EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej

Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej

 

STRESZCZENIE DOKUMENTÓW:

Rozporządzenie (EWG) nr 3037/90 – zapewniające spójną klasyfikację działalności gospodarczej w UE

Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 – w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

 • W rozporządzeniu ustanowiono klasyfikację działalności gospodarczej wykorzystywaną w UE w celu zapewnienia porównywalności zbieranych danych statystycznych.
 • Rozporządzenie było kilkakrotnie zmieniane. Główna zmiana polegała na przyjęciu obecnie obowiązującego rozporządzenia (WE) nr 1893/2006 ustanawiającego NACE Rev. 2.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • W rozporządzeniu wprowadzono czterocyfrową klasyfikację działalności gospodarczej znaną powszechnie jako NACE*. Rozporządzenie w wersji pierwotnej odnosi się do NACE Rev. 1. Od 2008 r. obowiązuje natomiast NACE Rev. 2.
 • Wprowadzona po raz pierwszy w 1970 r. klasyfikacja NACE jest zgodna z klasyfikacją działalności gospodarczej ONZ, która nosi nazwę ISIC (Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Rodzajów Działalności). Umożliwia to porównywanie statystyk pomiędzy państwami i w różnych obszarach.
 • Alfanumeryczna struktura NACE ma charakter hierarchiczny, a jej cztery poziomy (opisane szczegółowo w załączniku do rozporządzenia) są następujące:
  • grupowania oznaczone kodem alfabetycznym (sekcje), np. sekcja A: rolnictwo, leśnictwo i rybactwo;
  • grupowania oznaczone dwucyfrowym kodem numerycznym (działy), np. dział 01: uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową, oraz dział 02: leśnictwo i pozyskiwanie drewna;
  • pozycje grupowań oznaczone trzycyfrowym kodem numerycznym (grupy), np. grupa 01.2: uprawa roślin wieloletnich;
  • pozycje grupowań oznaczone czterocyfrowym kodem numerycznym (klasy), np. klasa 01.21: uprawa winogron.
 • W 2009 r. Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego zastąpił Komitet ds. Programu Statystycznego. Jest on odpowiedzialny za wdrażanie i zarządzanie NACE oraz za zapewnienie jej jednolitego stosowania w UE. Składa się on z przedstawicieli państw UE, a przewodniczy mu Komisja.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie (EWG) nr 3037/90 ma zastosowanie od dnia 13 listopada 1990 r.

Wraz z przyjęciem rozporządzenia (WE) nr 1893/2006 zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 3037/90 NACE Rev. 2 zaczęła obowiązywać od dnia 1 stycznia 2008 r. w odniesieniu do wszystkich dziedzin, z wyjątkiem statystyk krótkoterminowych i wskaźnika kosztów pracy, które są przygotowywane przy użyciu uaktualnionej klasyfikacji od dnia 1 stycznia 2009 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

NACE: skrótowiec unijnej klasyfikacji działalności gospodarczej, który pochodzi od nazwy francuskiej Nomenclature statistique des activités économiques.

GŁÓWNE DOKUMENTY

Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1–39)

Kolejne zmiany rozporządzenia (WE) nr 1893/2006 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz.U. L 293 z 24.10.1990, s. 1–26)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 13.11.2017

Top