Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2014-2020)

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2014-2020)

Europejski Funduszu Dostosowania do Globalizacji zapewnia wsparcie osobom, które straciły pracę na skutek spowodowanych globalizacją poważnych zmian strukturalnych w kierunkach światowego handlu.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014-2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006

STRESZCZENIE

Od 2007 r. unijny Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) wspiera pracowników, którzy zostali zwolnieni, ponieważ w wyniku globalizacji ich przedsiębiorstwa zamknięto lub przeniesiono produkcję poza UE, i pomaga im w znalezieniu pracy lub przekwalifikowaniu.

Z reguły do funduszu EFG można się zwrócić, w przypadku gdy ponad 500 pracowników zostało zwolnionych przez jedną firmę (uwzględniając jej dostawców lub producentów znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw) lub jeśli duża liczba pracowników straciła zatrudnienie w określonym sektorze, w jednym lub kilku sąsiadujących regionach.

Fundusz EFG, dysponując corocznym budżetem w wysokości 150 mln EUR w latach 2014-2020, może pokrywać do 60% kosztów projektów mających na celu pomoc pracownikom indywidualnym, którzy stracili zatrudnienie, w znalezieniu innej pracy lub założeniu własnej działalności gospodarczej. Do zadań funduszu nie należy pomoc w utrzymaniu się na rynku lub w restrukturyzacji.

Potencjalni beneficjenci

Fundusz EFG może wspierać pracowników indywidualnych (pracujących na własny rachunek, pracowników tymczasowych lub zatrudnionych na czas określony). Do końca 2017 r. młode osoby niepracujące, niekształcące się ani nieszkolące się, zamieszkujące regiony o wysokiej stopie bezrobocia wśród młodzieży, mogą również uzyskać wsparcie z funduszu EFG w liczbie równej liczbie objętych pomocą pracowników w tych regionach.

Do środków kwalifikowalnych zalicza się:

  • pomoc w znalezieniu pracy,
  • doradztwo zawodowe,
  • kształcenie, szkolenie, przekwalifikowywanie,
  • mentoring i coaching,
  • promowanie przedsiębiorczości i uruchamiania działalności gospodarczej.

Procedura składania i rozpatrywania wniosków

Wnioski o wsparcie składane są do Komisji Europejskiej przez rządy UE. W przypadku zatwierdzenia ich obsługę i wdrażanie przejmują władze krajowe i regionalne. Projekty trwają dwa lata.

W przeciwieństwie do projektów podlegających funduszom strukturalnym i inwestycyjnym UE takim jak Europejski Fundusz Społeczny, który charakteryzuje się perspektywą długofalową, fundusz EFG udziela wsparcia poszczególnym osobom przez krótki i jasno określony okres.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr 1309/2013

23.12.2013

-

Dz.U. L 347 z 20.12.2013

Ostatnia aktualizacja: 24.04.2014

Top