Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0558

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/558 z dnia 1 kwietnia 2015 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 2160) Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 92, 8.4.2015, p. 109–117 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/558/oj

8.4.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/109


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/558

z dnia 1 kwietnia 2015 r.

zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 2160)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy o wymaganiach zdrowotnych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (3), w szczególności jej art. 4 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją wykonawczą Komisji 2014/709/UE (4) ustanowiono środki kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. W załączniku do tej decyzji wyznaczono i wymieniono niektóre obszary tych państw członkowskich rozróżnione w zależności od poziomu ryzyka na podstawie sytuacji epidemiologicznej. Wykaz ten obejmuje niektóre obszary Estonii, Włoch, Łotwy, Litwy i Polski.

(2)

Art. 7 decyzji wykonawczej 2014/709/UE, w którym przewidziano odstępstwo od zakazu wysyłania przesyłek produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego ze świń z obszarów wymienionych w części III i IV załącznika do tej decyzji wykonawczej, należy poddać przeglądowi, aby umożliwić bezpieczne usuwanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego ze świń innych niż zdziczałe, w tym nieprzetworzonych martwych zwierząt, z gospodarstw znajdujących się na obszarach wymienionych w części III załącznika w sposób odpowiedni do ryzyka stwarzanego przez te produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego.

(3)

W okresie od stycznia do lutego 2015 r. poinformowano o wystąpieniu ogniska afrykańskiego pomoru świń u świń domowych w Polsce, a kilka przypadków tej choroby u dzików na Litwie i w Polsce wystąpiło na obszarze objętym ograniczeniami wymienionym w części II załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE. W lutym i marcu 2015 r. kilka przypadków zgłoszono na Łotwie na obszarach objętych ograniczeniami wymienionych w częściach I i III załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE.

(4)

Zmiany obecnej sytuacji epidemiologicznej należy uwzględnić w ocenie ryzyka związanego z sytuacją w zakresie zdrowia zwierząt na terytorium Łotwy, Litwy i Polski. Aby skoncentrować środki kontroli w zakresie zdrowia zwierząt i zapobiegać rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń, a także aby zapobiegać niepotrzebnym zakłóceniom w handlu wewnątrz Unii oraz unikać nieuzasadnionych barier handlowych ze strony państw trzecich, należy zmienić unijny wykaz obszarów podlegających środkom kontroli w zakresie zdrowia zwierząt przewidziany w załączniku do decyzji wykonawczej 2014/709/UE, tak aby uwzględnić w nim obecną sytuację w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do tej choroby na terytorium Łotwy, Litwy i Polski.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą 2014/709/UE.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji wykonawczej 2014/709/UE wprowadza się następujące zmiany:

1)

formuła wprowadzająca w art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Na zasadzie odstępstwa od zakazu przewidzianego w art. 2 lit. d) zainteresowane państwa członkowskie mogą zezwolić na wysyłkę produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego ze świń innych niż zdziczałe, w tym nieprzetworzonych martwych zwierząt z gospodarstw lub tusz z rzeźni zatwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 znajdujących się na obszarach wymienionych w załączniku część III, do zakładu przetwórczego, spalarni lub współspalarni, o których mowa w art. 24 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, znajdujących się poza obszarami wymienionymi w załączniku część III, pod warunkiem że:”

;

2)

załącznik zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 kwietnia 2015 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.

(2)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.

(3)  Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11.

(4)  Decyzja wykonawcza Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylająca decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz.U. L 295 z 11.10.2014, s. 63).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

CZĘŚĆ I

1.   Estonia

Następujące obszary Estonii:

maakond Põlvamaa,

vald Häädemeeste,

vald Kambja,

vald Kasepää,

vald Kolga-Jaani,

vald Konguta,

vald Kõo,

vald Kõpu,

vald Laekvere,

vald Lasva,

vald Meremäe,

vald Nõo,

vald Paikuse,

vald Pärsti,

vald Puhja,

vald Rägavere,

vald Rannu,

vald Rõngu,

vald Saarde,

vald Saare,

vald Saarepeedi,

vald Sõmeru,

vald Surju,

vald Suure-Jaani,

vald Tahkuranna,

vald Torma,

vald Vastseliina,

vald Viiratsi,

vald Vinni,

vald Viru-Nigula,

vald Võru,

linn Võru,

linn Kunda,

linn Viljandi.

2.   Łotwa

Następujące obszary Łotwy:

novads Aizkraukles,

w novads Alūksnes – pagasti Ilzenes, Zeltiņu, Kalncempju, Annas, Malienas, Jaunannas, Mālupes i Liepnas,

w novads Krimuldas – pagasts Krimuldas,

novads Amatas,

w novads Apes – pagasts Virešu,

novads Baltinavas,

novads Balvu,

novads Cēsu,

novads Gulbenes,

novads Ikšķiles,

novads Inčukalna,

novads Jaunjelgavas,

novads Jaunpiepalgas,

novads Ķeguma,

novads Lielvārdes,

novads Līgatnes,

novads Mālpils,

novads Neretas,

novads Ogres,

novads Priekuļu,

novads Raunas,

novads Ropažu,

novads Rugāju,

novads Salas,

novads Sējas,

novads Siguldas,

novads Skrīveru,

novads Smiltenes,

novads Vecpiebalgas,

novads Vecumnieku,

novads Viesītes,

novads Viļakas.

3.   Litwa

Następujące obszary Litwy:

w rajono savivaldybė Kėdainiai – seniūnija Josvainių, Pernaravos, Krakių, Kėdainių miesto, Dotnuvos, Gudžiūnų i Surviliškio,

w rajono savivaldybė Panevežys – seniūnija Krekenavos, Upytės, Velžio, Miežiškių, Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio i Smilgių,

w rajono svaivaldybė Radviliškis – seniūnija Skėmių i Sidabravo,

w rajono savivaldybė Kaunas – seniūnija Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Taurakiemio, Vilkijos, Vilkijos apylinkių i Zapyškio,

w rajono savivaldybė Kaišiadorys – seniūnija Kruonio, Nemaitonių, Žiežmarių, Žiežmarių apylinkės oraz część seniūnija Rumšiškių położona na południe od drogi N. A1,

miesto savivaldybė Panevežys,

rajono savivaldybė Pasvalys,

rajono savivaldybė Prienai,

savivaldybė Birštonas,

savivaldybė Kalvarija,

savivaldybė Kazlu Ruda,

savivaldybė Marijampole.

4.   Polska

Następujące obszary Polski:

w województwie podlaskim:

powiat miasta Suwałki,

powiat miasta Białystok,

gminy Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki w powiecie suwalskim,

gminy Krasnopol i Puńsk w powiecie sejneńskim,

gminy Augustów z miastem Augustów, Nowinka, Sztabin i Bargłów Kościelny w powiecie augustowskim,

powiat moniecki,

gminy Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim,

gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zabłudów, Łapy, Poświętne, Zawady i Dobrzyniewo Duże w powiecie białostockim,

powiat bielski,

powiat hajnowski,

gminy Grodzisk, Dziadkowice i Milejczyce w powiecie siemiatyckim,

gmina Rutki w powiecie zambrowskim,

gminy Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo i Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim.

CZĘŚĆ II

1.   Estonia

Następujące obszary Estonii:

maakond Ida-Virumaa,

maakond Valgamaa,

vald Abja,

vald Halliste,

vald Karksi,

vald Paistu,

vald Tarvastu,

vald Antsla,

vald Mõniste,

vald Varstu,

vald Rõuge,

vald Sõmerpalu,

vald Haanja,

vald Misso,

vald Urvaste.

2.   Łotwa

Następujące obszary Łotwy:

novads Aknīstes,

w novads Alūksnes – pagasti Veclaicenes, Jaunlaicenes, Ziemeru, Alsviķu, Mārkalnes, Jaunalūksnes i Pededzes,

w novads Apes – pagasts Gaujienas, Trapenes i Apes,

w novads Krimuldas – pagasts Lēdurgas,

novads Alojas,

novads Cesvaines,

novads Ērgļu,

novads Ilūkstes,

republikas pilsēta Jēkabpils,

novads Jēkabpils,

novads Kocēnu,

novads Kokneses,

novads Krustpils,

novads Līvānu,

novads Lubānas,

novads Limbažu,

novads Madonas,

novads Mazsalacas,

novads Pārgaujas,

novads Pļaviņu,

novads Salacgrīvas,

novads Varakļānu,

republikas pilsēta Valmiera.

3.   Litwa

Następujące obszary Litwy:

w rajono savivaldybė Anykščiai – seniūnija Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai, Viešintos oraz część Svėdasai położona na południe od drogi nr 118,

w rajono savivaldybė Kėdainiai – seniūnija Pelėdnagių, Vilainių, Truskavos i Šėtos,

w rajono savivaldybė Kupiškis – seniūnija Alizava, Kupiškis, Noriūnai i Subačius,

w rajono savivaldybė Panevėžys – seniūnija Ramygalos, Vadoklių i Raguvos,

w rajono savivaldybė Kaunas – seniūnija Domeikavos, Karmėlavos, Kauno miesto, Lapių, Neveronių, Samylų, Užliedžių i Vandžiogalos,

w rajono savivaldybė Kaišiadorys – seniūnija Kaišiadorių miesto, Kaišiadorių apylinkės, Palomenės, Paparčių, Pravieniškių, Žąslių oraz część seniūnija Rumšiškių położona na północ od drogi N. A1,

apskritis Alytus,

miesto savivaldybė Vilnius,

rajono savivaldybė Biržai,

rajono savivaldybė Jonava,

rajono savivaldybė Šalcininkai,

rajono savivaldybė Širvintos,

rajono savivaldybė Trakai,

rajono savivaldybė Ukmerge,

rajono savivaldybė Vilnius,

savivaldybė Elektrenai.

4.   Polska

Następujące obszary Polski:

w województwie podlaskim:

gminy Giby i Sejny z miastem Sejny w powiecie sejneńskim,

gminy Lipsk i Płaska w powiecie augustowskim,

gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór i Sidra w powiecie sokólskim,

gminy Czarna Białostocka, Supraśl i Wasilków w powiecie białostockim.

CZĘŚĆ III

1.   Łotwa

Następujące obszary Łotwy:

novads Aglonas,

novads Beverīinas,

novads Burtnieku,

novads Ciblas,

novads Dagdas,

novads Daugavpils,

novads Kārsavas,

novads Krāslavas,

novads Ludzas,

novads Naukšēnu,

novads Preiļu,

novads Rēzeknes,

novads Riebiņu,

novads Rūjienas,

novads Streņču,

novads Valkas,

novads Vārkavas,

novads Viļānu,

novads Zilupes,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Rēzekne.

2.   Litwa

Następujące obszary Litwy:

rajono savivaldybe Ignalina,

rajono savivaldybe Moletai,

rajono savivaldybe Rokiškis,

rajono savivaldybe Švencionys,

rajono savivaldybe Utena,

rajono savivaldybe Zarasai,

savivaldybe Visaginas,

w rajono savivaldybė Kupiškis – seniūnija Šimonys i Skapiškis,

w rajono savivaldybė Anykščiai – część seniūnija Svėdasai położona na północ od drogi nr 118.

3.   Polska

Następujące obszary Polski:

w województwie podlaskim:

gminy Krynki, Kuźnica, Sokółka i Szudziałowo w powiecie sokólskim,

gminy Gródek i Michałowo w powiecie białostockim.

CZĘŚĆ IV

Włochy

Następujące obszary Włoch:

wszystkie regiony Sardynii.”


Top