EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CJ0433

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 grudnia 2010 r.
Komisja Europejska przeciwko Republice Austrii.
Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Podatki - Dyrektywa 2006/112/WE - Podatek VAT - Podstawa opodatkowania - Podatek pobierany przy dostawie uprzednio niezarejestrowanych pojazdów w danym państwie członkowskim wedle ich wartości i średniego zużycia paliwa- "Normverbrauchsabgabe".
Sprawa C-433/09.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:817

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. – Komisja przeciwko Austrii

(sprawa C‑433/09)

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Podatki – Dyrektywa 2006/112/WE – Podatek VAT – Podstawa opodatkowania – Podatek pobierany przy dostawie uprzednio niezarejestrowanych pojazdów w danym państwie członkowskim wedle ich wartości i średniego zużycia paliwa – „Normverbrauchsabgabe”

Postanowienia podatkowe – Harmonizacja ustawodawstw – Podatki obrotowe – Wspólny system podatku od wartości dodanej – Podstawa opodatkowania (dyrektywa Rady 2006/112, art. 78) (por. pkt 33-35, 38-39, 43, 46)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Naruszenie art. 78 i art. 79 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347, s. 1) – Sprzedaż pojazdu mechanicznego – Włączenie do podstawy opodatkowania podatku pobieranego przy dostawie uprzednio niezarejestrowanych pojazdów w danym państwie członkowskim wedle ich wartości i średniego zużycia paliwa (Normverbrauchsabgabe)

Sentencja

1)

Włączając podatek od zużycia paliwa typu „Normverbrauchsabgabe” do podstawy opodatkowania podatkiem od wartości dodanej pobieranym w Austrii przy dostawie pojazdu samochodowego Republika Austrii uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 78 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

2)

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3)

Komisja Europejska i Republika Austrii ponoszą swoje własne koszty postępowania.

Top