EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kakao i czekolada

Kakao i czekolada

Unia Europejska (UE) określa szereg szczególnych wspólnych reguł odnoszących się do wyrobów kakaowych i czekoladowych, które uzupełniają przepisy mające zastosowanie do środków spożywczych. Reguły odnoszą się do składu, nazw handlowych, etykietowania i prezentacji.

AKT

Dyrektywa 2000/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 czerwca 2000 r. odnosząca się do wyrobów kakaowych i czekoladowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi [Zob. akt(y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Dyrektywa ujednolica etykietowanie wyrobów kakaowych i czekoladowych i określa definicje tych wyrobów w celu umożliwienia konsumentom dokonywania świadomego wyboru. Ma ona zastosowanie bez uszczerbku dla przepisów ogólnych odnoszących się do etykietowania środków spożywczych.

Wyroby, których dotyczy dyrektywa

Dyrektywa ma zastosowanie do wyrobów kakaowych i czekoladowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi zgodnie z opisem w załączniku I do dyrektywy.

Skład

Dyrektywa ustala skład wyrobów kakaowych i czekoladowych. W szczególności określa dla niektórych wyrobów minimalną dopuszczalną zawartość procentową masła kakaowego. Dopuszcza też stosowanie tłuszczów roślinnych w ilości nieprzekraczającej 5% wyrobu końcowego. Dopuszczone do stosowania tłuszcze roślinne (inne niż masło kakaowe) są wymienione w załączniku II do dyrektywy.

Etykietowanie

Jedynie wyroby wyprodukowane zgodnie z zasadami dotyczącymi składu ustanowionymi przez dyrektywę mogą być wprowadzane do obrotu pod jedną z następujących nazw (zob. załącznik I do dyrektywy):

 • masło kakaowe,
 • proszek kakaowy, kakao,
 • kakao o zmniejszonej zawartości tłuszczu, proszek kakaowy o zmniejszonej zawartości tłuszczu,
 • czekolada w proszku,
 • czekolada do picia w proszku, słodzone kakao, słodzony proszek kakaowy (ewentualnie uzupełnione o termin o zmniejszonej zawartości tłuszczu),
 • czekolada (ewentualnie uzupełniona o terminy vermicelli lub płatki, couverture i Gianduja),
 • czekolada mleczna (ewentualnie uzupełniona o terminy vermicelli lub płatki, couverture i Gianduja), śmietanka lub mleko odtłuszczone,
 • czekolada mleczna familijna,
 • biała czekolada,
 • czekolada nadziewana,
 • czekolada a la taza,
 • czekolada familijna a la taza,
 • czekolada lub pralina,

Etykiety wyrobów kakaowych i czekoladowych mogą zawierać dodatkowe informacje. Na przykład etykiety wyrobów czekoladowych zawierających tłuszcze roślinne inne niż masło kakaowe muszą być opatrzone oświadczeniem oprócz masła kakaowego zawiera tłuszcze roślinne znajdującym się w tym samym polu widzenia, co wykaz składników, oraz wyraźnie oddzielonym od tego wykazu.

Na etykietach czekolady w proszku, słodzonego kakao, a także czekolady, czekolady mlecznej, czekolady mlecznej familijnej, czekolady a la taza i czekolady familijnej a la taza musi zostać obowiązkowo wskazana całkowita zawartość suchej masy kakaowej. Dodatkowo na etykietach kakao odtłuszczonego, kakao o zmniejszonej zawartości tłuszczu i czekolady w proszku wskazuje się zawartość masła kakaowego.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2000/36/WE

3.8.2000

-

Dz.U. L 197 z 3.8.2000

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr 1137/2008

11.12.2008

-

Dz.U. L 311 z 21.11.2000

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy 2000/36/WE zostały włączone do tekstu oryginalnego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1021/2013 zmieniające dyrektywy 1999/4/WE i 2000/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywy Rady 2001/111/WE, 2001/113/WE i 2001/114/WE w odniesieniu do uprawnień, jakie mają zostać przekazane Komisji. [Dziennik Urzędowy L 287 z 29.10.2013].

Ostatnia aktualizacja: 20.05.2014

Top