EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Statystyki w zakresie zdrowia publicznego/zdrowia i bezpieczeństwa w pracy

Statystyki w zakresie zdrowia publicznego/zdrowia i bezpieczeństwa w pracy

 

STRESZCZENIE:

Rozporządzenie (WE) nr 1338/2008 w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

 • Określa zasady, w jaki sposób należy gromadzić i prezentować statystyki dotyczące zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, aby zapewnić porównywalne dane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE).
 • Pomoże to UE sformułować skuteczną politykę zdrowia publicznego i wesprze strategie krajowe w tej dziedzinie.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Statystyki gromadzone przez państwa członkowskie, Liechtenstein, Islandię i Norwegię przesyłane są do unijnego urzędu statystycznego Eurostat.

Gromadzone są statystyki na następujące tematy.

 • Zdrowie i czynniki, które na nie wpływają:
  • postrzeganie zdrowia;
  • funkcjonowanie fizyczne i psychiczne oraz niepełnosprawność;
  • zachorowalność* w podziale na poszczególne choroby;
  • wypadki i urazy;
  • tryb życia (aktywność fizyczna, dieta, palenie papierosów, spożywanie alkoholu, przyjmowanie narkotyków itd.) oraz czynniki środowiskowe, społeczne i związane z warunkami pracy;
  • dostęp do infrastruktury opieki zdrowotnej i korzystanie z niej;
  • informacje demograficzne i społeczno-ekonomiczne na temat osób.
 • Ochrona zdrowia:
  • infrastruktura;
  • personel;
  • koszty i finansowanie.
 • Przyczyny śmierci:
  • charakterystyka zmarłego;
  • region;
  • główne przyczyny śmierci.
 • Wypadki przy pracy, choroby zawodowe i inne problemy zdrowotne związane z pracą:
  • osoba narażona;
  • obrażenia lub choroba i jej surowość;
  • organizacja miejsca pracy;
  • przyczyny i czynniki.

Rozporządzeniu (WE) nr 1338/2008 towarzyszy kilka rozporządzeń wykonawczych, w których bardziej szczegółowo określono zasady i procedury dotyczące innych aspektów zbierania danych statystycznych w zakresie zdrowia:

 • Rozporządzenie (UE) nr 328/2011 – rejestracja zgonów i urodzeń martwych dzieci w każdym państwie członkowskim;
 • Rozporządzenie (UE) nr 349/2011 – gromadzenie statystyk dotyczących wypadków przy pracy;
 • Rozporządzenie (UE) nr 141/2013 – Europejskie badanie ankietowe dotyczące zdrowia;
 • Rozporządzenie (UE) 2015/359 – tworzenie statystyk dotyczących wydatków na opiekę zdrowotną (dla okresu referencyjnego 2014–2020);
 • Rozporządzenie (UE) 2021/1901 – tworzenie statystyk dotyczących wydatków na opiekę zdrowotną (przy czym rok 2021 był pierwszym rokiem referencyjnym).

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Ma ono zastosowanie od 20 stycznia 2009 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Zachorowalność. Częstość występowania choroby lub określonego schorzenia na obszarze geograficznym.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 70–81).

Kolejne zmiany rozporządzenia (WE) nr 1338/2008 zostały włączone do tekstu pierwotnego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1901 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w odniesieniu do statystyk dotyczących wydatków i finansowania opieki zdrowotnej (Dz.U. L 387 z 3.11.2021, s. 110–119).

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/359 z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w odniesieniu do statystyk dotyczących wydatków i finansowania opieki zdrowotnej (Dz.U. L 62 z 6.3.2015, s. 6–15).

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 141/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do statystyk opartych na Europejskim badaniu ankietowym dotyczącym zdrowia (EHIS) (Dz.U. L 47 z 20.2.2013, s. 20–48).

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 349/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do statystyk wypadków przy pracy (Dz.U. L 97 z 12.4.2011, s. 3–8).

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 328/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania, w odniesieniu do statystyk dotyczących przyczyn zgonu, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Dz.U. L 90 z 6.4.2011, s. 22–24).

Ostatnia aktualizacja: 08.02.2022

Top