Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Unijna pomoc w likwidacji reaktorów jądrowych w Bułgarii i na Słowacji

Unijna pomoc w likwidacji reaktorów jądrowych w Bułgarii i na Słowacji

Podczas negocjacji akcesyjnych do UE Bułgaria i Słowacja zobowiązały się do zamknięcia, w ustalonym terminie, elektrowni jądrowych o budowie podobnej to tej z Czarnobyla. UE zgodziła się pomóc tym krajom w pokryciu wysokich kosztów związanych z procesem likwidacji.

AKT

Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1368/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia unijnego dla programów pomocy dotyczących likwidacji obiektów jądrowych w Bułgarii i na Słowacji oraz uchylające rozporządzenia (Euratom) nr 549/2007 i (Euratom) nr 647/2010.

STRESZCZENIE

Podczas negocjacji akcesyjnych do UE Bułgaria i Słowacja zobowiązały się do zamknięcia, w ustalonym terminie, elektrowni jądrowych o budowie podobnej to tej z Czarnobyla. UE zgodziła się pomóc tym krajom w pokryciu wysokich kosztów związanych z procesem likwidacji.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Zawiera ono opis unijnego programu finansowego wsparcia likwidacji bloków 1 i 4 elektrowni jądrowej Kozłoduj w Bułgarii oraz bloków 1 i 2 elektrowni jądrowej Bohunice V1 na Słowacji.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Szczegółowe cele programów:

Kozłoduj:

  • przeprowadzenie prac demontażowych w turbinowni bloków 1-4 oraz w budynkach pomocniczych,
  • demontaż dużych podzespołów i urządzeń w budynkach reaktorów bloków 1-4,
  • bezpieczne zagospodarowanie odpadów z likwidacji.

Bohunice:

  • przeprowadzenie prac demontażowych w turbinowni i w budynkach pomocniczych reaktora V1,
  • demontaż dużych podzespołów i urządzeń w budynkach reaktora V1,
  • bezpieczne zagospodarowanie odpadów z likwidacji zgodnie ze szczegółowym planem zagospodarowania odpadów.

Oba programy obejmują działania służące utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa w blokach podlegających likwidacji, w tym służące wsparciu dotyczącemu personelu elektrowni jądrowych.

Wspólne roczne programy prac

Każdego roku w okresie od 2014 do 2020 r. Komisja Europejska przyjmuje wspólny roczny program prac dla programów Kozłoduj i Bohunice określający każdorazowo cele, oczekiwane rezultaty, wskaźniki wykonania oraz horyzont czasowy wykorzystania środków.

W realizacji celów pomogą szczegółowe wskaźniki, które zostały stworzone z myślą o ich zastosowaniu i weryfikacji w obu programach.

Budżet

Wkład UE wyniesie:

  • 293,032 mln euro do programu Kozłoduj,
  • 225,410 mln euro do programu Bohunice.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Od 1 stycznia 2014 r. Uchyla ono rozporządzenie Rady (Euratom) nr 549/2007 i (Euratom) nr 647/2010 ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r.

KLUCZOWE POJĘCIE

Likwidacja: jest ostatnim etapem eksploatacji obiektu jądrowego, takiego jak elektrownia czy reaktor badawczy. Jest to pełen proces - począwszy od zamknięcia obiektu i usunięcia materiałów jądrowych po rekultywację środowiska w samym obiekcie i wokół niego. Proces może zająć do 30 lat.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej, dotyczącej likwidacji obiektów jądrowych.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1368/2013

21.12.2013

-

Dz.U. L 346 z 20.12.2013, s. 1-6

Sprostowanie

-

-

Dz.U. L 8 z 11.1.2014, s. 31

Ostatnia aktualizacja: 17.03.2015

Top