EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0225

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/225 z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 748/2009 w odniesieniu do operatorów statków powietrznych, dla których Zjednoczone Królestwo jest wskazane jako administrujące państwo członkowskie (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

C/2019/741

OJ L 41, 12.2.2019, p. 1–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/225/oj

12.2.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 41/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/225

z dnia 6 lutego 2019 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 748/2009 w odniesieniu do operatorów statków powietrznych, dla których Zjednoczone Królestwo jest wskazane jako administrujące państwo członkowskie

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE (1), w szczególności jej art. 18a ust. 3 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo złożyło notyfikację o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Traktaty przestaną mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa od dnia wejścia w życie umowy o wystąpieniu lub, w przypadku jej braku, dwa lata po notyfikacji, chyba że Rada Europejska w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem podejmie jednomyślnie decyzję o przedłużeniu tego okresu.

(2)

W załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 748/2009 (2) wskazano Zjednoczone Królestwo jako administrujące państwo członkowskie dla niektórych operatorów statków powietrznych. Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii, przy braku przepisów szczególnych, spowodowałoby, że Zjednoczone Królestwo nie mogłoby już być uznawane za administrujące państwo członkowskie do celów art. 18a dyrektywy 2003/87/WE. W przypadku gdy nie zostanie zawarta umowa o wystąpieniu ze Zjednoczonym Królestwem, konieczna będzie zmiana załącznika do rozporządzenia (WE) nr 748/2009 w celu wskazania administrującego państwa członkowskiego dla tych operatorów statków powietrznych.

(3)

Zmiany w wykazie operatorów statków powietrznych opierają się na najnowszych danych przekazanych przez Eurocontrol.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 748/2009.

(5)

Zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1182/71 (3) ustanie zastosowania aktów, ustalone na określoną datę, przypada na moment upłynięcia ostatniej godziny dnia przypadającego na tę datę. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem mieć zastosowanie od dnia następującego po dniu, w którym rozporządzenie (WE) nr 748/2009 przestaje mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie na podstawie art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej.

(6)

Niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym i powinno mieć zastosowanie jedynie w przypadku braku umowy o wystąpieniu zawartej ze Zjednoczonym Królestwem,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 748/2009 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia następującego po dniu, w którym rozporządzenie (WE) nr 748/2009 przestaje mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie na podstawie art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie nie ma jednak zastosowania, jeżeli do tego dnia wejdzie w życie umowa o wystąpieniu zawarta ze Zjednoczonym Królestwem zgodnie z art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 lutego 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 748/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie wykazu operatorów statków powietrznych, którzy wykonywali działalność lotniczą wymienioną w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE poczynając od dnia 1 stycznia 2006 r. ze wskazaniem administrującego państwa członkowskiego dla każdego operatora statków powietrznych (Dz.U. L 219 z 22.8.2009, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r. określające zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów (Dz.U. L 124 z 8.6.1971, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

BELGIA

Nr identyfikacyjny CRCO

Nazwa operatora

Państwo operatora

1905

3M COMPANY

STANY ZJEDNOCZONE

38484

AEROTRANSCARGO

REPUBLIKA MOŁDAWII

41049

AHS AIR INT

PAKISTAN

45375

AIR BELGIUM SA

BELGIA

7649

AIRBORNE EXPRESS

STANY ZJEDNOCZONE

35078

AIRLIFT INTL (GHANA)

GHANA

33612

ALLIED AIR LIMITED

NIGERIA

27011

ASL AIRLINES BELGIUM

BELGIA

31416

AVIA TRAFFIC COMPANY

TADŻYKISTAN

30020

AVIASTAR-TU CO.

FEDERACJA ROSYJSKA

123

Abelag Aviation NV

BELGIA

38941

BMI REGIONAL LTD

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

908

BRUSSELS AIRLINES

BELGIA

f200001

British Midland Regional Limited

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

25996

CAIRO AVIATION

EGIPT

4369

CAL CARGO AIRLINES

IZRAEL

29517

CAPITAL AVTN SRVCS

NIDERLANDY

7526

CIGNA Corporation

STANY ZJEDNOCZONE

f11336

CORPORATE WINGS LLC

STANY ZJEDNOCZONE

32909

CRESAIR

STANY ZJEDNOCZONE

32432

EGYPTAIR CARGO

EGIPT

f12977

EXCELLENT INVESTMENT LLC

STANY ZJEDNOCZONE

32486

FAYARD ENTERPRISES

STANY ZJEDNOCZONE

f11102

FedEx Express Corporate Aviation

STANY ZJEDNOCZONE

13457

Flying Partners CVBA

BELGIA

29427

Flying Service N.V.

BELGIA

24578

GAFI GENERAL AVIAT

MAURITIUS

34865

GARUDA AVIATION

AUSTRALIA

32737

GREAT ALLIANCE WORLD

LUKSEMBURG

f12983

GREEN DIESEL LLC

STANY ZJEDNOCZONE

29980

HAINAN AIRLINES (2)

CHINY

23700

HEWA BORA AIRWAYS

KONGO

28582

INTER WETAIL AG

SZWAJCARIA

9542

INTL PAPER CY

STANY ZJEDNOCZONE

24997

JET AIRWAYS INDIA

INDIE

27709

KALITTA AIR

STANY ZJEDNOCZONE

28087

LAS VEGAS CHARTER

STANY ZJEDNOCZONE

32303

MASTER TOP LINHAS

BRAZYLIA

37066

MERIDIAN (AIRWAYS)

BELGIA

35776

MERIDIAN (GHANA)

GHANA

1084

MIL BELGIUM

BELGIA

31207

N604FJ LLC

STANY ZJEDNOCZONE

f11462

N907WS AVIATION LLC

STANY ZJEDNOCZONE

20472

NCC SERVICES

STANY ZJEDNOCZONE

26688

NEWELL RUBBERMAID

STANY ZJEDNOCZONE

f10341

OfficeMax Inc

STANY ZJEDNOCZONE

31660

RIPPLEWOOD AVTN

STANY ZJEDNOCZONE

2344

SAUDIA

ARABIA SAUDYJSKA

29222

SILVERBACK CARGO

RWANDA

30241

SKYBLUE AVIATION

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

39079

SOLARIUS AVIATION

STANY ZJEDNOCZONE

35334

SONOCO PRODUCTS CO

STANY ZJEDNOCZONE

26784

SOUTHERN AIR

STANY ZJEDNOCZONE

38995

STANLEY BLACK&DECKER

STANY ZJEDNOCZONE

27769

Sea Air

BELGIA

f10971

THOMAS William H.

STANY ZJEDNOCZONE

36184

TNT EXPRESS (UK)

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

34920

TRIDENT AVIATION SVC

STANY ZJEDNOCZONE

30011

TUI AIRLINES - JAF

BELGIA

27911

ULTIMATE ACFT SERVIC

STANY ZJEDNOCZONE

20065

V L M

BELGIA

8962

VALERO SERVICES, INC

STANY ZJEDNOCZONE

13603

VF CORP

STANY ZJEDNOCZONE

36269

VF INTERNATIONAL

SZWAJCARIA

37064

VIPER CLASSICS LTD

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

28453

VLM Airlines NV

BELGIA

f11467

WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE LLC

STANY ZJEDNOCZONE

25432

Wal-Mart Stores

STANY ZJEDNOCZONE

37549

YILTAS GROUP

TURCJA


BUŁGARIA

Nr identyfikacyjny CRCO

Nazwa operatora

Państwo operatora

33329

AERO POWER LTD

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

27698

AEROVISTA

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

26520

AIR LIBYA 2

LIBIA

39180

ALK JSC

BUŁGARIA

36020

ARARAT INTERNATIONAL

ARMENIA

34563

ASIA AIRWAYS

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

24508

BALTIC AIRLINES UU

FEDERACJA ROSYJSKA

28445

BH AIR

BUŁGARIA

43451

BUL AIR LTD.

BUŁGARIA

29056

BULGARIA AIR

BUŁGARIA

27538

BULGARIAN AIR CHRTR.

BUŁGARIA

25981

CARGO AIR LTD.

BUŁGARIA

32313

EAST WING KAZAKHSTAN

KAZACHSTAN

36884

FLY ADJARA

GRUZJA

36995

GR AVIA S.A.

GWINEA

25134

INTERNAL MINISTRY UU

FEDERACJA ROSYJSKA

28505

IRANIAN AIR TRANSPOR

ISLAMSKA REPUBLIKA IRANU

31721

JORDAN INT AIR CARGO

JORDANIA

28246

KOKSHETAU AIRLINE

KAZACHSTAN

32034

KOMIAVIAVIATRANS 2

FEDERACJA ROSYJSKA

31019

KREMENCHUK FLIGHT

UKRAINA

38939

KRUNK AVIATION 2

UKRAINA

1703

LEARJET

STANY ZJEDNOCZONE

38109

LUFTHANSA TECH SOFIA

BUŁGARIA

21448

MOSCOW AIRLINES JSC

FEDERACJA ROSYJSKA

35530

PAMIR AIRWAYS

AFGANISTAN

30622

PMT AIR

KAMBODŻA

37661

RGB ENTERPRISES LLC

STANY ZJEDNOCZONE

27203

ROSAVIA AIR COMPANY

UKRAINA

1830

SENEGALAIR

SENEGAL

32347

TABAN AIR

ISLAMSKA REPUBLIKA IRANU

37954

TROPICAL AIR (Z) LTD

ZJEDNOCZONA REPUBLIKA TANZANII

37793

UKRSPECEXPORT

UKRAINA

37987

YAK AIR

GRUZJA

35082

ZAGROS AIRLINES

ISLAMSKA REPUBLIKA IRANU


CZECHY

Nr identyfikacyjny CRCO

Nazwa operatora

Państwo operatora

30560

ABS JETS INC.

CZECHY

7824

ACL SLOVACKY

CZECHY

35387

ACS SA

HISZPANIA

f11874

AEG Air A.V.V.

ARUBA

16895

AERO VODOCHODY

CZECHY

f11813

AERSALE INC

STANY ZJEDNOCZONE

38060

AIR NAVIGATION LK

CZECHY

31304

AIRCRAFT INDUSTRIES

CZECHY

39019

AIRLINE CONT.MNTN EQ

STANY ZJEDNOCZONE

31433

ALANDIA AIR AB

FINLANDIA

30203

ATMA AIRLINES

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

34057

AVTN SPECIALTIES

STANY ZJEDNOCZONE

35333

AXIS AVIATION GROUP

STANY ZJEDNOCZONE

34052

BDK AIR LIMITED

KANADA

22621

CAA CZECH REPUBLIC

CZECHY

34430

CAIMITO ENTERP. LTD

CYPR

859

CZECH AIRLINES

CZECHY

36294

CZECH CONNECT AIRLIN

CZECHY

33327

EARTH ONE LIMITED

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

f10182

Executive Flight Services, Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

35214

FLYDUBAI

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

24116

GALLAGHER ENTERPRISE

STANY ZJEDNOCZONE

36242

GEORGIAN INTERNATION

GRUZJA

31631

GLOBAL AVIATION LIBY

LIBIA

36746

HOLIDAY CZECH

CZECHY

35825

HYUNDAI MOTOR CO

REPUBLIKA KOREI

32231

ILIN AIRCOMPANY

FEDERACJA ROSYJSKA

30145

INCLEDON ENTERPRISES

CYPR

27908

JOB AIR SRO

CZECHY

39009

JUMP TANDEM

CZECHY

30825

LETS FLY SRO

CZECHY

38713

LITTLE AVIATION LTD

AUSTRALIA

24616

LR AIRLINES

CZECHY

32935

MIDAMERICA HOLDINGS

STANY ZJEDNOCZONE

3597

MIL CZECH REPUBLIC

CZECHY

30743

NORSE AIR CHARTER

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

29976

NOVA CHEMICALS

STANY ZJEDNOCZONE

35361

OKAY HOLDING AS

CZECHY

24121

PETROPAVLOVSK AIR

FEDERACJA ROSYJSKA

44173

PLORISTA LIMITED

CYPR

f13500

Prime Aviation

SINGAPUR

36763

RETENTURA LTD.

CYPR

2276

ROCKWELL AUTOMATION

STANY ZJEDNOCZONE

f10379

Red.Com

STANY ZJEDNOCZONE

f10894

SCB Falcon, LLC

STANY ZJEDNOCZONE

32812

SKY DIVING FOR FUN

SŁOWACJA

27292

SKY GEORGIA

GRUZJA

31351

SKY KG AIRLINES

TADŻYKISTAN

32157

SKYDIVE LK

CZECHY

24903

SMARTWINGS A.S.

CZECHY

37554

SOVEREIGN EXPRESS

BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE

13702

STEVENS EXPRESS

STANY ZJEDNOCZONE

f13143

Timber LLC

STANY ZJEDNOCZONE

25890

UKRAINIAN PILOT

UKRAINA

32721

VIDEOTAPE CENTER

STANY ZJEDNOCZONE

38948

VIETJET AIR

WIETNAM

39695

YANAIR

UKRAINA


DANIA

Nr identyfikacyjny CRCO

Nazwa operatora

Państwo operatora

35753

A/S MAERSK AVIATION

DANIA

33185

AIR ALPHA A/C SALES

DANIA

3456

AIR ALSIE

DANIA

22466

AIR GREENLAND

DANIA

37856

AIR PANAMA

PANAMA

34774

ALIGAP A/S

DANIA

142

ATLANTIC AIRWAYS

DANIA

36122

AVIATION HOLDINGS

STANY ZJEDNOCZONE

39508

BGR I/S

DANIA

36842

BRASILIA JET CENTER

BRAZYLIA

18736

BRUEL, N

DANIA

32921

CANYON GATE FLT SVCS

STANY ZJEDNOCZONE

33047

CITICAPITAL LOCAVIA

FRANCJA

4018

Campbell Sales Company

STANY ZJEDNOCZONE

34630

DIRECT AVIATION MNGT

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

27919

DRT VERTRIEBS GMBH

DANIA

366

Danish Air Transport A/S

DANIA

f10500

Duchossois Industries, Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

25431

ELMAGAL AVIATION

SUDAN

26272

EXECUJET EUROPE A/S

DANIA

35478

FIRST GREENWICH

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

f10218

GCTPA, LLC

STANY ZJEDNOCZONE

33254

GE CAPITAL SOLUTIONS

DANIA

37052

GENCHART B.V.

NIDERLANDY

32364

GLOBAL TRANSERVICE

STANY ZJEDNOCZONE

32595

GRAAKJAER A/S

DANIA

38120

HUNNU AIR

MONGOLIA

36297

JET FLEET INTL

STANY ZJEDNOCZONE

32158

JET TIME A/S

DANIA

34892

JJO Invest ApS

DANIA

33518

KIRKBI INVEST

DANIA

31243

KIRKBI TRADING

DANIA

f11022

LAKE CAPITAL LLC

STANY ZJEDNOCZONE

34672

LAO CAPRICORN AIR

LAOTAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA

38155

MOENS, G

NIDERLANDY

32541

NAPLES FLIGHT MGMT

STANY ZJEDNOCZONE

9914

NILAN A/S

DANIA

12230

Nordic Aviation Capital A/S

DANIA

34830

OLGA LEASING LTD

BERMUDY

f14391

Oaktree Capital Management

STANY ZJEDNOCZONE

33803

PARTNERSELSKABET

DANIA

23090

PHARMA NORD

DANIA

33115

POTASH CORP (2)

KANADA

35196

PRIMERA AIR SCAND

DANIA

29123

RHEINLAND AIR SERV.

NIEMCY

31890

ROMANIAN AIRPORT SVC

RUMUNIA

9918

STAR AIR

DANIA

36191

SUN WAY GEORGIA

GRUZJA

4357

SUN-AIR of Scandinavia

DANIA

31527

SYMPHONY MILLENIUM

SINGAPUR

21484

THOMAS COOK SCAND.

DANIA

38112

VINCENT AVIATION LTD

NOWA ZELANDIA

32655

VIP PARTNERFLY

DANIA

12327

WEIBEL SCIENTIFIC

DANIA


NIEMCY

Nr identyfikacyjny CRCO

Nazwa operatora

Państwo operatora

31485

328 SUPPORT SERVICES

NIEMCY

26507

AAA AVIATION & AIRCR

NIEMCY

34963

ACG AIR CARGO

NIEMCY

17942

ACH HAMBURG

NIEMCY

24933

ADVANCE AIR LFG

NIEMCY

38865

AERO BEE AIRLINES

KANADA

150

AERODIENST

NIEMCY

32334

AEROFLOT CARGO

FEDERACJA ROSYJSKA

27739

AEROMEDICAL EVAC

ARABIA SAUDYJSKA

171

AEROWEST GMBH (HAN)

NIEMCY

11454

AFI FLIGHT INSPECT.

NIEMCY

31799

AGRATA AVIATION

ESTONIA

27692

AHSEL HAVA

TURCJA

36719

AIR 1 AVIATION

STANY ZJEDNOCZONE

5764

AIR ALLIANCE EXPRESS AG & CO.KG

NIEMCY

22484

AIR ALLIANCE GMBH

NIEMCY

36344

AIR ARABIA EGYPT

EGIPT

29576

AIR ARMENIA

ARMENIA

201

AIR CANADA

KANADA

35195

AIR CHINA BUSINESS

CHINY

36986

AIR FINKENWERDER

NIEMCY

36989

AIR FUHLSBUETTEL

NIEMCY

32268

AIR HAMBURG

NIEMCY

237

AIR INDIA

INDIE

22378

AIR KUBAN

FEDERACJA ROSYJSKA

5663

AIR NAMIBIA

NAMIBIA

29743

AIR NATIONAL CORP

NOWA ZELANDIA

17595

AIR SERVICE BERLIN

NIEMCY

31446

AIR TRANSPORT INTL 2

STANY ZJEDNOCZONE

35215

AIR X CHARTER (GERMANY) GMBH & CO, KG

NIEMCY

17794

AIRBUS HELICOPTERS

NIEMCY

32484

AIRCASTLE ADVISOR

STANY ZJEDNOCZONE

33754

AIRCRAFT AFRICA CO

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

33817

AIRCRAFT ASSET MGT.

NIEMCY

32868

AIRCRAFT GENERAL

WŁOCHY

f11396

AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE

STANY ZJEDNOCZONE

34984

AIRCRAFT MNGMT LS

SZWAJCARIA

37424

AIRCRAFT PARTNER

NIEMCY

36019

AIRCRAFT RENT A.S.

CZECHY

38063

AIRCRAFT SOLUTIONS

LUKSEMBURG

33852

AIRLIFT SERVICE D.O.

BYŁA JUGOSŁOWIAŃSKA REPUBLIKA MACEDONII

33856

AIRMID AVTN SVCS LTD

INDIE

24283

AIRPHIL EXPRESS

FILIPINY

34629

AIRVIP LTD.

BERMUDY

33836

AJWA AVIATION

ARABIA SAUDYJSKA

30361

AL HOKAIR

SZWAJCARIA

36165

AL SAHAB LIMITED

BAHRAJN

5165

ALPLA AIR CHARTER

AUSTRIA

38135

ALSCO

STANY ZJEDNOCZONE

36981

AMENTUM CAPITAL LTD

IRLANDIA

32684

AMJET AVIATION

STANY ZJEDNOCZONE

4944

ANHEUSER BUSCH

STANY ZJEDNOCZONE

25743

ANSCHUTZ

STANY ZJEDNOCZONE

31290

AOP AIR OPERATING

SZWAJCARIA

34337

API HOLDING

NIEMCY

33706

ARCAS AVIATION GMBH

NIEMCY

38283

ARIRANG IOM AVIATION

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

27073

ARTOC Group for Investment and Development

EGIPT

38398

ASG AVIATION

NIEMCY

35310

ASIA CONTINENT AVIA

KAZACHSTAN

25551

ASIA CONTINENTAL

KAZACHSTAN

24940

ASIA TODAY LTD

CHINY

8272

ASL AIRLINES SWISS

SZWAJCARIA

14559

ASW Air-Service Werkflugdiesnt GmbH & Co. KG

NIEMCY

40316

ATA CONCEPT GMBH

SZWAJCARIA

30698

ATG SWISS FIRST

SZWAJCARIA

36360

AUGSBURG AIRWAYS GMB

NIEMCY

29122

AURON LTD

BERMUDY

31787

AV8JET

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

38338

AVANTHA HOLDING LTD

INDIE

38352

AVAZ D.O.O.

BOŚNIA I HERCEGOWINA

37650

AVIANDO SERVICES

STANY ZJEDNOCZONE

31551

AVIATION CAP GRP

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

35968

AVIATION INVESTMENT

NIEMCY

35708

AVIATION JOLINA SEC

KANADA

33093

AVIATION PARTNERS S

HONDURAS

38617

AZT LLC

STANY ZJEDNOCZONE

44626

AZURAIR GMBH

NIEMCY

f10001

Academy of Art University

STANY ZJEDNOCZONE

3647

Adolf Würth GmbH & Co. KG

NIEMCY

6802

Aero Personal s.a de c.v.

MEKSYK

156

Aeroflot - Russian Airlines

FEDERACJA ROSYJSKA

35126

Aerologic GmbH

NIEMCY

35389

Agiles Aviation GmbH & Co.KG

NIEMCY

28844

Air Astana JSC

KAZACHSTAN

8221

Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG

NIEMCY

33133

Air China Cargo Co., Ltd

CHINY

786

Air China Limited

CHINY

1562

Air Serbia

SERBIA

22317

Air-Service GmbH

NIEMCY

32419

AirBridgeCargo Airlines LLC

FEDERACJA ROSYJSKA

21756

Airtrans Flugzeugvermietungs GmbH

NIEMCY

8901

Archer Daniels Midland Company

STANY ZJEDNOCZONE

19480

Asiana Airlines

REPUBLIKA KOREI

20979

Atlas Air, Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

27868

Atlasjet Airlines

TURCJA

31878

B&D AVIATION

STANY ZJEDNOCZONE

7897

BAE SYSTEMS FLT SYST

STANY ZJEDNOCZONE

30586

BALL CORP

STANY ZJEDNOCZONE

32840

BARBEDOS GROUP LTD

NIGERIA

37657

BARBICAN HOLDINGS

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

509

BASF SE

NIEMCY

29137

BATAVIA AIR

INDONEZJA

35233

BAVARIA INTERNATION

NIEMCY

30306

BEDO BETEILIGUNGS

NIEMCY

17395

BEECHCRAFT BERLIN

NIEMCY

38554

BERATEX GROUP LTD

FEDERACJA ROSYJSKA

32764

BHARAT FORGE

INDIE

11312

BIZAIR FLUG GMBH

NIEMCY

3166

BLACK & DECKER

STANY ZJEDNOCZONE

f12963

BLACK FOREST VENTURES LLC

STANY ZJEDNOCZONE

28042

BLUE SKY GROUP

STANY ZJEDNOCZONE

37860

BLUEJETS LTD

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

14658

BMW AG

NIEMCY

38111

BOEKHOORN M&A

NIDERLANDY

6667

BOMBARDIER AEROSPACE

STANY ZJEDNOCZONE

36062

BORAJET HAVACILIK

TURCJA

37261

BOSTON POST LEASING

STANY ZJEDNOCZONE

37922

BOURNEMOUTH AIR LTD.

SZWAJCARIA

680

BURDA REISEFLUG

NIEMCY

29107

BZL Bermuda Limited

BERMUDY

516

Bahag Baus Handelsgesellschaft AG Zug/Schweiz Zweigniederlassung Mannheim

NIEMCY

25978

Bauhaus Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co.

NIEMCY

f10795

Beef Products Inc. / BPI Technology Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

f13674

Blackhorse, LLC.

STANY ZJEDNOCZONE

23956

Blue Sky Airservice GmbH

NIEMCY

29389

Bombardier PreOwned

STANY ZJEDNOCZONE

31614

Bombardier Transportation GmbH

NIEMCY

37196

Bournemouth Handling Ltd

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

34852

BremenFly

NIEMCY

15176

Bundespolizei-Fliegergruppe

NIEMCY

32874

Business Jet Ltd

NOWA ZELANDIA

19823

CA „Air Moldova” IS

REPUBLIKA MOŁDAWII

33282

CANJET AIRLINES

KANADA

34985

CAPE CHAMONIX WINE

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

43435

CARGO AIRCRAFT MGT

STANY ZJEDNOCZONE

43019

CARGOLOGICAIR LTD

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

32482

CARSON AIR LTD

KANADA

5800

CATHAY PACIFIC

CHINY

26021

CEBU PACIFIC AIR

FILIPINY

30714

CENTRAL MOUNTAIN AIR

KANADA

28482

CFFI VENTURES INC

KANADA

35194

CHONGQING AIRLINES

CHINY

28178

CIRRUS AVIATION

NIEMCY

35527

CLASSIC SERVICES INC

STANY ZJEDNOCZONE

36157

CLUB SAAB 340

SZWAJCARIA

4782

COMFORT AIR

NIEMCY

23741

COMMANDER MEXICANA

MEKSYK

33189

CONTINENT AIRLINE UU

FEDERACJA ROSYJSKA

31333

CORP JET SVCS

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

34548

CORPORATE JET REALI.

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

39156

CSM MINING SUPPLIES

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

24481

CTL LOGISTICS S.A.

POLSKA

f11401

CVS/Caremark Corporation

STANY ZJEDNOCZONE

f10103

Canadian Utilities Limited

KANADA

35021

Chai Ltd.

SZWAJCARIA

35418

Challenge Aero AG

UKRAINA

22448

Cirrus Airlines Luftfahrtgesellschaft mbH

NIEMCY

f10709

Colgan Air Services

STANY ZJEDNOCZONE

38182

Community Enterprises, LLC d/b/a 4274 Aviation

STANY ZJEDNOCZONE

f10778

Computer Sciences Corporation

STANY ZJEDNOCZONE

824

Condor Flugdienst GmbH

NIEMCY

30922

DAIDALOS AVIATION

UKRAINA

34179

DAO AVIATION

DANIA

967

DAS DIRECT AIR

NIEMCY

28800

DATELINE OVERSEAS

CYPR

30651

DAUAIR

NIEMCY

18003

DBA LUFTFAHRTGESELL.

NIEMCY

26466

DC Aviation GmbH

NIEMCY

f10558

DCS Management Services

STANY ZJEDNOCZONE

30996

DEERE & COMPANY

STANY ZJEDNOCZONE

38547

DEKALB FARMERS MARK.

STANY ZJEDNOCZONE

37580

DERMAPHARM

NIEMCY

f10774

DFZ, LLC

STANY ZJEDNOCZONE

f10589

DH Flugcharter GmbH

NIEMCY

35715

DHL Air Ltd.

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

25139

DIETZ AG

NIEMCY

37808

DIETZ AVIATION GMBH

NIEMCY

18824

DLR BRAUNSCHWEIG

NIEMCY

10853

DLR OBERPFAFFENHOFEN

NIEMCY

37798

DO-TEC GMBH

NIEMCY

27181

DONAVIA JSC

FEDERACJA ROSYJSKA

35451

DORNIER NO LIMITS

NIEMCY

28795

DULCO HANDEL GMBH

NIEMCY

968

DUSSMANN P

STANY ZJEDNOCZONE

30726

DUTCH ANTILLES EXPR.

ARUBA

4484

Delta Air Lines, Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

8980

Delta Technical Services Ltd

NIEMCY

1776

Deutsche Lufthansa AG

NIEMCY

2044

Dr. August Oetker KG

NIEMCY

8082

E.I. du Pont de Nemours and Company

STANY ZJEDNOCZONE

34736

EAST UNION

FEDERACJA ROSYJSKA

36121

EAT LEIPZIG GMBH

NIEMCY

34657

EEA GMBH

NIEMCY

29883

EFB AVIATION

STANY ZJEDNOCZONE

996

EGYPTAIR

EGIPT

31615

EICHSFELD AIR GMBH

NIEMCY

9807

EMIRATES INTL

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

35749

EON AVIATION

INDIE

31041

EPC HOLDINGS 644

STANY ZJEDNOCZONE

36507

ERSTE ASSET INVEST.

NIEMCY

19629

ESCHMANN H D

NIEMCY

29929

ETIHAD AIRWAYS

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

34011

EURO AIR CHARTER

NIEMCY

1980

EUROPEAN AIR EXPRESS

NIEMCY

2034

EUROWINGS GMBH

NIEMCY

3639

EVERGREEN AIRLINES

STANY ZJEDNOCZONE

32264

EXECUJET ASIA

SINGAPUR

36357

EXECUJET AVIATION

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

39161

EXECUTIVE JET SERV.

KONGO

31909

EXECUTIVE SVCS (AZ)

STANY ZJEDNOCZONE

12213

Emil Capital Partners, LLC

STANY ZJEDNOCZONE

f10180

Epps Air Service, Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

22523

FAA

STANY ZJEDNOCZONE

4783

FAI RENT-A-JET AKTIENGESELLSCHAFT

NIEMCY

34640

FALCON 007 S.A.R.L.

FRANCJA

28589

FANCOURT FLUGCHARTER GmbH & CO KG

SZWAJCARIA

12811

FEGOTILA LTD

BERMUDY

35937

FINKCAS

NIEMCY

27700

FIRST DATA CORP

STANY ZJEDNOCZONE

32722

FLIGHT CAL. MALAYSIA

MALEZJA

22238

FLIGHT CALIBRATION

NIEMCY

6705

FLM AVIATION

NIEMCY

31012

FLUGSCHULE HAMBURG

NIEMCY

42260

FLYEGYPT

EGIPT

38804

FLYING TECHNOLOGY

FEDERACJA ROSYJSKA

26843

FMG-FLUGSCHULE

NIEMCY

11369

FORD EUROPE LTD

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

1595

FRENZEL G

NIEMCY

4232

FRONTIER AIRLINES

STANY ZJEDNOCZONE

38973

FUENFTE XR-GMBH

NIEMCY

14557

Firma Steiner-Film

NIEMCY

f10193

Five Star Aviation, LLC

STANY ZJEDNOCZONE

36945

Flights Holdings Limited

BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE

1778

Flugbereitschaft des Bundesministerium der Verteidigung (FlBschft BMVg)

NIEMCY

32678

Fresena Flug GmbH & Co KG

NIEMCY

25111

G-92 KFT

WĘGRY

33827

GABINETTE (ANG)

ANGOLA

22807

GAS AIR SERVICE GMBH

NIEMCY

33821

GE CAPITAL B.V.

NIDERLANDY

35147

GE CAPITAL SWITZERL.

SZWAJCARIA

25027

GEKO TRADE

NIEMCY

3349

GENERAL MOTORS

STANY ZJEDNOCZONE

36747

GEOJET LUFTFAHR. (2)

NIEMCY

39230

GEORGE TOLOFARI

NIGERIA

31914

GERMAN SKY AIRLINES

NIEMCY

38591

GERMANIA EXPRESS

NIEMCY

35803

GHASSAN AHMED AL

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

34848

GLOBAL A/C CONSULT

STANY ZJEDNOCZONE

25642

GLOBAL AVTN BERMUDA

BERMUDY

38372

GLOBO AVIACAO

BRAZYLIA

23743

GOMEL AIRLINES

BIAŁORUŚ

22366

GOVERNMENT CROATIA

CHORWACJA

22370

GOVERNMENT MACEDONIA

BYŁA JUGOSŁOWIAŃSKA REPUBLIKA MACEDONII

38832

GREENWAY JETS

STANY ZJEDNOCZONE

2395

GROB AIRCRAFT AG

NIEMCY

32172

GULF JET

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

9243

Germania Fluggesellschaft mbH

NIEMCY

28944

Germanwings GmbH

NIEMCY

34841

Gibbs International, Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

38737

Green Bay Packaging Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

315

Gruss & Company

STANY ZJEDNOCZONE

f10984

Guitar Center, Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

37030

HAMBURG AIRWAYS

NIEMCY

26105

HANSGROHE SE

NIEMCY

32580

HASLBERGER FINANZ.

NIEMCY

33302

HAVERFORD SUISSE

SZWAJCARIA

38607

HAWKER BEECHCRAFT 2

STANY ZJEDNOCZONE

31519

HAWKER HUNTER AVTN

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

25435

HBK HOLDING COMPANY

KATAR

35307

HELIJET CHARTER

NIEMCY

31103

HOMAC AVIATION AG

LUKSEMBURG

26281

HTM HELICOPTER TRAVE

NIEMCY

27680

HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE TIC A.S. (d.b.a. FREEBIRD AIRLINES)

TURCJA

28618

Haworth Transport

STANY ZJEDNOCZONE

32953

HeidelbergCement AG

NIEMCY

f11187

Herc Management Services LLC

STANY ZJEDNOCZONE

33269

Herrenknecht Aviation GmbH

NIEMCY

f10240

Hess Corporation

STANY ZJEDNOCZONE

f10652

IAC FALCON HOLDINGS

STANY ZJEDNOCZONE

27301

ICA GLOBAL SERVICES LLC

SINGAPUR

38692

IDEAVILLAGE PRODUCTS

STANY ZJEDNOCZONE

35785

IFM Traviation GmbH

NIEMCY

39551

IKAR LLC

FEDERACJA ROSYJSKA

25785

ILYUSHIN AVIATION

FEDERACJA ROSYJSKA

37757

INFINUM ALTIDO INC., LTD

FEDERACJA ROSYJSKA

1528

IRANAIR

ISLAMSKA REPUBLIKA IRANU

30463

IRAQI AIRWAYS (2)

IRAK

37529

ISE INFORMATION SYS.

NIEMCY

24664

Intermap Technologies

STANY ZJEDNOCZONE

35760

JEJU AIR

REPUBLIKA KOREI

39559

JESWALT INTL

BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE

11307

JET EXECUTIVE INT.

NIEMCY

27505

JET GROUP LTD

IZRAEL

21727

JET LINK

IZRAEL

2200

JETAIR FLUG GMBH

NIEMCY

16761

JETFLIGHT AVIATION Inc.

SZWAJCARIA

3328

JETS EXECUTIVOS

MEKSYK

36889

JETSTAR PACIFIC

WIETNAM

32363

JLJ EQUIPMENT LEASIN

STANY ZJEDNOCZONE

21462

JOHNSON CONTROLS

STANY ZJEDNOCZONE

36272

JORDAN INTNL

CHINY

11646

JULIUS BERGER

NIGERIA

32107

JUNEYAO AIRLINES

CHINY

36509

JUNKER ERWIN GRINDI

CZECHY

21723

Joint Stock Company Ural airlines

FEDERACJA ROSYJSKA

1610

KARMANN GMBH

NIEMCY

31171

KAZAVIASPAS

KAZACHSTAN

22239

KIEV AVIATION PLANT

UKRAINA

33034

KINGS AIRLINES (2)

NIGERIA

25050

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE DOO

SERBIA

1652

KOREAN AIR LINES CO., LTD.

REPUBLIKA KOREI

21632

KRASNOJARSKY AIRLINE

FEDERACJA ROSYJSKA

33039

KUBASE AVIATION

INDIE

1673

KUWAIT AIRWAYS

KUWEJT

23758

Kimberly-Clark Corporation

STANY ZJEDNOCZONE

25800

Knauf Astra Ltd.

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

32568

Kompass GmbH & Co. KG

NIEMCY

4335

Kraft Foods Global Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

36476

LANARA LTD

KAZACHSTAN, KIRGISTAN

6383

LECH-AIR FLUGZEUG

NIEMCY

20222

LGM LUFTFAHRT GMBH

NIEMCY

38914

LIBRA FLUGZEUG GBR

NIEMCY

28576

LIBRA TRAVEL

SZWAJCARIA

42192

LIEBHERR AVIATION

NIEMCY

f12832

LINCARE LEASING LLC

STANY ZJEDNOCZONE

32192

LONDON CORPORATE JET

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

1767

LTU LUFTTRANSPORT

NIEMCY

26498

LUFT AVTN CHARTER

AUSTRALIA

34305

LUFTHANSA TECH. VIP

NIEMCY

35742

LWE VERMIETUNGS GMBH

NIEMCY

45016

LYNXJET

IZRAEL

f10298

Levi, Ray & Shoup, Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

15456

Luftfahrt-Bundesamt

NIEMCY

3857

Lufthansa Cargo AG

NIEMCY

27838

Lufthansa Technik AG

NIEMCY

f13551

M-BJEP Ltd.

WYSPA MAN

24502

M. Bohlke Veneer Corp.

STANY ZJEDNOCZONE

21072

MAHAN AIR

ISLAMSKA REPUBLIKA IRANU

21878

MAKEDONSKI AVIOTRANS

BYŁA JUGOSŁOWIAŃSKA REPUBLIKA MACEDONII

12521

MARXER ANLAGEN

NIEMCY

36372

MAT AIRWAYS

BYŁA JUGOSŁOWIAŃSKA REPUBLIKA MACEDONII

38074

MENA AEROSPACE (OB)

BAHRAJN

19999

MENEKSE HAVAYOLLARI

TURCJA

31538

MERLIN AVIATION

SZWAJCARIA

444

MHS Aviation GmbH

NIEMCY

9082

MIDWEST AVIATION NE

STANY ZJEDNOCZONE

30093

MIG RUSSIAN AIRCRAFT

FEDERACJA ROSYJSKA

37975

MILLENNIUM AVIATION

AUSTRIA

37426

MINERALOGY PTY LTD.

STANY ZJEDNOCZONE

29242

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

ZJEDNOCZONA REPUBLIKA TANZANII

28438

MLW AVIATION LLC

STANY ZJEDNOCZONE

25067

MNG Havayollari ve Tasimacilik A.S. (MNG Airlines)

TURCJA

3057

MOELLERS MASCHINEN

NIEMCY

36267

MONACO SPORTS MNGMT

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

28473

MOONSTAR AVIATION

TURCJA

31348

MORGAN STANLEY MGMT

STANY ZJEDNOCZONE

27187

MW AVIATION GMBH

NIEMCY

31944

MYN AVIATION

ARABIA SAUDYJSKA

38209

MZ TRANSPORTATION

NIEMCY

f13119

Mariner Air LLC

STANY ZJEDNOCZONE

38512

Microstrategy Services Corporation

STANY ZJEDNOCZONE

f13307

Miklos Services Corp.

BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE

24270

Montenegro Airlines

CZARNOGÓRA

f10785

N16FX Trust

STANY ZJEDNOCZONE

f12724

N250RG LLC

STANY ZJEDNOCZONE

26118

NASA AMES CENTER

STANY ZJEDNOCZONE

33963

NATIONAL LEGACY

KUWEJT

7853

NATURAL ENVIRONMENT

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

30581

NAYAK AIRCRAFT SERV.

NIEMCY

38835

NEBULA III LTD UAE

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

11061

NEUMEYR FLUGGERAETE

NIEMCY

15551

NEW YORKER GROUP

NIEMCY

24661

NORTH AMERICAN JET

STANY ZJEDNOCZONE

29267

NOVELLUS SYSTEMS

STANY ZJEDNOCZONE

31791

NOVESPACE

FRANCJA

35125

Nasser Ltd.

KAJMANY

f13922

Newlead Limited

BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE

12218

Nike, Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

567

OBO JET-CHARTER GMBH

NIEMCY

33138

OCA INTERNATIONAL

NIEMCY

5485

OHLAIR

NIEMCY

22820

OMAN AIR

OMAN

22436

OMAN ROYAL FLIGHT

OMAN

2061

OMNIPOL

CZECHY

17692

ONUR AIR

TURCJA

37597

OOO NP AGP MERIDIAN+

FEDERACJA ROSYJSKA

36743

ORANGE AIRCRAFT (2)

NIDERLANDY

8236

OWENS CORNING CORPORATION

STANY ZJEDNOCZONE

25059

Omni Air International

STANY ZJEDNOCZONE

23244

Open Joint Stock Company „Rossiya Airlines” JSC „Rossiya Airlines”

FEDERACJA ROSYJSKA

3343

P&P PROMOTION

NIEMCY

852

PARAGON RANCH

STANY ZJEDNOCZONE

36875

PATRONUS AVIATION

BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE

23471

PCT Powder Coating Technologies Intl. Sarl

SZWAJCARIA

34044

PD AIR OPERATION LTD

NIEMCY

10690

PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S.

TURCJA

22294

PENSKE JET, INC.

STANY ZJEDNOCZONE

19475

PETERS GMBH

NIEMCY

37609

PETROPAVLOVSK MC

FEDERACJA ROSYJSKA

4265

PHIFER WIRE PRODUCTS

STANY ZJEDNOCZONE

5225

PHOENIX AIR GMBH

NIEMCY

3085

PICTON II LTD

BERMUDY

22309

POLET

FEDERACJA ROSYJSKA

30230

POLET ACFT MNGT

BERMUDY

36251

POLLARD ACFT SALES

STANY ZJEDNOCZONE

37040

PREISS-DAIMLER

NIEMCY

34505

PRINCESS AVIATION

LIBAN

29307

PRIVATAIR GMBH

NIEMCY

34553

PRIVATE JET HOLD.

BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE

12196

PRIVATE WINGS

NIEMCY

37417

PRIVATEJET INT. GMBH

NIEMCY

3751

PROCTER&GAMBLE

STANY ZJEDNOCZONE

12648

Pacelli-Beteiligungs GmbH & Co. KG

NIEMCY

33666

Pakistan Aviators and Aviation (Pvt) Ltd.

PAKISTAN

29731

Parc aviation

IRLANDIA

775

Pentastar Aviation, LLC

STANY ZJEDNOCZONE

2196

QANTAS AIRWAYS

AUSTRALIA

21912

QATAR AIRWAYS

KATAR

39255

RA DR. JAN PLATHNER

NIEMCY

37057

RADIC AVIATION

ARABIA SAUDYJSKA

30124

RAE - REGIONAL AIR

NIEMCY

32083

RAY ENTERPRISES

STANY ZJEDNOCZONE

30485

RC AVIATION LLP

STANY ZJEDNOCZONE

19436

REGIO AIR MECKLENBRG

NIEMCY

33032

RELIANCE COMMERCIAL

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

30938

RIKSOS TURIZM LT

TURCJA

5547

RJR WINSTON SALEM

STANY ZJEDNOCZONE

f13620

RNJ GmbH. & CO KG

NIEMCY

32723

RSG RENTAL SERVICES

NIEMCY

29927

RUAG AEROSPACE SERV

NIEMCY

37464

RUAG SWITZERLAND

SZWAJCARIA

36233

RUIZ, L

MEKSYK

38246

RUSAERO

FEDERACJA ROSYJSKA

9200

RYAN INTL AIRLINES

STANY ZJEDNOCZONE

38368

RYAN INTL AIRLINES 2

STANY ZJEDNOCZONE

29352

Rentair UK Ltd

NIEMCY

27446

Rhema Bible Church

STANY ZJEDNOCZONE

606

Robert Bosch GmbH

NIEMCY

22593

S BRUNEI SULTAN

PAŃSTWO BRUNEI DARUSSALAM

f10788

SAP America Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

18991

SAP SE

NIEMCY

34319

SAPOFINA AVTN LTD.

BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE

21282

SCHROTT WETZEL GMBH

NIEMCY

5031

SCHWARZMUELLER

AUSTRIA

30971

SEARAY BD100

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

35352

SEGRAVE AVIATION INC

STANY ZJEDNOCZONE

31846

SG FINANS A/S NORGE

SZWECJA

27571

SHANGHAI AIRLINES

CHINY

22814

SHARJAH RULERS FLT

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

29540

SHENZHEN AIRLINES

CHINY

27735

SIK-AY Hava Tasimacilik A.S.

TURCJA

38681

SILK WAY WEST

AZERBEJDŻAN

2463

SINGAPORE AIRLINES

SINGAPUR

1034

SIRTE OIL

LIBIA

f12146

SIRVAIR, S.A. de C.V.

MEKSYK

7867

SIXT

NIEMCY

32179

SKIPPERS AVIATION

AUSTRALIA

31208

SKY BEYOND HOLDINGS

SINGAPUR

2477

SKY JET

SZWAJCARIA

37940

SKY SWALLOWS LTD.

FEDERACJA ROSYJSKA

37740

SKYBIRD AIR LTD

NIGERIA

34392

SKYBUS

KAZACHSTAN

32816

SKYBUS AIRLINES

STANY ZJEDNOCZONE

19819

SKYPLAN SERVICES

KANADA

31870

SM AVIATION

NIEMCY

43591

SMALL PLANET

NIEMCY

45991

SMALL PLANET (2)

NIEMCY

32544

SMS Aviation GmbH

NIEMCY

33747

SOMON AIR

TADŻYKISTAN

2316

SOUTH AFRICAN AIRWAYS

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

f11331

SOUTHLAKE AVIATION LLC

STANY ZJEDNOCZONE

36224

SPECTRA ENERGY

STANY ZJEDNOCZONE

26725

SPIRIT AIRLINES 2

STANY ZJEDNOCZONE

28904

SPX FLOW

STANY ZJEDNOCZONE

5216

SRILANKAN AIRLINES

SRI LANKA

36094

SSP AVIATION

INDIE

23935

STAR ARIES SHIPMGMT

CYPR

32446

STAR AVIATION SRVCS

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

29368

STAR AVIATION UG

NIEMCY

15526

STATE ENTERPRISE ANTONOV DESIGN BUREAU

UKRAINA

32361

STRONG AVIATION

KUWEJT

30086

SUMMIT AIR

KANADA

44422

SUNDAIR GMBH

NIEMCY

37379

SUNEXPRESS DEUTSCHL.

NIEMCY

36720

SWISS AV CONSULTANTS

SZWAJCARIA

28494

SWISS GLOBAL AIR LINES AG

SZWAJCARIA

28910

SWISS GLOBAL JET MGT

SZWAJCARIA

f12122

Safeway, Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

24784

Samsung Techwin Co., Ltd.

REPUBLIKA KOREI

f10701

Servicios Aereos Regiomontanos, S.A.

MEKSYK

21734

Siberia Airlines

FEDERACJA ROSYJSKA

9354

SkyWork Airlines AG

SZWAJCARIA

f12005

Spiral, Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

29841

Spirit of Spices GmbH

NIEMCY

10201

SunExpress (Günes Ekspres Havacilik A.S.)

TURCJA

28362

Sun D'or International Airlines LTD

IZRAEL

12878

Südzucker Reise-Service GmbH

NIEMCY

36760

T'WAY AIR CO LTD

REPUBLIKA KOREI

8360

TACA

SALWADOR

35978

TATHRA INTERNATIONAL

FEDERACJA ROSYJSKA

32576

TB INVEST GROUP

CZECHY

31566

TEAM AVIATION

NIEMCY

33120

TEC AIRCRAFT LEASING

AUSTRIA

36210

TESLA AIR

SZWAJCARIA

42391

TEXTRON AVIATION

STANY ZJEDNOCZONE

35936

TIGER HERCULES CORP

TAJWAN

f12990

TOKECO INCORPORATED

STANY ZJEDNOCZONE

21908

TOKOPH D P

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

f14958

TPS Group Holding Inc.

BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE

33923

TREK-AIR B.V.

NIDERLANDY

37070

TREVO AVIATION LTD

NIEMCY

1389

TUIfly GmbH

NIEMCY

33495

TURBOJET KFT

WĘGRY

33979

TURKUAZ AIRLINES

TURCJA

7971

TW AIR

BERMUDY

2681

Thai Airways International Public Company Limited

TAJLANDIA

f10445

Thomas H. Lee Partners

STANY ZJEDNOCZONE

14993

Thyssenkrupp Dienstleistungen GmbH

NIEMCY

31353

Tidnish Holdings Limited

KANADA

f11873

Tillford Limited

BERMUDY

2758

Turkish Airlines THY

TURCJA

f12479

Tyremax Pty Ltd

AUSTRALIA

22512

UGANDA EXEC FLIGHT

UGANDA

27079

UKRAINIAN MEDITERRAN

UKRAINA

24948

UKSATSE

UKRAINA

4692

US Airways, Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

29839

USA 3000 AIRLINES

STANY ZJEDNOCZONE

34914

USA JET AIRLINES 3

STANY ZJEDNOCZONE

43007

USAA

STANY ZJEDNOCZONE

26886

UTair Aviation, jsc

FEDERACJA ROSYJSKA

18224

UZBEKISTAN AIRWAYS

UZBEKISTAN

2782

United Airlines, Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

8960

United Parcel Service Co

STANY ZJEDNOCZONE

35921

United Therapeutics

STANY ZJEDNOCZONE

31984

VARIG LOGISTICA SA

BRAZYLIA

37759

VENTURE AVTN GROUP

STANY ZJEDNOCZONE

5198

VHM SCHUL & CHARTER

NIEMCY

31758

VIVAT TRUST LTD.

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

2840

VOLKSWAGEN AG

NIEMCY

45213

VOLKSWAGEN AIRSERV.

NIEMCY

2812

VRG Linhas Aereas S/A

BRAZYLIA

39258

VUKY HOLDINGS LTD

SZWAJCARIA

31669

Vacuna Jets Limited

BERMUDY

30637

Vale S/A

BRAZYLIA

f10791

Vecellio Management Service

STANY ZJEDNOCZONE

2833

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

NIEMCY

18671

Volga-Dnepr Airlines LLC

FEDERACJA ROSYJSKA

36235

WATERLOO AVIATION

KANADA

24113

WEBER MANAGEMENT

NIEMCY

1323

WEKA Flugdienst GmbH

NIEMCY

35535

WELLS FARGO BANK (2)

STANY ZJEDNOCZONE

34391

WHS CONSULTING AG

SZWAJCARIA

10834

WIKING HELIKOPTER

NIEMCY

33317

WINAIR AUSTRIA

AUSTRIA

34169

WIZZ AIR UKRAINE LLC

UKRAINA

37044

WOELBERN FLIGHT 01

NIEMCY

36967

WOELBERN FLIGHT 02

NIEMCY

2930

WORLD AIRWAYS

STANY ZJEDNOCZONE

30605

Wheels Aviation Ltd.

NIEMCY

27514

Wirtgen BgmbH

NIEMCY

32609

XIAMEN AVIATION AVV

FEDERACJA ROSYJSKA

31769

XL Airways Germany GmbH

NIEMCY

36920

XR-GMBH

NIEMCY

32403

XRS Holdings, LLC

STANY ZJEDNOCZONE

34976

YH AVIATION LTD

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

34953

ZENITH CAPITAL LTD

SZWAJCARIA

33948

ZEUS TAXI AÉREO

BRAZYLIA

38977

ZWEITE XR-GMBH

NIEMCY

5960

Zeman FTL

NIEMCY

f10488

Ziff Brothers Investment, LLC

STANY ZJEDNOCZONE

24568

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

NIEMCY


ESTONIA

Nr identyfikacyjny CRCO

Nazwa operatora

Państwo operatora

34613

ABELIA TRADING LTD

CYPR

22213

ENIMEX

ESTONIA

38113

FL TECHNICS AB

LITWA

22574

MIL JAPAN

JAPONIA

10937

MIL RUSSIA

FEDERACJA ROSYJSKA

1117

MIL SWITZERLAND

SZWAJCARIA

35109

NORTH WIND AIRLINES

ESTONIA

38604

SMARTLYNX ESTONIA

ESTONIA

30036

ULS Airlines Cargo

TURCJA

36496

ZAMBEZI AIRLINES

ZIMBABWE


IRLANDIA

Nr identyfikacyjny CRCO

Nazwa operatora

Państwo operatora

34931

Blue Nightingale Trading

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

32901

142955 ONTARIO LTD

KANADA

37435

921BE LLC

STANY ZJEDNOCZONE

27726

994748 ONTARIO INC

KANADA

f11440

A & C BUSINESS SERVICES INC

STANY ZJEDNOCZONE

27976

ABCO Aviation Incorporated

STANY ZJEDNOCZONE

35023

ACFT FINANCE TRUST

IRLANDIA

31510

ACP JETS

STANY ZJEDNOCZONE

f11447

ADC AVIATION LLC

STANY ZJEDNOCZONE

f10775

ADP Aviation, LLC

STANY ZJEDNOCZONE

132

AER LINGUS

IRLANDIA

29293

AERO TIMBER PARTNERS

STANY ZJEDNOCZONE

23714

AERO TOY STORE LLC

STANY ZJEDNOCZONE

28752

AEROMANAGMENT GROUP

STANY ZJEDNOCZONE

39015

AEROSTAR LTD IRELAND

IRLANDIA

32813

AIR BLESSING

STANY ZJEDNOCZONE

7057

AIR SHAMROCK

STANY ZJEDNOCZONE

32218

AIR TAHOMA

STANY ZJEDNOCZONE

28432

AIR TREK

STANY ZJEDNOCZONE

33141

AIRTIME LLC

STANY ZJEDNOCZONE

34285

ALCHEMIST JET AIR LLC

STANY ZJEDNOCZONE

f12838

ALEDO SUB LLC

STANY ZJEDNOCZONE

26140

ALLTECH

STANY ZJEDNOCZONE

30995

ALPHA ONE FLIGHT SERVICES

STANY ZJEDNOCZONE

f12957

AMC 50 LLC

STANY ZJEDNOCZONE

31782

AMERIPRISE FINANCIAL

STANY ZJEDNOCZONE

27173

APACHE CORP

STANY ZJEDNOCZONE

38618

AR INVESTMENTS LLC.

STANY ZJEDNOCZONE

39205

ARGOS CAPITAL MNGT

STANY ZJEDNOCZONE

34018

ARKIVA LTD.

IRLANDIA

298

ASL AIRLINES (IRELAND) LIMITED

IRLANDIA

29280

ASTOR STREET ASSET

STANY ZJEDNOCZONE

35166

AT&T Management Services, L.P.

STANY ZJEDNOCZONE

33136

ATLANTIC AV KTEB

STANY ZJEDNOCZONE

33008

AVIA PARTNER DENMARK

DANIA

36309

AVIANOVA (RUSSIA)

FEDERACJA ROSYJSKA

30118

AVIATION CORPORATE SERVICES

IRLANDIA

f11798

AVION SALES LLC

STANY ZJEDNOCZONE

27087

AVIONETA

STANY ZJEDNOCZONE

29670

Aero Ways Inc

STANY ZJEDNOCZONE

f10007

Air Reese, LLC

STANY ZJEDNOCZONE

f10765

Alaska Eastern Partners

STANY ZJEDNOCZONE

36324

Altis

IRLANDIA

f12155

Amalgamated Consolidated, Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

f12108

Ambassador Marketing International Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

26369

B&G LEASING

STANY ZJEDNOCZONE

34053

BANK OF NOVA SCOTIA

KANADA

31686

BARNARD AVIATION

STANY ZJEDNOCZONE

1537

BAXTER HEALTH CARE

STANY ZJEDNOCZONE

34487

BAZIS INTL INC.

KANADA

33090

BEACON AVIATION

IRLANDIA

f11361

BEAUTY CENTRAL LLC

STANY ZJEDNOCZONE

25114

BECKER GROUP

STANY ZJEDNOCZONE

6890

BECTON DICKINSON

STANY ZJEDNOCZONE

32660

BEDEK AVIATION

IZRAEL

38915

BEL AIR LLC

STANY ZJEDNOCZONE

36482

BGST LLC

STANY ZJEDNOCZONE

33557

BIG PLAY FLIGHT SVCS

STANY ZJEDNOCZONE

f12964

BLATTI AVIATION INC

STANY ZJEDNOCZONE

33247

BLUE CITY HOLDINGS LTD

STANY ZJEDNOCZONE

f11410

BORG HOLDINGS LLC

STANY ZJEDNOCZONE

31975

BOULDER US

STANY ZJEDNOCZONE

32952

BPG PROPERTIES

STANY ZJEDNOCZONE

37279

BUSINESS A.CENTRE CO

TAJLANDIA

f12103

Benson Football, LLC

STANY ZJEDNOCZONE

35372

Bindley Capital Partners

STANY ZJEDNOCZONE

f12682

Bombardier New Aircraft

STANY ZJEDNOCZONE

36888

Boston Scientific Corp

STANY ZJEDNOCZONE

f11899

C C Media Holdings Inc

STANY ZJEDNOCZONE

35160

C. Dot Aviation, LLC

STANY ZJEDNOCZONE

36790

C2C AIR CHARTERS

STANY ZJEDNOCZONE

37117

CA, Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

32717

CAMERON HENKIND

STANY ZJEDNOCZONE

22953

CAPE CLEAR CAPITAL

STANY ZJEDNOCZONE

22724

CARDINAL HEALTH AVTN

STANY ZJEDNOCZONE

30615

CARLISLE HOLDINGS LLC

STANY ZJEDNOCZONE

34066

CASTLE 2003-2 IRELAND LTD

IRLANDIA

34153

CAYLEY AVIATION

SZWAJCARIA

30896

CCA AIR CHARTER

STANY ZJEDNOCZONE

f10927

CEF 2002 Aircraft LLC d/b/a Ceridian Corporation

STANY ZJEDNOCZONE

36333

CELLO AVIATION LTD

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

29250

CENTURION AVTN SRVCS

STANY ZJEDNOCZONE

36860

CESSNA FINANCE CORP

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

f11418

CESSNA FINANCE CORP

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

29096

CHUBB FLIGHT OPERATIONS

STANY ZJEDNOCZONE

5078

CINTAS

STANY ZJEDNOCZONE

37889

CIRRUS AVIATION (US)

STANY ZJEDNOCZONE

21455

CITYJET

IRLANDIA

36082

CMC GROUP INC.

STANY ZJEDNOCZONE

44856

CONCIERGE U LTD

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

35826

CONSTELLATION LEASING LLC

STANY ZJEDNOCZONE

32509

COOK AIRCRAFT LEASNG

STANY ZJEDNOCZONE

33877

CORACLE AVIATION

SZWAJCARIA

19036

CORPORATE JETS PA

STANY ZJEDNOCZONE

9248

CRANE COMPANY

STANY ZJEDNOCZONE

28444

CROSS AVTN

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

f11386

CUNA MUTUAL INSURANCE SOCIETY

STANY ZJEDNOCZONE

f13609

Center for Disease Detection LLC

STANY ZJEDNOCZONE

3769

Chevron U.S.A.Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

f12458

Codale Electric Supply Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

f11882

Colson & Colson General Contractor

STANY ZJEDNOCZONE

f13788

Constellation Productions

STANY ZJEDNOCZONE

30753

Covidien

STANY ZJEDNOCZONE

f10987

Cozzens and Cudahy Air

STANY ZJEDNOCZONE

f10650

DARBY HOLDINGS

STANY ZJEDNOCZONE

f11469

DELAWARE GLOBAL OPERATION LLC

STANY ZJEDNOCZONE

31690

DELTA JET USA

STANY ZJEDNOCZONE

24235

DENISTON ENTERPRISES

STANY ZJEDNOCZONE

35507

DIAMOND AIR CHARTER

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

30715

DMB Aviation

STANY ZJEDNOCZONE

35370

DOMINOS PIZZA (2)

STANY ZJEDNOCZONE

f12713

DSS214 LLC

STANY ZJEDNOCZONE

6064

DUBAI AIR WING

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

27997

DYNAMIC AVIATION SERVICES INC

STANY ZJEDNOCZONE

f13128

David A. Duffield/ Pegasus VI, LLC.

STANY ZJEDNOCZONE

45097

Dreamline Aviation LLC

STANY ZJEDNOCZONE

35072

EAC AIR LLC

STANY ZJEDNOCZONE

8339

EATON

STANY ZJEDNOCZONE

1009

ELI LILLY

STANY ZJEDNOCZONE

23828

EMC IRELAND

IRLANDIA

23627

EMERCOM RUSSIA

FEDERACJA ROSYJSKA

33649

ENCORE 684 LLC

STANY ZJEDNOCZONE

f11381

ENCORE/SB AVIATION LLC

STANY ZJEDNOCZONE

f12801

EUROPEAN AIRCRAFT CHARTER INC

STANY ZJEDNOCZONE

f10176

Energy Corporation of America

STANY ZJEDNOCZONE

f10183

Executive Flight Solutions, LLC

STANY ZJEDNOCZONE

33361

FAGEN INC

STANY ZJEDNOCZONE

29521

FAIRMONT AVIATION SE

KANADA

35375

FALCON 50 LLC

STANY ZJEDNOCZONE

33587

FANAR AVIATION LTD

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

32271

FAST LINK EGYPT

EGIPT

34792

FASTNET JET ALLIANCE

IRLANDIA

21578

FEDERAL MOGUL

STANY ZJEDNOCZONE

28181

FERRO CORP

STANY ZJEDNOCZONE

30469

FIRST VIRTUAL AIR

STANY ZJEDNOCZONE

18781

FJ900

STANY ZJEDNOCZONE

9532

FL Aviation Corporation

STANY ZJEDNOCZONE

31774

FLYING SQUIRREL

STANY ZJEDNOCZONE

10276

FLYNN FINANCIAL

STANY ZJEDNOCZONE

6573

FOUR STAR

STANY ZJEDNOCZONE

34371

FREEBIRD MNGMT LTD.

IRLANDIA

f12717

FREEMAN AIR CHARTER SERVICES

STANY ZJEDNOCZONE

3826

FRIEDKIN INTL

STANY ZJEDNOCZONE

22293

FRONTLINER INC

STANY ZJEDNOCZONE

f12666

Falcon Fifty LLC

STANY ZJEDNOCZONE

35797

Felham Enterprises Inc

STANY ZJEDNOCZONE

23081

Fertitta Enterprises

STANY ZJEDNOCZONE

f10208

Flightstar Corporation

STANY ZJEDNOCZONE

f10877

Fortune Brands, Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

21858

Frost Administrative Services, Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

f11889

Futura Travels Limited

INDIE

39022

GAUGHAN FLYING LLC

STANY ZJEDNOCZONE

38550

GC INTERNATIONAL LLC

STANY ZJEDNOCZONE

22286

GE CAPITAL-GECAS EI

IRLANDIA

32292

GE COMMERCIAL AV SVC

IRLANDIA

26624

GENERAL MILLS SALES

STANY ZJEDNOCZONE

38543

GEORGE GUND 3

STANY ZJEDNOCZONE

f13141

GIII Aircraft Management, LLC

STANY ZJEDNOCZONE

f12778

GIV EXEC JET LLC

STANY ZJEDNOCZONE

38943

GLOBAL EXPRESS GROUP

STANY ZJEDNOCZONE

33121

GLOBAL TRIP SUPPORT

STANY ZJEDNOCZONE

23814

GLOBAL WINGS LTD

SZWAJCARIA

3964

GOODYEAR

STANY ZJEDNOCZONE

f10230

GPAir Limited

KANADA

f11374

GREEN CHAIR PRODUCTIONS INC

STANY ZJEDNOCZONE

f12820

GREENBRIER CAPITAL LLC

STANY ZJEDNOCZONE

26847

GREENHILL AVTN

STANY ZJEDNOCZONE

31561

GULF PACIFIC AVTN SV

STANY ZJEDNOCZONE

f11239

GameStop, Inc

STANY ZJEDNOCZONE

33031

Gemini Ltd

STANY ZJEDNOCZONE

f13449

General Dynamics Land Systems

STANY ZJEDNOCZONE

f12159

Gilead Sciences

STANY ZJEDNOCZONE

f10231

Graham Brothers Construction Co., Inc

STANY ZJEDNOCZONE

22958

Group Holdings

STANY ZJEDNOCZONE

f13612

Guthy Renker Aviation

STANY ZJEDNOCZONE

24874

HAC (Hangar Acquisition Corporation)

STANY ZJEDNOCZONE

28219

HARLEY-DAVIDSON

STANY ZJEDNOCZONE

21857

HARSCO

STANY ZJEDNOCZONE

31054

HEAVYLIFT INT.

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

1423

HERSHEY COMPANY

STANY ZJEDNOCZONE

26380

HERTZ CORP

STANY ZJEDNOCZONE

35241

HIGHFIELDS CAP MGMT

STANY ZJEDNOCZONE

24583

HILL AIR COMPANY I LLC

STANY ZJEDNOCZONE

24776

HOME DEPOT

STANY ZJEDNOCZONE

33420

HOWARD HOLDINGS PLC

IRLANDIA

5170

HUMANA

STANY ZJEDNOCZONE

29387

Harbert Aviation

STANY ZJEDNOCZONE

f12750

Hawk Hollow Aviation LLC

STANY ZJEDNOCZONE

42446

Hormel Foods Corporation

STANY ZJEDNOCZONE

f11193

IAMAW

STANY ZJEDNOCZONE

24747

IFFTG

STANY ZJEDNOCZONE

32500

ILFC IRELAND LTD

IRLANDIA

21409

IRVING AIR SERVICE

KANADA

28726

International Jet Management

STANY ZJEDNOCZONE

36005

Irving Oil Transport Inc.

KANADA

32671

JANNAIRE LLP

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

35830

JAPC INC

STANY ZJEDNOCZONE

f10275

JELD-WEN, Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

27861

JEP LEASING

STANY ZJEDNOCZONE

22094

JEPPESEN UK LTD

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

32549

JET CLIPPER JOHNNY

STANY ZJEDNOCZONE

35926

JET LOGISTICS INC

STANY ZJEDNOCZONE

35981

JET SHARES ONLY

STANY ZJEDNOCZONE

32652

JET SMART INC

STANY ZJEDNOCZONE

30210

JET-A-WAY CHARTERS

STANY ZJEDNOCZONE

36494

JETSELECT, LLC

STANY ZJEDNOCZONE

34915

JKB JET HOLDINGS LLC

STANY ZJEDNOCZONE

26509

JOLUK AVTN

STANY ZJEDNOCZONE

39282

James S Offield

STANY ZJEDNOCZONE

31850

Jarden Corp

STANY ZJEDNOCZONE

f10276

Jepson Associates Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

34314

Jet Direct Aviation (filed for bankruptcy on 25/02/2009)

STANY ZJEDNOCZONE

f10282

John M. Connors, Jr.

STANY ZJEDNOCZONE

1584

Johnson&Johnson

STANY ZJEDNOCZONE

35520

Jones International Aviation LLC

STANY ZJEDNOCZONE

f10702

KEB Aircraft Sales, Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

8180

KELLOGG

STANY ZJEDNOCZONE

f11341

KKN TRANSPORTATION LEASING LLC

STANY ZJEDNOCZONE

32210

KLEIN TOOLS

STANY ZJEDNOCZONE

20894

KOHLER CO

STANY ZJEDNOCZONE

f10286

Kansas City Life Insurance Company

STANY ZJEDNOCZONE

f10287

Kenair, Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

f11016

Kendall Jackson Wine Estates

STANY ZJEDNOCZONE

f10713

Konfara Company

STANY ZJEDNOCZONE

31706

LCG ENTERPRISES

STANY ZJEDNOCZONE

35616

LEONARD GREEN & PART

STANY ZJEDNOCZONE

12275

LIBERTY MUTUAL

STANY ZJEDNOCZONE

32207

LISBON LIMITED

BERMUDY

1823

LOCKHEED MARTIN CORP

STANY ZJEDNOCZONE

28852

LONDON CITY JET

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

35829

LOWES COMPANIES INC

STANY ZJEDNOCZONE

40196

LP 221 LC

STANY ZJEDNOCZONE

37926

LUGHNASA MGMT LLC

STANY ZJEDNOCZONE

36958

LUNA ENTERTAINMENT

STANY ZJEDNOCZONE

f10295

Leco Corporation

STANY ZJEDNOCZONE

29729

Letica Leasing LLC

STANY ZJEDNOCZONE

36957

Level 3 Communications

STANY ZJEDNOCZONE

f10302

Lower Cross Aircraft Corp.

STANY ZJEDNOCZONE

38901

M&M AVIATION GROUP

STANY ZJEDNOCZONE

36961

MAGELLAN A/C SVCS

IRLANDIA

30454

MAJJEC JHETT

STANY ZJEDNOCZONE

26422

MANDAN

STANY ZJEDNOCZONE

38653

MANHAG AG

SZWAJCARIA

31670

MATTHEWS JOHN

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

29444

MC Group

STANY ZJEDNOCZONE

12177

MELLON BANK

STANY ZJEDNOCZONE

27630

MERCURY ENGINEERING

IRLANDIA

11068

MGM Resorts Aviation Corp

STANY ZJEDNOCZONE

30050

MHS TRAVEL & CHTR

STANY ZJEDNOCZONE

37895

MID SOUTH JETS INC

STANY ZJEDNOCZONE

26475

MIDAMERICAN ENERGY

STANY ZJEDNOCZONE

f13615

MIDES SEM DE CV

SALWADOR

1104

MIL IRELAND

IRLANDIA

f10317

MMB Management Advisory Services

STANY ZJEDNOCZONE

31703

MMRB SERVICES

STANY ZJEDNOCZONE

35625

MODESTO EXEC AIR CHR

STANY ZJEDNOCZONE

f11411

MONAVIE AIRCRAFT LEASING LLC

STANY ZJEDNOCZONE

36426

MPW INDUSTRIAL SVCS

STANY ZJEDNOCZONE

40770

MRTV LLC

STANY ZJEDNOCZONE

32479

MVA AVIATION LTD.

BERMUDY

20548

Maine Aviation Aircraft Charter, LLC

STANY ZJEDNOCZONE

f12230

Mannco LLC

STANY ZJEDNOCZONE

27893

Merck & Co., Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

f10507

Midland Financial Co.

STANY ZJEDNOCZONE

f10968

Mozart Investments, Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

f11326

N14FX TRUST C/O WILMINGTON TRUST CO

STANY ZJEDNOCZONE

f12769

N48KZ LLC

STANY ZJEDNOCZONE

39276

N583KD LLC

STANY ZJEDNOCZONE

18796

N728LW LLC

STANY ZJEDNOCZONE

f10324

NASCAR, Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

f10328

NCR Corporation

STANY ZJEDNOCZONE

18352

NESTLE PURINA PETCAR

STANY ZJEDNOCZONE

29867

NEXT FLIGHT JETS

STANY ZJEDNOCZONE

32930

NINETY EIGHT AVTN

STANY ZJEDNOCZONE

33473

NOK AIR

TAJLANDIA

f10962

NORTH AMERICAN FLIGHT SERVICES

STANY ZJEDNOCZONE

26985

NORTH STAR AVTN

STANY ZJEDNOCZONE

42956

NORWEGIAN AIR INTL

IRLANDIA

31004

NOVA CORPORATE SERVICES

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

36522

New Orion Air Group

STANY ZJEDNOCZONE

43372

Noble Energy, Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

f10334

Noel Group Aviation

STANY ZJEDNOCZONE

f12013

Norfolk Southern Corp.

STANY ZJEDNOCZONE

f12093

Nustar Logistics

STANY ZJEDNOCZONE

f10917

OAKLR Aviation Services LLC

STANY ZJEDNOCZONE

32397

OFFICE DEPOT

STANY ZJEDNOCZONE

37310

OKAY AIRWAYS

CHINY

9116

OMEGA AIR (USA)

STANY ZJEDNOCZONE

f11444

OPA LLC

STANY ZJEDNOCZONE

7079

ORBIS INTL

STANY ZJEDNOCZONE

35897

OSLO EXPRESS

STANY ZJEDNOCZONE

37383

OSPREY AIR LEASE LLC

STANY ZJEDNOCZONE

2079

OWENS ILLINOIS

STANY ZJEDNOCZONE

f11106

Orange Crimson Aviation, LLC

STANY ZJEDNOCZONE

10012

P & E PROPERTIES

STANY ZJEDNOCZONE

33261

PACIFIC SKY

KANADA

8792

PALMER A

STANY ZJEDNOCZONE

f10642

PAM Management Serv. LLC

STANY ZJEDNOCZONE

36792

PB AIR LLC

STANY ZJEDNOCZONE

29783

PEGASUS AVIATION CA

STANY ZJEDNOCZONE

36816

PHILLIPS EDISON & CO

STANY ZJEDNOCZONE

32055

PIONEER ADVENTURES

NOWA ZELANDIA

39139

PITCH LINK LLC

STANY ZJEDNOCZONE

f10361

PNC Financial Services Group

STANY ZJEDNOCZONE

f11419

POLAR BEAR EXPRESS II LLC

STANY ZJEDNOCZONE

f10729

PPD Development, LLC

STANY ZJEDNOCZONE

32096

PRIME AVIATION JSC

KAZACHSTAN

34180

PROFESSIONAL CARE

STANY ZJEDNOCZONE

f10820

Palm Beach Aviation, Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

f10351

Paramount Pictures Corporation

STANY ZJEDNOCZONE

3252

PepsiCo, Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

f10918

Pilgrim Air

STANY ZJEDNOCZONE

f10979

Pinjet Aviation, LLC

STANY ZJEDNOCZONE

31045

PrivateSky Aviation LLC

STANY ZJEDNOCZONE

7076

Project ORBIS International, Inc.

FRANCJA

26605

QUEST AVTN

STANY ZJEDNOCZONE

29692

RABBIT RUN

STANY ZJEDNOCZONE

32706

RBGT LLC

STANY ZJEDNOCZONE

f10978

REAUD MORGAN QUINN

STANY ZJEDNOCZONE

31234

RED BARN FARMS

STANY ZJEDNOCZONE

37662

REYNOLDS JET MGMT

STANY ZJEDNOCZONE

29947

RIVERSIDE AVIATION LLC

STANY ZJEDNOCZONE

35940

RIZON JET UK LTD

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

38890

RKK Management, Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

31650

ROBINSON AVTN

STANY ZJEDNOCZONE

f11777

ROBINSON LEASING INC

STANY ZJEDNOCZONE

36351

ROCKWELL COLLINS LLC

STANY ZJEDNOCZONE

23899

ROLLINS INC.

STANY ZJEDNOCZONE

29788

RORO 212

STANY ZJEDNOCZONE

31502

ROTOR TRADE (ARC)

STANY ZJEDNOCZONE

2292

ROWAN COMPANIES PLC

STANY ZJEDNOCZONE

30090

RUSAVIATION

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

39971

RUUD LIGHTING INC

STANY ZJEDNOCZONE

8651

Ryanair DAC

IRLANDIA

28054

SAFEWAY

STANY ZJEDNOCZONE

34898

SD VERMOGENSVERWALT

NIEMCY

f12851

SDL MANAGEMENT COMPANY LLC

STANY ZJEDNOCZONE

871

SEAGULL AIRCRAFT CORP

STANY ZJEDNOCZONE

f11250

SGSF Capital Venture LLC

STANY ZJEDNOCZONE

32093

SHEARWATER AIR

STANY ZJEDNOCZONE

24869

SIERRA PACIFIC IND

STANY ZJEDNOCZONE

36640

SIM SAS

FRANCJA

f12817

SITRICK AND CO

STANY ZJEDNOCZONE

28509

SPEEDWINGS BUSINESS SA

MEKSYK

f12106

SPG Frank Group (SPG Management, LLC and Frank Group, LLC)

STANY ZJEDNOCZONE

42170

STA JETS

STANY ZJEDNOCZONE

30500

STANDARD & POORS

STANY ZJEDNOCZONE

31823

STARSHIP ENTERPRISE

STANY ZJEDNOCZONE

131

STOBART AIR

IRLANDIA

44504

SUPER UNIVERSAL LLC

STANY ZJEDNOCZONE

f10397

Select Management Resources, LLC

STANY ZJEDNOCZONE

f10824

Seminole Tribe of Florida

STANY ZJEDNOCZONE

f14029

Signature Group LLC

STANY ZJEDNOCZONE

f13116

Standridge Color Corporation

STANY ZJEDNOCZONE

36081

Starbucks Corporation

STANY ZJEDNOCZONE

f10501

Sunoco Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

35071

T2 Aviation Mgmt.

STANY ZJEDNOCZONE

32156

TALLWOOD MANAGEMNT

STANY ZJEDNOCZONE

f12709

TAMPA BAY AIRLINES LLC C/O BLUMBERGEXCELSIOR CORP

STANY ZJEDNOCZONE

3696

TEXAS INSTRUMENTS

STANY ZJEDNOCZONE

f11309

THIRD SECURITY LLC

STANY ZJEDNOCZONE

f14943

THUNDERBIRD AVIATION OPERATOR LTD.

STANY ZJEDNOCZONE

f13842

TLS Aviation LLC

STANY ZJEDNOCZONE

f12991

TONY DOWNS FOODS

STANY ZJEDNOCZONE

26406

TRANS WEST AIR SRVCS

STANY ZJEDNOCZONE

9788

TRANSIT AIR SRVC

STANY ZJEDNOCZONE

31673

TRAVELERS INDEMNITY CO

STANY ZJEDNOCZONE

29623

TRICYCLE AVIATION

STANY ZJEDNOCZONE

38625

Tashi Corporation

STANY ZJEDNOCZONE

f11003

Tendencia Asset Management

KAJMANY

25363

The Boeing Company

STANY ZJEDNOCZONE

f10441

The Sherwin-Williams Company

STANY ZJEDNOCZONE

f10446

Tour Air, Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

f12231

Translatin S.A.

STANY ZJEDNOCZONE

45090

UNICORP AVIATION LLC

STANY ZJEDNOCZONE

4090

UNITED COMPANY THE

STANY ZJEDNOCZONE

2797

UNITED STATES STEEL

STANY ZJEDNOCZONE

f10462

US Bank NA Trustee

STANY ZJEDNOCZONE

f10460

Unisys Corporation

STANY ZJEDNOCZONE

9252

University Corporation for Atmospheric Research (UCAR)

STANY ZJEDNOCZONE

9275

VALLEJO INVESTMENTS

STANY ZJEDNOCZONE

f11803

VALLEY JET LLC

STANY ZJEDNOCZONE

29120

VEN AIR

IRLANDIA

32119

VIA FELIZ II

STANY ZJEDNOCZONE

24690

VICTORY AVTN FLORIDA

STANY ZJEDNOCZONE

28043

VILLAGE EQUIPMENT

STANY ZJEDNOCZONE

36447

VTB LEASING (EUROPE)

FEDERACJA ROSYJSKA

f10591

Vulcan Materials Company

STANY ZJEDNOCZONE

35911

WALLAN AVIATION 2

ARABIA SAUDYJSKA

38924

WAR ENTERPRISES

STANY ZJEDNOCZONE

f10470

WASTE MANAGEMENT, INC

STANY ZJEDNOCZONE

5187

WELDBEND

STANY ZJEDNOCZONE

35439

WELLS FARGO BANK NW

STANY ZJEDNOCZONE

31125

WESTON LTD

IRLANDIA

22445

WHITE CLOUD

STANY ZJEDNOCZONE

38797

WILDGOOSE LLC

STANY ZJEDNOCZONE

36185

WILMINGTON TRUST(EI)

IRLANDIA

33542

WING FINANCIAL LLC

STANY ZJEDNOCZONE

28282

WINGEDFOOT AVTN

STANY ZJEDNOCZONE

38212

WINGS AVIATION (DE)

STANY ZJEDNOCZONE

29233

WRENAIR

IRLANDIA

36499

Warner Chilcott

STANY ZJEDNOCZONE

f10815

Washington Penn Plastic Company

STANY ZJEDNOCZONE

f10789

Wells Fargo Bank Northwest, c/o Morgan & Morgan

STANY ZJEDNOCZONE

f10792

Werner Enterprises Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

25465

WestJet

KANADA

f10784

Wilmington Trust

STANY ZJEDNOCZONE

f11532

Worldwide Aircraft Holding Company

BERMUDY

32454

XJET USA

STANY ZJEDNOCZONE

f10485

Xerox Corporation

STANY ZJEDNOCZONE

31649

Z1 HOLDINGS

STANY ZJEDNOCZONE

44261

ZALA GROUP LLC

STANY ZJEDNOCZONE

39577

ZAROX HOLDINGS LTD

GIBRALTAR

f11027

ZENITH INSURANCE COMPANY

STANY ZJEDNOCZONE


GRECJA

Nr identyfikacyjny CRCO

Nazwa operatora

Państwo operatora

24601

AERO-KAMOV

FEDERACJA ROSYJSKA

23232

AEROSVIT

UKRAINA

31586

AFRICAN EXPRESS AWYS

KENIA

39537

AIR CANADA rouge LP

KANADA

30742

AIR COLUMBUS

UKRAINA

40237

AIR LEISURE

EGIPT

29972

AIR LINK INTL (CY)

CYPR

44218

AIR MEDITERRANEAN

GRECJA

37802

AIR TRAFFIC LTD

KENIA

28539

AIRCRAFT SUPPRT&SRVC

LIBAN

39471

AIT AVIATION & TOUR.

IZRAEL

35757

AMBER AVTN (UK) LTD.

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

31252

AMREF FLYING DOCTORS

KENIA

37966

ASPAMIA LLC

STANY ZJEDNOCZONE

34238

ASTRA AIRLINES

GRECJA

38330

AVIATION SCIENCES CO

ARABIA SAUDYJSKA

23359

AVIATRANS K LTD

UKRAINA

20514

Aegean Airlines

GRECJA

375

American International Group

STANY ZJEDNOCZONE

f12684

Avenge Inc

STANY ZJEDNOCZONE

34069

BELRESCUEAVIA

BIAŁORUŚ

33770

BENSLOW BERMUDA LTD.

SZWAJCARIA

35368

BLUE BIRD AIRWAYS

GRECJA

20501

BLUE BIRD AVIATION

KENIA

29396

BOOTH CREEK MGMT

STANY ZJEDNOCZONE

31747

CAAC FLIGHT INSPECT

CHINY

35729

CASSEL INVEST LTD

BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE

31895

CENTAVIA

SERBIA

31412

COMERAVIA

BOLIWARIAŃSKA REPUBLIKA WENEZUELI

36113

CONQUISTADOR HELO

STANY ZJEDNOCZONE

19644

COSTAIR LTD

GRECJA

29987

CRIMEA UNIVERSAL

UKRAINA

33761

DAL GROUP (SUDAN)

SUDAN

36466

DESINENCE LTD

BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE

25895

DONBASSAERO

UKRAINA

32795

DOVE AIR INC

STANY ZJEDNOCZONE

f11403

DRAGON LEASING CORP

STANY ZJEDNOCZONE

30350

EAGLE AIR LTD

UGANDA

35299

ELITE AIRLINES

GRECJA

40100

ELLINAIR

GRECJA

36585

ELTANIN AVIATION

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

37223

ENGALY LTD

IRLANDIA

31744

EUROPEAN AIR CRANE

WŁOCHY

32903

EXECUTIVE AIRL.PTY

AUSTRALIA

37101

EXECUTIVE FLIGHT DIV

KATAR

35228

FIRST AIRWAYS

GRECJA

34427

FLIGHT OPTIONS (AUS)

AUSTRALIA

31722

GAINJET AVIATION

GRECJA

f11377

GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP

STANY ZJEDNOCZONE

42395

GERMANIA FLUG AG

SZWAJCARIA

31659

GHALAYINI I

EGIPT

33178

GLOBAL AIRWAYS (FA)

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

36785

GLOBAL ELITE JETS

ARABIA SAUDYJSKA

29050

GOLIAF AIR

WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCA

36620

GRAND A AIRCRAFT LLC

STANY ZJEDNOCZONE

29777

GREECE AIRWAYS

GRECJA

17957

GREENLEAF

STANY ZJEDNOCZONE

38025

GRYPHON AIRLINES

KUWEJT

f10233

GS 150-217 LLC

STANY ZJEDNOCZONE

f11417

GS200 INC TRUSTEE

STANY ZJEDNOCZONE

32656

GULF GLOBAL SVCS LTD

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

23443

HCAA

GRECJA

38724

HEAD START AVTN SYS

CYPR

25221

HELOG AG

SZWAJCARIA

36373

HERITAGE ACFT LTD

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

36043

HERITAGE AVTN DEV.

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

f12006

Hanwha Chemical Corporation

REPUBLIKA KOREI

38831

INTAKA MANAGE PTY

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

38792

INTER ILES AIR

MADAGASKAR, KOMORY, REUNION

32668

INTERISLAND AIRLINES

FILIPINY

26787

INTRACOM

GRECJA

31881

INTRALOT

STANY ZJEDNOCZONE

36434

ISLANDSITE INVEST.

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

31621

JADAYEL AVIATION

ARABIA SAUDYJSKA

31622

JET AIRLINES JSC

KAZACHSTAN

36274

JETSTREAM WORLDWIDE

CHINY

33768

JP AIR OU

ESTONIA

32238

JUBILANT ENPRO PVT

INDIE

30724

KAIZEN AVTN

STANY ZJEDNOCZONE

29503

KSENODOXEIA ELLADOS

GRECJA

33560

Kenrick Ltd.

IZRAEL

35938

Knightsdene Limited

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

29979

LAO AIRLINES

LAOTAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA

29995

LEXATA

GRECJA

35265

LINAIR LTD.

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

25549

MACEDONIAN AIRLINES

GRECJA

32732

MCKINLEY CAPITAL

STANY ZJEDNOCZONE

29201

MERPATI NUSANTARA 2

INDONEZJA

1099

MIL GREECE

GRECJA

21948

MINAIR

REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA

33733

MOJO AVTN INC/N818LK

BRAZYLIA

40473

N.Z. VOYAGES

FRANCJA

35475

NORDSTAR AIRLINES

FEDERACJA ROSYJSKA

34624

OLYMPIC AIR

GRECJA

43116

OLYMPUS AIRWAYS S.A.

GRECJA

43757

ORANGE2FLY AIRLINES

GRECJA

24067

ORASCOM

EGIPT

22404

OXY USA

STANY ZJEDNOCZONE

f10342

Olayan Financing Company

ARABIA SAUDYJSKA

2055

Olympic Airlines

GRECJA

30316

PAKISTAN STATE

PAKISTAN

37162

PALADIN ENERGY LTD

AUSTRALIA

24760

PALESTINIAN AIRLINES

OKUPOWANE TERYTORIA PALESTYŃSKIE

22981

PALMYRA AVIATION LTD

GRECJA

27002

PARADISE AVTN

GRECJA

34445

PEBUNY LLC

STANY ZJEDNOCZONE

28119

POLISH MORSKI

POLSKA

34853

PORT SIVIL HAVACILIK

TURCJA

37638

PRIMEVALUE TRADING

BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE

35665

PRIVILEGE AIRWAYS

INDIE

32308

PRIVILIGE JET AIRL.

JORDANIA

33252

PROFLIGHT COMM. SVCS

ZAMBIA

35365

Pro Flite LLC d/b/a Zen Air LLC

STANY ZJEDNOCZONE

35750

QUICK FLIGHT LIMITED

INDIE

30685

REFUSE EQUIPMNT MFTG

ARABIA SAUDYJSKA

35603

ROSTVERTOL-AVIA

FEDERACJA ROSYJSKA

23672

RUSSIAN SKY AIRLINES

FEDERACJA ROSYJSKA

9012

S & K BERMUDA LTD

BERMUDY

37342

SAFARILINK

KENIA

44653

SCOOT PTE LTD

SINGAPUR

22305

SEAFLIGHT AVTN

BERMUDY

f11025

SELA HOLDING COMPANY LTD

ARABIA SAUDYJSKA

33531

SEMEYAVIA JSC

KAZACHSTAN, KIRGISTAN

36327

SEVEN X AVIATION

CZARNOGÓRA

32636

SHORT STOP JET CHARTER

AUSTRALIA

34496

SIKORSKY AIRCRAFT 2

STANY ZJEDNOCZONE

29176

SINCOM AVIA

UKRAINA

32837

SKOL AIRLINE

FEDERACJA ROSYJSKA

31109

SKY EXPRESS GREECE

GRECJA

f11402

SUNTRUST EQUIPMENT FINANCE & LEASING CORP

STANY ZJEDNOCZONE

3991

Sioux Company Ltd

SZWAJCARIA

25475

THAI FLYING SERVICE

TAJLANDIA

29509

THE STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE

UKRAINA

31819

TRANS AVIATION

KUWEJT

28601

TRAVCO AIR

EGIPT

9459

UNIVERSAL AIR LINK

STANY ZJEDNOCZONE

38722

VAXUCO

WIETNAM

20044

VERAVIA VERNIKOS

GRECJA

35002

VERTIR

ARMENIA

37519

WCC AVIATION INC

FILIPINY

35700

WEM LINES SA

GRECJA

35842

WORLD HEALING CENT 2

STANY ZJEDNOCZONE

25058

WORLD HEALING CENTER

STANY ZJEDNOCZONE

24805

YAMAL

FEDERACJA ROSYJSKA

7307

ZAHID TRACTOR

ARABIA SAUDYJSKA

35716

ZR AVIATION

LIBAN


HISZPANIA

Nr identyfikacyjny CRCO

Nazwa operatora

Państwo operatora

26560

245 PILOT SERVICES

STANY ZJEDNOCZONE

39446

ACANITT (CZA) HOLD.

SZWAJCARIA

4648

AERO ANGELES

MEKSYK

19709

AERODATA BELGIUM

BELGIA

36647

AEROGAL

EKWADOR

29663

AEROLANE

HISZPANIA

33221

AEROLINEA PRINCIPAL

CHILE

160

AEROLINEAS ARGENTINA

HISZPANIA

45206

AEROLINEAS ESTELAR LATINOAMERICA C.A.

BOLIWARIAŃSKA REPUBLIKA WENEZUELI

20010

AEROLINEAS TEHUACAN

MEKSYK

38432

AEROMASTER DEL PERU

PERU

36924

AERON CIVIL PANAMA

PANAMA

30520

AEROTAXI LOS VALLES

HISZPANIA

2880

AEROVIAS DE MEXICO

MEKSYK

29534

AFRIQUE CARGO SERV

SENEGAL

44479

AIR 31 LLC

STANY ZJEDNOCZONE

29323

AIR AMDER

MAURETANIA

24500

AIR COMET S.A.

HISZPANIA

9345

AIR EUROPA

HISZPANIA

28016

AIR EXECUTIVE S.L.

HISZPANIA

36047

AIR LOGISTICS (LUX)

LUKSEMBURG

22380

AIR NOSTRUM

HISZPANIA

39181

AIR ONE AVTN PRIVATE

INDIE

31681

AIR TRACTOR EUROPE

HISZPANIA

736

AIRBUS DEFENCE-SPACE

HISZPANIA

38965

AIRBUS HELI ESPANA

HISZPANIA

7968

AIRBUS HELICOPTER

FRANCJA

37072

AIRCRAFT HOLDINGS

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

36793

AIRLEASE CORPORATION

STANY ZJEDNOCZONE

34981

AIRLIFT USA LLP

STANY ZJEDNOCZONE

20066

AIRLINK SOUTH AFRICA

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

36637

ALBA STAR S.A.

HISZPANIA

43746

ALHOKAIR AVIATION

SZWAJCARIA

43337

ALLIANCEJET, LLC

FEDERACJA ROSYJSKA

32075

ALPEMA & TOURISM

HISZPANIA

33938

AMAC CORPORATE JET AG

SZWAJCARIA

29581

AMB GROUP

STANY ZJEDNOCZONE

38970

AMERICAN JET S.A.

ARGENTYNA

31409

AMERICAN KING AIR FE

STANY ZJEDNOCZONE

37598

AMS LTD

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

34891

ANDALUS LINEAS AER.

HISZPANIA

26796

ANSETT WORLDWIDE

AUSTRALIA

31725

ANTRAK AIR GHANA

GHANA

28325

ARAMARK

STANY ZJEDNOCZONE

32948

ARKAS S.A.

KOLUMBIA

f12734

ASPEN TRADING CORP

STANY ZJEDNOCZONE

37408

ASSOCIATED AVTN (2)

NIGERIA

31605

ASTAR (RCH FLIGHTS)

STANY ZJEDNOCZONE

32213

ATLANTIC BRIDGE AV 2

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

9456

AUDELI

HISZPANIA

42429

AV. NAVAL GUAYAQUIL

EKWADOR

35532

AVEX AIR TRAINING

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

21660

AVIACION COMERCIAL

MEKSYK

460

AVIANCA

KOLUMBIA

36095

AVION LLC

STANY ZJEDNOCZONE

45064

AVIONCO GUERNSEY

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

31593

AVIONICA SUVER S.L.

HISZPANIA

33149

AVPRO INC (2)

STANY ZJEDNOCZONE

26651

AZUR AIR LLC

FEDERACJA ROSYJSKA

8740

Abbott Laboratories

STANY ZJEDNOCZONE

f10630

Aerolider, S.A. de C.V.

MEKSYK

39686

Air Products & Chemicals Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

29159

Airmax, LLC

STANY ZJEDNOCZONE

23373

Al Tameer Co. Ltd.

ARABIA SAUDYJSKA

f11014

American Resources

STANY ZJEDNOCZONE

f10332

Astra 136 LLC

STANY ZJEDNOCZONE

f11141

Averuca, C.A.

BOLIWARIAŃSKA REPUBLIKA WENEZUELI

12669

BA CITYFLYER LTD

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

f11305

BANC OF AMERICA LEASING & CAPITAL LLC

STANY ZJEDNOCZONE

f11811

BANK OF UTAH TRUSTEE

STANY ZJEDNOCZONE

38654

BARRAGAN MIGUEL

MEKSYK

32565

BELLON AVIATION LTD.

SZWAJCARIA

f13938

BEST FLY S.L

HISZPANIA

2621

BINTER CANARIAS SA

HISZPANIA

32392

BIONIC AVIATION CC

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

f11795

BOMBARDIER AEROSPACE CORP

STANY ZJEDNOCZONE

35545

BRASIL WARRANT

BRAZYLIA

22234

BRECO INTL

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

f12909

BRISAIR S.A.

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

19815

BRISTOW NIGERIA

NIGERIA

37278

BUA DELAWARE INC

STANY ZJEDNOCZONE

f10074

Bank of America, NA

STANY ZJEDNOCZONE

38518

Benipaula Inc

STANY ZJEDNOCZONE

10970

Bombardier Aerospace Corporation

STANY ZJEDNOCZONE

f12165

Bradleyville, Ltd

STANY ZJEDNOCZONE

31613

C.S.P.SOCIETE

MAURETANIA

27598

CABO VERDE EXPRESS

REPUBLIKA ZIELONEGO PRZYLĄDKA

30834

CANADIAN METRO AIRL

KANADA

38558

CANARIAS AIRLINES

HISZPANIA

36213

CANARY FLY S.L.

HISZPANIA

35186

CAPITEQ

AUSTRALIA

4029

CARGILL

STANY ZJEDNOCZONE

23687

CASA AIR SERVICES

MAROKO

32893

CAVERTON HELICOPTERS

NIGERIA

29796

CETO MARKETING S.A.

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

38300

CHALLENGER 5445 LLC

STANY ZJEDNOCZONE

f10706

CI-TEN Leasing Corp.

STANY ZJEDNOCZONE

30885

CITELYNX TRAVEL

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

44018

CITGO Petroleum Corporation

STANY ZJEDNOCZONE

36279

CLEARSKIES

AUSTRALIA

32365

CNL GROUP SERVICES

STANY ZJEDNOCZONE

38420

COMP. NAT. NAV. SAS

FRANCJA

38329

COMPANIA OPERADORA DE CORTO Y MEDIO RADIO IBERIA EXPRESS S.A.

HISZPANIA

37198

CONF. BRASILEIRA

BRAZYLIA

36755

CONSORCIO CJPP

BRAZYLIA

f11327

COOK CANYON (GP) LLC

STANY ZJEDNOCZONE

f13639

COOPER AIR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

BRAZYLIA

39318

COORDENACAO DE AVIACION OPERACIONAL DA POLICIA FEDERAL

BRAZYLIA

24180

CORP YGNUS AIR S.A.

HISZPANIA

f14711

CORPORACION CASTILLO BERTRAN

STANY ZJEDNOCZONE

32284

CORPORATE OIL & GAS

NIGERIA

36833

COYABA LLC

STANY ZJEDNOCZONE

37293

CPC SA

STANY ZJEDNOCZONE

f11342

CSC TRUST CO OF DELAWARE TRUSTEE

STANY ZJEDNOCZONE

31491

CSIM AIR

STANY ZJEDNOCZONE

f11870

Caleton Holdings

KAJMANY

32564

Carabo Capital

STANY ZJEDNOCZONE

f12156

CareFusion Corporation

STANY ZJEDNOCZONE

f10817

Casafin II LLC

STANY ZJEDNOCZONE

39988

Cockrell Resources

STANY ZJEDNOCZONE

f11018

Condor Express S.A.

ARGENTYNA

f10127

Conforto Empreendimentos e Paricipacoes Ltda

BRAZYLIA

f10710

Contessa Premium Foods

STANY ZJEDNOCZONE

38519

Corimon CA

KAJMANY

35909

Covington Aviation

STANY ZJEDNOCZONE

37414

DALLAH AL-BARAKA HOL

ARABIA SAUDYJSKA

29548

DARTASSAN

IRLANDIA

26776

DEAN FOODS

STANY ZJEDNOCZONE

37252

DELAWARE GG INC

STANY ZJEDNOCZONE

29208

DES R CARGO EXPRESS

MAURETANIA

35756

DNEST AVIATION

MALEZJA

3464

DODSON INTERNTL PART

STANY ZJEDNOCZONE

33251

DORNIER NIGERIA

NIGERIA

31583

DTC LLC

STANY ZJEDNOCZONE

11968

DUKE OF WESTMINSTER

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

f10136

Dayco Properties Ltd

STANY ZJEDNOCZONE

f12879

EAGLE AIR SERVICES CORP

STANY ZJEDNOCZONE

35754

EASSDA

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

35658

EAST COAST JETS INC

STANY ZJEDNOCZONE

8808

EASTMAN KODAK

STANY ZJEDNOCZONE

23226

EASYJET AIRLINE COMPANY LTD

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

31715

ECUATO GUINEANA (2)

GWINEA RÓWNIKOWA

6101

EDELWEISS SUISSE

SZWAJCARIA

37813

EDIFICA 2000

HISZPANIA

f12753

EDINTON HOLDINGS USA INC

STANY ZJEDNOCZONE

10068

EDREES MUSTAFA

ARABIA SAUDYJSKA

35209

EHEIM VERWALTUNGS

NIEMCY

30842

EJS-AVIATION SERVICE

BAHAMY

29935

ELMET AVIATION

STANY ZJEDNOCZONE

35607

ELYSIAN AIRLINES

GWINEA

38631

EMB EQUIPMENT LLC

STANY ZJEDNOCZONE

39123

EMBRAER COMMERCIAL

STANY ZJEDNOCZONE

4025

EMBRAER SA

STANY ZJEDNOCZONE

39798

EMBRAER SA-COMMERC.

BRAZYLIA

f13610

EMSI Aviation

STANY ZJEDNOCZONE

31186

ENGUIA GEN CE LTDA

BRAZYLIA

24823

EUROCONTINENTAL

HISZPANIA

26217

EUROPEAN FLYERS SL U

HISZPANIA

40052

EVELOP AIRLINES S.L.

HISZPANIA

38902

EVOLUTION ASSET MNGT

STANY ZJEDNOCZONE

32605

EXEC JET MANAGEMENT

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

31653

EXEC JET SERVICE (N)

NIGERIA

38423

EXECUFLIGHT INC

STANY ZJEDNOCZONE

32736

EXECUTIVE AIR SVCS

STANY ZJEDNOCZONE

27226

EXECUTIVE AIRLINES

HISZPANIA

26852

EXECUTIVE SKYFLEET

STANY ZJEDNOCZONE

f10915

Electric Boat Corporation

STANY ZJEDNOCZONE

f12480

Essar Shipping & Logistics Ltd

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

35238

FAIRMONT AVTN COMP

SZWAJCARIA

7382

FALCONAIR LTD

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

f12978

FATHER & SON AIR LLC

STANY ZJEDNOCZONE

34494

FCI AVIATION LLC

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

37269

FENWAY AVIATION

BRAZYLIA

18767

FIRST INTL AVTN

STANY ZJEDNOCZONE

26564

FL Aviation

STANY ZJEDNOCZONE

35848

FLANA

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

19907

FLIGHT CONSULTANCY

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

38894

FLIGHT PLANS SOLUTI

STANY ZJEDNOCZONE

22596

FLIGHTLINE SL

HISZPANIA

38755

FLY540 ANGOLA

ANGOLA

31915

FLYANT SERVICIOS AER

HISZPANIA

5453

FLYBE LTD

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

38743

FLYGTACK LTD

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

31970

FLYING FALCON

STANY ZJEDNOCZONE

10992

FLYING LION

STANY ZJEDNOCZONE

24821

FORMACION AEROFAN SL

HISZPANIA

34647

FOSTER AVIATION

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

32961

FRAPMAG LTD

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

22740

FREWTON LTD

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

37166

FS AVIATION LLP

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

31564

FUGRO AVIAT CANADA

KANADA

36054

FUJI DREAM AIRLINES

JAPONIA

35955

FULUCA INVESTMENTS

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

f10761

Firefly Entertainment Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

31802

Flo-Sun Aircraft, Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

463

GAMA AVTN BEAUPORT

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

38961

GAMBIA BIRD AIRLINE

GAMBIA

4402

GESTAIR

HISZPANIA

25841

GF AIR

STANY ZJEDNOCZONE

f10220

GG Aircraft LLC

STANY ZJEDNOCZONE

39093

GLOBAL AIRCRAFT LLC

STANY ZJEDNOCZONE

38732

GLOBAL FIVE HOLDINGS

STANY ZJEDNOCZONE

28586

GO AHEAD INTERNATION

SZWAJCARIA

32506

GOAL VERWALTUNGS (2)

NIEMCY

30962

GOF AIR SA DE CV

MEKSYK

28810

GOLDNER D

STANY ZJEDNOCZONE

34043

GRAND CHINA EXPRESS

CHINY

28228

GUARDA COSTEIRA GV

REPUBLIKA ZIELONEGO PRZYLĄDKA

1356

GULFSTREAM SAVANNAH

STANY ZJEDNOCZONE

f10219

General Avileasing, Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

37447

Ginnaire Rental Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

f10226

Glass Aviation, Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

f11875

H&S Air, LLC.

STANY ZJEDNOCZONE

27295

HAGEL W

AUSTRIA

32525

HARPO INC

STANY ZJEDNOCZONE

31805

HARVARD OIL & GAS

KANADA

28012

HAWKAIRE

STANY ZJEDNOCZONE

28603

HCC SERVICE CO

STANY ZJEDNOCZONE

38138

HEBEI AIRLINES LTD

CHINY

37568

HELITT LINEAS AEREAS

HISZPANIA

28448

HELVETIC AIRWAYS

SZWAJCARIA

31991

HENNIG .

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

38709

HEVELCA SOCIETE

STANY ZJEDNOCZONE

f11786

HI FLITE INC

STANY ZJEDNOCZONE

34338

HISPANIA FLYJET

HISZPANIA

28615

HOLA AIRLINES S.L.

HISZPANIA

33213

HOLLYWOOD AVIATION

STANY ZJEDNOCZONE

31093

HONG KONG EXPRESS

SPECJALNY REGION ADMINISTRACYJNY HONGKONG

34316

HYUNDAI COLOMBIA

KOLUMBIA

31848

HYUNDAY COLOMBIA

KOLUMBIA

35962

I FLY LTD

FEDERACJA ROSYJSKA

1475

IBERIA

HISZPANIA

25406

IBERWORLD S.A.U.

HISZPANIA

25843

ICE BIRD

SZWAJCARIA

27097

INAER AV.ANFIBIOS

HISZPANIA

1416

INAER HELI.OFF-SHORE

HISZPANIA

4470

INDUSTRIAS TITAN

HISZPANIA

35945

INSEL AIR

ARUBA

37049

INSULAR CLASS SL

HISZPANIA

36530

INTERALIMENT S.A.L.

LIBAN

f12784

INTERNATIONAL AVIATION LLC

STANY ZJEDNOCZONE

37023

INTERNATIONAL FLIGHT

BELGIA

32557

INTL CONCERTS

STANY ZJEDNOCZONE

34440

INTL FLIGHT RES

STANY ZJEDNOCZONE

31816

INTL PRIVATE JET

SZWAJCARIA

33401

INTL TRADE HOLDING

KUWEJT

f11397

INVERSIONES LA MESETA C.A.

STANY ZJEDNOCZONE

30947

IRS AIRLINES LTD

NIGERIA

29121

ISLAS AIRWAYS

HISZPANIA

31918

ISM AVIATION

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

39033

ITABIRA AGRO INDUSTR

BRAZYLIA

10117

International Lease Finance Corporation

STANY ZJEDNOCZONE

39179

Inversiones 2 de Marzo S.A.

STANY ZJEDNOCZONE

43786

J P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

BRAZYLIA

28372

J.W. Childs Associates

STANY ZJEDNOCZONE

31247

JAIR

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

27693

JATO AVTN

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

36350

JCPenney Co. Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

36363

JEM INVESTMENTS

STANY ZJEDNOCZONE

7532

JET2.COM LTD

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

44618

JET4U S.R.L.

PORTUGALIA

7628

JOHNSON FRANKLIN

STANY ZJEDNOCZONE

6281

JOHNSON SC AND SON

STANY ZJEDNOCZONE

f10912

Jorge Gregorio Perez Compac

ARGENTYNA

f10284

Jupiter Leasing Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

34608

KAMA AVIATION

FEDERACJA ROSYJSKA

22691

KAVMINVODYAVIA

FEDERACJA ROSYJSKA

32291

KELLY CORP

STANY ZJEDNOCZONE

30722

KING AIR & TRAVELS

NIGERIA

21519

KINGS AVIATION

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

22866

KOGALYMAVIA

FEDERACJA ROSYJSKA

34665

KUNPENG AIRLINES

CHINY

32518

LAI

BOLIWARIAŃSKA REPUBLIKA WENEZUELI

32926

LAN PERU SA

HISZPANIA

f12766

LAS EUGENIAS AIRCRAFT HOLDINGS LLC

STANY ZJEDNOCZONE

1689

LATAM AIRLINES GROUP

HISZPANIA

34764

LEGACY ACFT HOLDONGS

STANY ZJEDNOCZONE

33087

LEMCO HOLDINGS LTD.

BERMUDY

f10606

LHF Holdings Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

35540

LIBYAN CAA

LIBIA

37675

LIDER AVIACAO

BRAZYLIA

8562

LIDER TAXI AEREO

BRAZYLIA

34815

LIFT IRELAND LEASING

IRLANDIA

32145

LINK AVIATION

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

32711

LITORANEA LINHAS AER

BRAZYLIA

34783

LLC Nord Wind

FEDERACJA ROSYJSKA

32253

LTH JET LEASING

BRAZYLIA

30440

Lark Aviation LLC

STANY ZJEDNOCZONE

32826

Lewis Aeronautical

STANY ZJEDNOCZONE

f12478

Longfellow Management Services LLC

STANY ZJEDNOCZONE

f14571

Lotca Servicios Integrales S.L.

HISZPANIA

f12854

M&N EQUIPMENT LLC

STANY ZJEDNOCZONE

f11439

MACYS CORPORATE SERVICES INC

STANY ZJEDNOCZONE

32533

MAITON AIR LLP

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

32725

MALI AIR EXPRESS

MALI

28276

MARBYIA EXEC. FLIGHT

ARABIA SAUDYJSKA

14376

MARTINEZ RIDAO

HISZPANIA

37112

MAX AIR (NIGERIA)

NIGERIA

26115

MEDAIR CHARTER

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

28439

MEDIA CONSULTING SERVICES

STANY ZJEDNOCZONE

35494

MENA AEROSPEASE

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

26957

MENAJIAN

STANY ZJEDNOCZONE

38791

MENORCA LLC

STANY ZJEDNOCZONE

40210

MERCADONA S.A.

HISZPANIA

31076

METRO JET USA

STANY ZJEDNOCZONE

39178

METROPOLITAN AVT LLC

STANY ZJEDNOCZONE

14322

MEXICANA

MEKSYK

39275

MID-SOUTH INV. LLC

STANY ZJEDNOCZONE

34331

MIKES AIRPLANE RENT2

STANY ZJEDNOCZONE

26896

MOBIL NIGERIA 2

NIGERIA

1922

MONARCH AIRLINES LTD

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

10262

MONARCH GEN AVIATION

SZWAJCARIA

4341

MOTOROLA MOBILITY

STANY ZJEDNOCZONE

8099

MSF AVIATION

KAJMANY

35701

MULTIPROMOTUR S.L.

HISZPANIA

37311

Marcus Evans Avians Ltd.

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

f13442

Michigan Aviation LLC

STANY ZJEDNOCZONE

24765

Monza Negocios

BRAZYLIA

f10321

N T Air, Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

f11388

N450JE LLC

STANY ZJEDNOCZONE

31771

N526EE

STANY ZJEDNOCZONE

32502

NASAIR

ARABIA SAUDYJSKA

604

NAYSA

HISZPANIA

31792

NHT LINHAS AEREAS

BRAZYLIA

f10331

NII Holdings Inc.

STANY ZJEDNOCZONE

31834

NITA JET

STANY ZJEDNOCZONE

39070

NNP HOLDING S/A

BRAZYLIA

36142

NOAR LINHAS AEREAS

BRAZYLIA

33203

NOCLAF LIMITED

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

1997

NOMADS

STANY ZJEDNOCZONE

32556

NYGREN U

SZWECJA

39746

New Avant Garde Ltd

MALTA

18907

Norman Aviation

STANY ZJEDNOCZONE

31679

OASIS SERVICES

STANY ZJEDNOCZONE

32396

OBODEN IBRU

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

35840

OCEANAIR TAXI AEREO

BRAZYLIA

24549

ODYSSEY AVTN

STANY ZJEDNOCZONE

37779

ONCAM AVIATION LTD

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

33704

ORIONAIR S.L.

HISZPANIA

f10603

OTO Development, LLC

STANY ZJEDNOCZONE

42965

PAIC PARTICIPAOES

BRAZYLIA

33299

PALM AVIATION

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

35266

PCS Aviation Services, LLC

STANY ZJEDNOCZONE

44056

PDVSA Petroleo S.A.

BOLIWARIAŃSKA REPUBLIKA WENEZUELI

8455

PERSONAL JET FLORIDA

STANY ZJEDNOCZONE

35295

PHOENICIA AVIATION

LIBAN

31257

PICK N PAY (2)

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

42844

PLUS ULTRA LINEAS

HISZPANIA

30970

POOL AVIATION NW LTD

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

35542

PORTSIDE INTL LTD

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

32241

PRESIDENTIAL(N981BW)

STANY ZJEDNOCZONE

38147

PRIME AIR SVCS LTD

NIGERIA