Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TA0764

Sprawa T-764/14: Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2016 r. – European Dynamics Luksemburg i Evropaïki Dynamiki/Komisja (Zamówienia publiczne na usługi — Procedura przetargowa — Pomoc techniczna, opracowanie i wdrożenie systemu do obsługi tranzytowych procedur celnych dla ASEAN (ACTS) — Odrzucenie oferty jednego z oferentów — Udzielenie zamówienia innemu oferentowi — Kryteria wyboru — Kryteria udzielenia zamówienia — Obowiązek uzasadnienia — oczywisty błąd w ocenie — Równość traktowania — Przejrzystość)

OJ C 30, 30.1.2017, p. 43–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 30/43


Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2016 r. – European Dynamics Luksemburg i Evropaïki Dynamiki/Komisja

(Sprawa T-764/14) (1)

((Zamówienia publiczne na usługi - Procedura przetargowa - Pomoc techniczna, opracowanie i wdrożenie systemu do obsługi tranzytowych procedur celnych dla ASEAN (ACTS) - Odrzucenie oferty jednego z oferentów - Udzielenie zamówienia innemu oferentowi - Kryteria wyboru - Kryteria udzielenia zamówienia - Obowiązek uzasadnienia - oczywisty błąd w ocenie - Równość traktowania - Przejrzystość))

(2017/C 030/46)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: European Dynamics Luksemburg SA (Luksemburg, Luksemburg) i Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateny, Grecja) (przedstawiciele: początkowo adwokaci M. Sfyri i I. Ampazis, następnie M. Sfyri)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo S. Bartelt i A. Marcoulli, następnie S. Bartelt i M. Konstantinidis, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniosek na podstawie art. 263 TFUE o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 5 września 2014 r. o odrzuceniu oferty złożonej przez skarżące w przetargu ograniczonym EuropeAid/135040/C/SER/MULTI, dotyczącym pomocy technicznej w opracowaniu skomputeryzowanego systemu do obsługi tranzytowych procedur celnych dla państw ASEAN (ACTS) i udzieleniu zamówienia innemu oferentowi.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

European Dynamics Luxembourg SA i Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE zostają obciążone kosztami postępowania.


(1)  Dz.U. C 26 z 26.1.2015.


Top