Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Substancje promieniotwórcze w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi: ochrona zdrowia ludności

Substancje promieniotwórcze w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi: ochrona zdrowia ludności

Dyrektywa określa różne wymogi mające na celu ochronę zdrowia ludności przed potencjalnie szkodliwymi substancjami promieniotwórczymi, które mogą być obecne w wodzie pitnej.

AKT

Dyrektywa Rady 2013/51/Euratom z dnia 22 października 2013 r. określająca wymogi dotyczące ochrony zdrowia ludności w odniesieniu do substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi

STRESZCZENIE

Zwyczajna woda pitna jest jedną z dróg, którą substancje promieniotwórcze mogą dostać się do ludzkiego ciała, wyrządzając szkody w najważniejszych narządach. Aby maksymalnie ograniczyć ryzyko, przepisy określają wartości parametryczne dla substancji, takich jak radon lub tryt. Władze krajowe zobowiązane są do monitorowania powyższych wartości oraz regularnego pobierania próbek wody pitnej z dużą częstotliwością, uzależnioną od wielkości próbek.

Przepisy dotyczą wszelkiej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Oznacza to wodę, w stanie pierwotnym albo po uzdatnieniu, przeznaczoną do picia, gotowania, przygotowywania żywności lub innych celów domowych, niezależnie od jej pochodzenia i od tego, czy dostarczana jest z sieci dystrybucyjnej, cystern lub w butelkach czy pojemnikach.

Oznacza to także wodęwykorzystywaną przez jakiekolwiek przedsiębiorstwo produkcji żywności do wytworzenia, przetworzenia, konserwowania lub wprowadzania do obrotu produktów lub substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi , chyba że właściwe organy krajowe są przekonane, że jakość tej wody nie może wpływać na wartość zdrowotną środków spożywczych w ich końcowej postaci.

Niniejsze przepisy nie odnoszą się do naturalnych wód mineralnych lub do wód uznanych za produkty lecznicze. Podlegają one regulacji na mocy odrębnych przepisów UE. Władze krajowe mogą wyłączyć z zakresu stosowania przepisów wodę pitną dostarczaną indywidualnie w ilościach mniejszych niż średnio 10 metrów sześciennych na dobę lub dostarczaną mniej niż 50 osobom, chyba że woda ta jest dostarczana w ramach działalności handlowej lub publicznej.

W przypadku wykrycia potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludności należy wydać odpowiednie zalecenia dotyczące możliwego ryzyka i wszelkich dodatkowych środków ostrożności, które mogą być niezbędne. Należy podjąć bezzwłocznie działania mające na celu przywrócenie stanu wody do wymaganej normy.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2013/51/Euratom

27.11.2013

28.11.2015

Dz.U. L 296 z 7.11.2013

Ostatnia aktualizacja: 22.04.2014

Top