Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0596R(03)

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014)

OJ L 287, 21.10.2016, p. 320–320 (BG, ES, CS, DA, ET, EN, HR, LV, MT, PL, PT, RO, SK, SL, FI)
OJ L 287, 21.10.2016, p. 1–2 (GA)
OJ L 287, 21.10.2016, p. 320–323 (DE)
OJ L 287, 21.10.2016, p. 320–321 (EL, FR, LT, HU, NL)
OJ L 287, 21.10.2016, p. 320–322 (SV)
OJ L 287, 21.10.2016, p. 320–330 (IT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/596/corrigendum/2016-10-21/oj

21.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 287/320


Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173 z dnia 12 czerwca 2014 r. )

Strona 14, motyw 76:

zamiast:

„…praktyki rynkowe istniejące przed wejściem niniejszego rozporządzenia w życie i zatwierdzone przez właściwe organy zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2273/2003 (1) w celu stosowania art. 1 pkt 2 lit. a) dyrektywy 2003/6/WE mogą nadal mieć zastosowanie…

powinno być:

„…praktyki rynkowe istniejące przed wejściem niniejszego rozporządzenia w życie i zatwierdzone przez właściwe organy zgodnie z dyrektywą Komisji (WE) 2004/72/WE (2) w celu stosowania art. 1 pkt 2 lit. a) dyrektywy 2003/6/WE mogą nadal mieć zastosowanie…

Strona 19, art. 3 ust. 1 pkt 26 lit. d):

zamiast:

„d)

osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba, o której mowa w lit. a), b) lub c), nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, która została utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby;”,

powinno być:

„d)

osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba, o której mowa w lit. a), b) lub c), lub nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, lub która została utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby;”.

Strona 53, art. 37:

zamiast:

„Dyrektywa 2003/6/WE oraz dyrektywy Komisji 2004/72/WE (3), 2003/125/WE…,

powinno być:

„Dyrektywa 2003/6/WE oraz dyrektywy Komisji 2004/72/WE, 2003/125/WE …”.Top