Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0810

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 810/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

OJ L 221, 25.7.2014, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/810/oj

25.7.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 221/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 810/2014

z dnia 22 lipca 2014 r.

dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 17 marca 2014 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 269/2014.

(2)

Zważywszy na powagę sytuacji Rada uważa, że do wykazu osób, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014, należy dodać kolejne osoby fizyczne i prawne.

(3)

Należy odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do wykazu zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014 dodaje się osoby i podmioty wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 lipca 2014 r.

W imieniu Rady

S. GOZI

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 6


ZAŁĄCZNIK

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1

I.   Osoby

 

Imię i nazwisko

Dane identyfikacyjne

Uzasadnienie

Data umieszczenia w wykazie

1.

Mikhail Efimovich FRADKOV

Михаил Ефимович Фрадков

ur.: 1.9.1950 w Kurumoch, region Kuibyshev

Stały członek Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej; dyrektor Służby Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej. Jako członek Rady Bezpieczeństwa, która doradza w sprawie kwestii bezpieczeństwa narodowego i koordynuje je, brał udział w kształtowaniu polityki rządu rosyjskiego zagrażającej integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

25.7.2014

2.

Nikolai Platonovich PATRUSHEV

Николай Платонович Патрушев

ur.: 11.7.1951 w Leningradzie (Sankt Petersburg)

Stały członek i sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Jako członek Rady Bezpieczeństwa, która doradza w sprawie kwestii bezpieczeństwa narodowego i koordynuje je, brał udział w kształtowaniu polityki rządu rosyjskiego zagrażającej integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

25.7.2014

3.

Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV

Александр Васильевич Бортников

ur.: 15.11.1951 w Permie

Stały członek Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej; dyrektor Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB). Jako członek Rady Bezpieczeństwa, która doradza w sprawie kwestii bezpieczeństwa narodowego i koordynuje je, brał udział w kształtowaniu polityki rządu rosyjskiego zagrażającej integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

25.7.2014

4.

Rashid Gumarovich NURGALIEV

Рашид Гумарович Нургалиев

ur.: 8.10.1956 w Zhetikara, Kazachska Socjalistyczna Republika Radziecka

Stały członek i zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Jako członek Rady Bezpieczeństwa, która doradza w sprawie kwestii bezpieczeństwa narodowego i koordynuje je, brał udział w kształtowaniu polityki rządu rosyjskiego zagrażającej integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

25.7.2014

5.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

Борис Вячеславович Грызлов

ur.: 15.12.1950 we Władywostoku

Stały członek Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Jako członek Rady Bezpieczeństwa, która doradza w sprawie kwestii bezpieczeństwa narodowego i koordynuje je, brał udział w kształtowaniu polityki rządu rosyjskiego zagrażającej integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

25.7.2014

6.

Sergei Orestovoch BESEDA

Сергей Орестович Беседа

1954

Dowódca piątego departamentu Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (FSB).

Jako wyższy oficer FSB kieruje departamentem, który odpowiada za nadzorowanie operacji wywiadowczych i działalności międzynarodowej.

25.7.2014

7.

Mikhail Vladimirovich DEGTYAREV

Михаил Владимирович Дегтярёв

ur.: 10.7.1981 w Kuibyshev (Samara )

Deputowany do Dumy Państwowej.

23.05.2014 ogłosił inaugurację w Moskwie „faktycznej ambasady” nieuznawanej tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”, przyczynia się do podważania lub zagrażaniaintegralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy

25.7.2014

8.

Ramzan Akhmadovitch KADYROV

Рамзан Ахматович Кадыров

ur.: 5.10.1976 w Tsentaroy

Prezydent Republiki Czeczeńskiej. Kadyrov skadał oświadczenia popierające bezprawną aneksję Krymu i zbrojną rebelię na Ukrainie. 14 czerwca 2014 r. stwierdził między innymi, że „zrobi wszystko, by pomóc wskrzesić Krym”. W związku z tym został odznaczony medalem „za wyzwolenie Krymu” przez tymczasowego przywódcę Autonomicznej Republiki Krymu w uznaniu za wsparcie udzielone bezprawnej aneksji Krymu. Ponadto 1 czerwca 2014 r. wyraził gotowość wysłania na Ukrainę 74 tys. ochotników czeczeńskich, jeżeli zostanie o to poproszony.

25.7.2014

9.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ Ткачёв

ur. 23.12.1960 Vyselki

Gubernator Kraju Krasnodarskiego.

Został odznaczony medalem „za wyzwolenie Krymu” przez tymczasowego przywódcę Autonomicznej Republiki Krymu w uznaniu za wsparcie udzielone bezprawnej aneksji Krymu. Przy tej okazji tymczasowy przywódca Autonomicznej Republiki Krymu stwierdził, że Tkachyov jako jeden z pierwszych wyraził poparcie dla nowego „przywództwa” Krymu.

25.7.2014

10.

Pavel GUBAREV

Павел Юрьевич Губарев

ur. 10.2.1983 Sievierodonetsk

Jeden z samozwańczych przywódców tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”. Zwrócił się o interwencję rosyjską we wschodniej Ukrainie, m.in. poprzez rozmieszczenie rosyjskich sił pokojowych. Jest powiązany z Igorem Strelkowem/Girkinem, odpowiedzialnym za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające. Gubarew jest odpowiedzialny za werbowanie członków sił zbrojnych separatystów.

Odpowiedzialny za zajęcie wraz z siłami prorosyjskimi budynku rządu regionalnego w Doniecku; proklamował się „gubernatorem ludowym”.

Pomimo tego, że został aresztowany za zagrażanie integralności terytorialnej Ukrainy, a następnie uwolniony, nadal odgrywa eksponowaną rolę w działalności separatystów, podważając tym samym integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

25.7.2014

11.

Ekaterina GUBAREVA

Екатерина Юрьевна Губарева

ur.: 5.7.1983 Kakhovka

Jako tzw. „minister spraw zagranicznych” odpowiada za obronę tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”, podważając tym samym integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

Ponadto jej rachunek bankowy jest wykorzystywany do finansowania nielegalnych separatystycznych ugrupowań zbrojnych.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, wspiera zatem działania i politykę podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

25.7.2014

12.

Fedor BEREZIN

Фёдор Дмитриевич Березин

ur.: 7.2.1960 w Doniecku

Tzw. „wiceminister obrony” tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”. Jest powiązany z Igorem Strelkowem/Girkinem, tzw. „ministrem obrony” tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej” odpowiedzialnym za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające. Przyjmując i pełniąc tę funkcję, Berezin wspiera zatem działania i politykę podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

25.7.2014

13.

Valery Vladimirovich KAUROV

Валерий Владимирович Кауров

ur.: 2.4.1956 w Odessie

Samozwańczy „prezydent” tzw. „Republiki Noworosji”, który zwrócił się do Rosji o rozmieszczenie oddziałów na Ukrainie. Przyjmując i pełniąc tę funkcję, wspiera zatem działania i politykę podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

25.7.2014

14.

Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK

Сергей Анатольевич Здрылюкv

ur.: 23.6.1972 w regionie Vinnytsia

Starszy doradca Igora Strelkowa/Girkina odpowiedzialny za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające. Przyjmując i pełniąc tę funkcję, Zdriliuk wspiera zatem działania i politykę podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

25.7.2014

15.

Vladimir ANTYUFEYEV

Владимир Антюфеев

(alias Vladimir SHEVTSOV, Vladimir Iurievici ANTIUFEEV, Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV, Vadim Gheorghievici SHEVTSOV)

ur.: 19.2. 1951 w Nowosybirsku

Były „minister bezpieczeństwa państwowego” w separatystycznym regionie Naddniestrza. Od 9 lipca 2014 r. pełni urząd pierwszego wicepremiera tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”, odpowiedzialnego za bezpieczeństwo i egzekwowanie prawa. Pełniąc tę funkcję, jest odpowiedzialny za separatystyczne działania „rządowe” tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”.

25.7.2014


II.   Podmioty podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy

 

Nazwa

Dane identyfikacyjne

Uzasadnienie

Data umieszczenia w wykazie

1.

Tzw. „Ługańska Republika Ludowa” („Lugansk People's Republic”)

„Луганская народная республика”

„Luganskaya narodnaya respublika”

Oficjalna strona internetowa:

http://lugansk-online.info

Tel.:

+38-099-160-74-14

Tzw. „Ługańska Republika Ludowa” została ustanowiona 27 kwietnia 2014.

Odpowiedzialna za zorganizowanie nielegalnego referendum 11 maja 2014 r. Deklarację niepodległości ogłoszono 12 maja 2014.

22 maja 2014 r. tzw. „Doniecka Republika Ludowa” i „Ługańska Republika Ludowa” utworzyły tzw. „Federalne Państwo Noworossiji”.

Stanowi to naruszenie ukraińskiego prawa konstytucyjnego, a co za tym idzie, prawa międzynarodowego, i podważa integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

Bierze udział w werbowaniu do separatystycznej „Armii Południowego Wschodu” i do innych nielegalnych separatystycznych ugrupowań zbrojnych, podważając tym samym stabilność lub bezpieczeństwo Ukrainy.

25.7.2014

2.

Tzw. „Doniecka Republika Ludowa” („Donetsk People's Republic”)

„Донецкая народная республика”

„Donétskaya naródnaya respúblika”

Oficjalne informacje, w tym konstytucja Donieckiej Republiki Ludowej i skład Rady Najwyższej:

http://dnr-news.com/

Media społecznościowe:

https://twitter.com/dnrpress

http://vk.com/dnrnews

Tzw. „Doniecka Republika Ludowa” została proklamowana 7 kwietnia 2014.

Odpowiedzialna za zorganizowanie nielegalnego referendum 11 maja 2014 r. Deklarację niepodległości ogłoszono 12 maja 2014.

24 maja 2014 r. tzw. „Doniecka Republika Ludowa” i „Ługańska Republika Ludowa” podpisały umowę w sprawie ustanowienia tzw. „Federalnego Państwa Noworosji”.

Stanowi to naruszenie ukraińskiego prawa konstytucyjnego, a co za tym idzie, prawa międzynarodowego, i podważa integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

Bierze udział w werbowaniu do separatystycznej do nielegalnych separatystycznych ugrupowań zbrojnych, zagrażając tym samym stabilności lub bezpieczeństwu Ukrainy.

25.7.2014

3.

Tzw. „Federalne Państwo Noworosja” („Federal State of Novorossiya”)

„Федеративное государство Новороссия”

„Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya”

Oficjalne komunikaty prasowe:

http://novorossia.su/official

24 maja 2014 r. tzw. „Doniecka Republika Ludowa” i „Ługańska Republika Ludowa” podpisały umowę w sprawie ustanowienia tzw. „Federalnego Państwa Noworosji”.

Stanowi to naruszenie ukraińskiego prawa konstytucyjnego, a co za tym idzie, prawa międzynarodowego, i podważa integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

25.7.2014

4.

Międzynarodowy Związek Stowarzyszeń Publicznych „Wielka Armia Dońska” (International Union of Public Associations „Great Don Army”)

Международный Союз Общественных Объединений

„Всевеликое Войско Донское”

Oficjalna strona internetowa:

http://vvd2003.narod.ru/

Tel.:

+7-8-908-178-65-57

Media społecznościowe:

Cossack National Guard

http://vk.com/kazak_nac_guard

Adres: 346465 Russia Rostov Region. October (C) District. St Zaplavskaya. Str Shosseynaya 1

„Wielka Armia Dońska” ustanowiła „Kozacką Gwardię Narodową”, odpowiedzialną za prowadzenie walk z ukraińskimi siłami rządowymi we wschodniej Ukranie, tym samym podważając integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz zagrażając stabilności lub bezpieczeństwu Ukrainy.

Podmiot powiązany z Nikołajem KOZITSYNEM, który jest dowódcą sił kozackich i odpowiada za dowodzenie separatystami we wschodniej Ukranie prowadzącymi walki z ukraińskimi siłami rządowymi.

25.7.2014

5.

„Sobol”

„СОБОЛЬ”

Oficjalna strona internetowa:

http://soboli.net

Media społecznościowe:

http://vk.com/sobolipress

Tel.:

(0652) 60-23-93.

Email: SoboliPress@gmail.com

Adres: Crimea, Simferopol, str. Kiev, 4 (area bus station „Central”).

Radykalna organizacja paramilitarna, odpowiedzialna za jawne wspieranie użycia siły, aby położyć kres kontrolowaniu Krymu przez Ukrainę, przez co podważa integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

Podmiot odpowiedzialny za szkolenie separatystów do walki z ukraińskimi siłami rządowymi we wschodniej Ukranie, przez co zagraża stabilności lub bezpieczeństwu Ukrainy.

25.7.2014

6.

Tzw. Gwardia Ługańska („Lugansk Guard”)

„Луганская гвардия”

Media społecznościowe:

https://vk.com/luguard

http://vk.com/club68692201

Bojówka samoobronna z Ługańska, odpowiedzialna za szkolenie separatystów do walki z ukraińskimi siłami rządowymi we wschodniej Ukranie, przez co zagraża stabilności lub bezpieczeństwu Ukrainy.

Powiązana z Germanem PROPOKIWEM, aktywnym przywódcą odpowiedzialnym za udział w zajęciu budynku regionalnego biura Ukraińskiej Służby Bezpieczeństwa w Ługańsku oraz za nagranie w okupowanym budynku filmu wideo z przesłaniem do prezydenta Putina i Rosji.

25.7.2014

7.

Tzw. „Armia Południowego Wschodu” („Army of the Southeast”)

„Армии Юго-Востока”

Werbunek:

http://lugansk-online.info/statements

Media społecznościowe:

http://vk.com/lugansksbu

Nielegalne separatystyczne ugrupowanie zbrojne uważane za jedno z najważniejszych we wschodniej Ukrainie.

Odpowiedzialne za okupowanie budynku Służby Bezpieczeństwa w regionie Ługańska. Oficer w stanie spoczynku.

Podmiot powiązany z Walerijem BOŁOTOWEM, wymienionym jako jeden z przywódców ugrupowania.

Podmiot powiązany z Wasylem NIKITINEM, odpowiedzialnym za separatystyczne działania „rządowe” tzw. „rządu Ługańskiej Republiki Ludowej”.

25.7.2014

8.

Tzw. „Donbaska Bojówka Ludowa” („Donbass People's Militia”)

„Нарóдное ополчéние Донбáсса”

Media społecznościowe:

http://vk.com/polkdonbassa

+38-099-445-63-78;

+38-063-688-60-01;

+38-067-145-14-99;

+38-094-912-96-60;

+38-062-213-26-60

Email: voenkom.dnr@mail.ru

mobilisation@novorossia.co

Telefon dla ochotników w Rosji:

+7 (926) 428-99-51

+7 (967) 171-27-09

lub email novoross24@mail.ru

Adres: Donetsk. Prospect Zasyadko.13

Nielegalne separatystyczne ugrupowanie zbrojne odpowiedzialne za prowadzenie walk z ukraińskimi siłami rządowymi we wschodniej Ukranie, przez co zagraża stabilności lub bezpieczeństwu Ukrainy.

Bojówka przejęła m.in. kontrolę nad kilkoma budynkami rządowymi we wschodniej Ukranie na początku kwietnia 2014 r., tym samym podważając integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

Jej były przywódca Paweł

Gubarew jest odpowiedzialny za zajęcie wraz z siłami prorosyjskimi budynku rządu regionalnego w Doniecku i proklamowanie się „gubernatorem ludowym”.

25.7.2014

9.

Batalion Wostok („Vostok battalion”)

„батальоны Восток”

Media społecznościowe:

http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas

Nielegalne separatystyczne ugrupowanie zbrojne uważane za jedno z najważniejszych we wschodniej Ukrainie.

Odpowiedzialne za prowadzenie walk z ukraińskimi siłami rządowymi we wschodniej Ukranie, przez co zagraża stabilności lub bezpieczeństwu Ukrainy.

Usiłowało zająć lotnisko w Doniecku.

25.7.2014


III.   Podmioty, których własność została przeniesiona niezgodnie z prawem ukraińskim

 

Nazwa

Dane identyfikacyjne

Uzasadnienie

Data umieszczenia w wykazie

1.

Państwowe przedsiębiorstwo promowe „Kerch ferry”

(State ferry enterprise „Kerch ferry”)

Государственная судоходная компания „Керченская паромная переправа”

Gosudarstvenoye predpriyatiye Kerchenskaya paromnaya pereprava

16 Tselibernaya Street, 98307 Kerch

(Автономная Республика Крым, г. Керчь, ул. Целимберная, 16)

kod: 14333981

Własność podmiotu została przeniesiona niezgodnie z prawem ukraińskim. „Parlament Krymu” przyjął 17.3.2014 rezolucję nr 1757-6/14„w sprawie nacjonalizacji niektórych przedsiębiorstw należących do ukraińskich ministerstw infrastruktury i rolnictwa”, a „Prezydium Parlamentu Krymu” przyjęło 24.3.2014 decyzję nr 1802-6/14 w sprawie państwowego przedsiębiorstwa promowego ogłaszającą przywłaszczenie aktywów należących do przedsiębiorstwa promowego „Kerch Ferry” w imieniu „Republiki Krymu”. Przedsiębiorstwo zostało zatem faktycznie skonfiskowane przez „władze” Krymu.

25.7.2014

2.

Państwowe przedsiębiorstwo „Morski port handlowy w Sewastopolu”

(State enterprise „Sevastopol commercial seaport”)

Государственное предприятие „Севастопольский морской торговый порт”

Gosudarstvenoye predpriyatiye

Sevastopolski morskoy torgovy port

3 Place Nakhimova, 99011 Sevastopol

(99011, г. Севастополь, пл. Нахимова, 3)

kod: 01125548

Własność podmiotu została przeniesiona niezgodnie z prawem ukraińskim. „Parlament Krymu” przyjął 17.3.2014 rezolucję nr 1757-6/14„w sprawie nacjonalizacji niektórych przedsiębiorstw należących do ukraińskich ministerstw infrastruktury i rolnictwa” ogłaszającą przywłaszczenie aktywów należących do państwowego przedsiębiorstwa „Morski port handlowy w Sewastopolu” w imieniu „Republiki Krymu”. Przedsiębiorstwo zostało zatem faktycznie skonfiskowane przez „władze” Krymu. Pod względem obrotu handlowego jest to największy morski port handlowy Krymu.

25.7.2014

3.

Państwowe przedsiębiorstwo „Morski port handlowy w Kerczu” (State enterprise „Kerch commercial sea port”)

Государственное предприятие „Керченский морской торговый порт”

Gosudarstvenoye predpriyatiye

Kerchenski morskoy torgovy port

28 Kirova Str., 98312, Kerch, Autonomous Republic of Crimea,

(98312, Автономная Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 28)

kod: 01125554

Własność podmiotu została przeniesiona niezgodnie z prawem ukraińskim. „Parlament Krymu” przyjął 17.3.2014 rezolucję nr 1757-6/14„w sprawie nacjonalizacji niektórych przedsiębiorstw należących do ukraińskich ministerstw infrastruktury i rolnictwa” oraz 26.3.2014 rezolucję nr 1865-6/14 w sprawie państwowego przedsiębiorstwa „Krymskie Porty Morskie” („О Государственном предприятии Крымские морские порты”) ogłaszającą przywłaszczenie aktywów należących do państwowego przedsiębiorstwa „Morski port handlowy w Kerczu” w imieniu „Republiki Krymu”. Przedsiębiorstwo zostało zatem faktycznie skonfiskowane przez „władze” Krymu. Pod względem obrotu handlowego jest to drugi największy morski port handlowy Krymu.

25.7.2014

4.

Państwowe przedsiębiorstwo Universal -Avia (State enterprise Universal -Avia)

Государственном предприятии „Универсал-Авиа”

Gosudarstvenoye predpriyatiye

„Universal-Avia”

5, Aeroflotskaya street, 95024 Simferopol

(Аэрофлотская улица, 5, Симферополь г.)

Własność podmiotu została przeniesiona niezgodnie z prawem ukraińskim. „Prezydium Parlamentu Krymu” przyjęło 24.3.2014 decyzję nr 1794-6/14 w sprawie państwowego przedsiębiorstwa „Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal-Avia” („О Государственном предприятии »Универсал-Авиа«”) ogłaszającą przywłaszczenie aktywów należących do państwowego przedsiębiorstwa „Universal-Avia” w imieniu „Republiki Krymu”. Przedsiębiorstwo zostało zatem faktycznie skonfiskowane przez „władze” Krymu.

25.7.2014

5.

Ośrodek Nizhnyaya Oreanda (Resort Nizhnyaya Oreanda)

Санаторий „Нижняя Ореанда”

Resort „Nizhnyaya Oreanda”, 08655, Yalta, Oreanda

(08655, г.Ялта, пгт. Ореанда, Санаторий „Нижняя Ореанда”)

Własność podmiotu została przeniesiona niezgodnie z prawem ukraińskim. „Prezydium Parlamentu Krymu” przyjęło 21 marca decyzję nr 1767-6/14„w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Sanatoriów i Ośrodków” ogłaszającą przywłaszczenie aktywów należących do ośrodka „Nizhnyaya Oreanda” w imieniu „Republiki Krymu”. Przedsiębiorstwo zostało zatem faktycznie skonfiskowane przez „władze” Krymu..

25.7.2014

6.

Przedsiębiorstwo krymskie „Gorzelnia Azow” (Crimean enterprise „Azov distillery plant”)

Крымское республиканское предприятие „Азовский ликероводочный Завод”

Azovsky likerovodochny zavod

40 Zeleznodorozhnaya str., 96178 town of Azov, Jankoysky district

Джанкойский район, пгт Азовское, ул. Железнодорожная, 40

Kod: 01271681

Własność podmiotu została przeniesiona niezgodnie z prawem ukraińskim. „Prezydium Parlamentu Krymu” przyjęło 9 kwietnia decyzję nr 1991-6/14 w sprawie zmian do rezolucji nr1836-6/14 Rady Państowej Republiki Krymu z 26 marca 2014 r.„w sprawie nacjonalizacji własności przedsiębiorstw, instytucji i organizacji kompleksu agro-przemysłowego znajdującego się na terytorium Republiki Krymu”, ogłaszając przywłaszczenie aktywów należących do „Azovskiego likerovodochnego zavodu” w imieniu „Republiki Krymu”. Przedsiębiorstwo zostało zatem faktycznie skonfiskowane przez „władze” Krymu.

25.7.2014

7.

Koncern państwowy „Krajowe Stowarzyszenie Producentów Massandra” (State concern „National Association of producers Massandra”)

Национальное производственно-аграрное объединение „Массандра”

Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye Massandra

6, str. Mira, Massandra 98600 city of Yalta

(98600, г. Ялта, пгт Массандра, ул. Мира, д. 6)

Kod: 00411890

Własność podmiotu została przeniesiona niezgodnie z „prawem ukraińskim. Prezydium Parlamentu Krymu” przyjęło 9 kwietnia decyzję nr 1991-6/14 14 „w sprawie zmian do rezolucji nr1836-6/14 Rady Państowej Republiki Krymu z 26 marca 2014 r.” w sprawie nacjonalizacji własności przedsiębiorstw, instytucji i organizacji kompleksu agro-przemysłowego znajdującego się na terytorium Republiki Krymu, ogłaszając przywłaszczenie aktywów należących do koncernu państwowego „Krajowe Stowarzyszenie Producentów Massandra” w imieniu „Republiki Krymu”. Przedsiębiorstwo zostało zatem faktycznie skonfiskowane przez „władze” Krymu.

25.7.2014

8.

Przedsiębiorstwo państwowe Magaracz krajowego instytutu wina („State enterprise Magarach of the national institute of wine”)

Государственное предприятие Агрофирма „Магарач” Национального института винограда и вина „Магарач”

Gosudarstvenoye predpriyatiye „Agrofirma Magarach” nacionalnogo instituta vinograda i vina „Magarach”

9 Chapayeva str., 98433 Vilino, Bakhchisarayski district,

(98433, Автономная Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Вилино, ул. Чапаева, д. 9)

Kod: 31332064

Własność podmiotu została przeniesiona niezgodnie z prawem ukraińskim. „Prezydium Parlamentu Krymu” przyjęło 9 kwietnia decyzję nr 1991-6/14 14 w sprawie zmian do rezolucji nr1836-6/14 Rady Państowej Republiki Krymu z 26 marca 2014 r. w sprawie nacjonalizacji własności przedsiębiorstw, instytucji i organizacji kompleksu agro-przemysłowego znajdującego się na terytorium „Republiki Krymu”, ogłaszając przywłaszczenie aktywów należących do przedsiębiorstwa państwowego Gosudarstvenoye predpriyatiye „Agrofirma Magarach” nacionalnogo instituta vinograda i vina „Magarach” w imieniu „Republiki Krymu”. Przedsiębiorstwo zostało zatem faktycznie skonfiskowane przez „władze” Krymu.

25.7.2014

9.

Przedsiębiorstwo państwowe „Fabryka wina musującego Novy Svet” (State enterprise „Factory of sparkling wine Novy Svet”)

Государственное предприятиеЗавод шампанских вин „Новый свет”

Gosudarstvenoye predpriyatiye „Zavod shampanskykh vin Novy Svet”

1 Shalyapina str., 98032 Sudak, Novy Svet

(98032, г. Судак, пгт Новый Свет, ул. Шаляпина, д. 1)

Kod: 00412665

Własność podmiotu została przeniesiona niezgodnie z prawem ukraińskim. „Prezydium Parlamentu Krymu” przyjęło 9 kwietnia decyzję nr 1991-6/14 14 w sprawie zmian do rezolucji nr1836-6/14 Rady Państowej Republiki Krymu z 26 marca 2014 r. w sprawie nacjonalizacji własności przedsiębiorstw, instytucji i organizacji kompleksu agro-przemysłowego znajdującego się na terytorium „Republiki Krymu”, ogłaszając przywłaszczenie aktywów należących do przedsiębiorstwa państwowego „Zavod shampanskykh vin Novy Svet” w imieniu „Republiki Krymu”. Przedsiębiorstwo zostało zatem faktycznie skonfiskowane przez „władze” Krymu.

25.7.2014


Top