EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Internetowa baza danych dotycząca zintegrowanej taryfy celnej (TARIC)

Internetowa baza danych dotycząca zintegrowanej taryfy celnej (TARIC)

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 – nomenklatura taryfowa i statystyczna oraz Wspólna Taryfa Celna

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

Rozporządzenie określa podstawę prawną zintegrowanej taryfy UE zwanej TARIC i wprowadza wspólny system kodowania i klasyfikacji towarów zwany Nomenklaturą Scaloną (CN), które są niezbędne do przetwarzania i publikowania statystyk UE w dziedzinie handlu.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • TARIC obejmuje wszystkie stawki opłat celnych i niektóre przepisy UE obowiązujące w związku z handlem zewnętrznym. Nie zawiera informacji dotyczących podatków krajowych, takich jak VAT.
 • Nomenklatura Scalona powstała w wyniku połączenia nomenklatur Wspólnej Taryfy Celnej* i Nimexe (statystycznej nomenklatury UE).
 • Taryfa TARIC jest oparta na Nomenklaturze Scalonej i obejmuje dodatkowe podpodziały, nazywane podpozycjami TARIC, obowiązujące w przypadku towarów, wobec których stosowane są szczególne stawki cła zgodnie z ich pochodzeniem, lub gdy obowiązują inne zasady polityki handlowej.
 • Każda podpozycja CN posiada ośmiocyfrowy numer kodowy. Pierwsze sześć cyfr odnosi się do pozycji i podpozycji nomenklatury Systemu Zharmonizowanego. Siódma i ósma cyfra określają podpozycje CN. Kolejne cyfry (dziewiąta i dziesiąta) określają podpozycje TARIC.
 • Załącznik I do rozporządzenia zawiera stawki celne, przy czym jest on regularnie aktualizowany, tak aby uwzględniał:
  • zmiany uzgodnione na szczeblu międzynarodowym;
  • zmiany w wymaganiach dotyczących statystyki, polityki handlowej, rozwoju techniki lub handlu; oraz
  • zmiany mające na celu dostosowanie lub wyjaśnienie wersji językowych.
 • Komisja Europejska jest odpowiedzialna za publikowanie i zarządzanie TARIC. Zajmuje się ona przydzielaniem numerów kodowych, aktualizacją TARIC oraz informowaniem krajów UE o zmianach. Wnioski o wprowadzenie zmian Nomenklatury Scalonej mogą być składane przez Komisję, kraje UE lub federacje handlowe UE.
 • Co roku Komisja przyjmuje w formie rozporządzenia pełną wersję Nomenklatury Scalonej wraz ze stawkami celnymi Wspólnej Taryfy Celnej, z uwzględnieniem poprawek przyjętych przez Radę i Komisję. Takie rozporządzenie publikowane jest nie później niż do dnia 31 października w Dzienniku Urzędowym i obowiązuje od dnia 1 stycznia następnego roku.
 • Komisji pomaga Komitet Kodeksu Celnego składający się z przedstawicieli krajów UE. Komitet jest odpowiedzialny za badanie każdej kwestii związanej z CN, TARIC lub innymi nomenklaturami.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 10 września 1987 r.

KONTEKST

TARIC, zintegrowana taryfa UE, jest bazą danych, która łączy przepisy dotyczące polityki handlowej i rolnej oraz taryfy celne. Zapewnia to jednolite stosowanie taryfy przez kraje UE i wyraźnie określa wszystkie środki, które muszą być zastosowane przez podmioty zajmujące się przywozem towarów do UE lub ich wywozem z UE.

Więcej informacji:

 • TARIC (Komisja Europejska).

KLUCZOWE POJĘCIA

Wspólna Taryfa Celna: połączenie systemu klasyfikacji towarów oraz stawek celnych dla każdej klasy towarów, obowiązujących na całym obszarze UE.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1–675)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Ostatnia aktualizacja: 17.06.2023

Top