Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Unijny program wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych

Unijny program wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych

Decyzja nr 541/2014/UE - ramy wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych

AKT

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 541/2014/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiająca ramy wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych

STRESZCZENIE

Satelity są filarem dla wielu aplikacji i usług o kluczowym znaczeniu dla gospodarki oraz bezpieczeństwa i dobrobytu obywateli. Są one jednakże zagrożone kolizją ze śmieciami kosmicznymi*, które stanowią obecnie największe zagrożenie w działalności związanej z przestrzenią kosmiczną.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DECYZJI?

Ustanawia ramy wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych, które mają na celu ochronę satelitów przed śmieciami kosmicznymi.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Czym są ramy wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych (SST)?

Ramy SST identyfikują i monitorują satelity i śmieci kosmiczne głównie dzięki czujnikom naziemnym, takim jak teleskopy i radary. Obecnie SST nie może funkcjonować na poziomie ogólnoeuropejskim, a operatorzy satelitów i operatorzy procesu wynoszenia polegają na amerykańskich danych dotyczących ostrzeżeń antykolizyjnych.

Cele

Głównym celem ram SST jest wsparcie utworzenia europejskiej usługi SST. Usługa ta opierałaby się na sieci zbudowanej wokół istniejących czujników SST w krajach UE. Sieć może być wspierana technologią i informacjami dostarczanymi przez USA.

Posiada również następujące cele szczegółowe:

ocena i ograniczenie ryzyka kolizji satelitów ze śmieciami kosmicznymi i śledzenie trajektorii ich lotu, gdy potencjalne zagrożenie kolizją zostanie zidentyfikowane; pozwala to na zaplanowanie i podjęcie działań w celu uniknięcia kolizji,

ograniczanie ryzyka związanego z wynoszeniem europejskich statków kosmicznych,

obserwacja niekontrolowanego ponownego wejścia statków kosmicznych lub śmieci kosmicznych w atmosferę ziemską oraz dokładniejsze i skuteczniejsze wczesne ostrzeganie w celu ograniczenia ewentualnego zagrożenia,

działania zapobiegające dalszej akumulacji śmieci kosmicznych.

Kto może korzystać z tych usług?

Usługi te powinny być dostępne dla operatorów i władz publicznych, komercyjnych, cywilnych i wojskowych.

Postępy

Komisja opracuje sprawozdanie z realizacji celów decyzji do lipca 2018 r.

KONTEKST

KLUCZOWE POJĘCIA

*Śmieci kosmiczne: różne obiekty stworzone przez człowieka, takie jak stare satelity i fragmenty rakiet, które pozostają na orbicie okołoziemskiej.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Decyzja nr 541/2014/UE

16.6.2014

-

Dz.U. L 158 z 27.5.2014, s. 227-234

Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015

Top