie współpracy i międzynarodowej wymiany między instytucjami kultury w państwach członkowskich.

Nowy program finansowania, „Kreatywna Europa” 2021–2027, jest jedynym unijnym programem, którego celem jest wspieranie współpracy transgranicznej oraz działań w ramach sieci kontaktów w całym sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Sektory te mogą też skorzystać z całego wachlarza możliwości dostępnych za pośrednictwem innych unijnych źródeł finansowania, takich jak program „Horyzont Europa”, Program na rzecz jednolitego rynku, Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności lub fundusze polityki spójności.

Inne przykładowe inicjatywy:

  • Europejskie Stolice Kultury, ustanowiona w 1985 r.;
  • unijne nagrody w dziedzinie kultury, np. nagroda „Music Moves Europe”, nagroda UE w konkursie architektury współczesnej im. Miesa van der Rohego i Nagroda Literacka Unii Europejskiej;
  • Europejskie Dni Dziedzictwa, wspólna inicjatywa UE i Rady Europy oferująca obywatelom dostęp do obiektów, które na co dzień są zamknięte dla publiczności.

Unia współpracuje też z innymi organizacjami międzynarodowymi, takimi jak UNESCO, Rada Europy czy OECD, aby walczyć z nielegalnym obrotem dobrami kultury, wspierać rozwój lokalny poprzez kulturę i rozwijać partycypacyjne zarządzanie dziedzictwem kulturowym.

ZOBACZ TEŻ:

Top