EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0059R(01)

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012 ( Dz.U. L 173 z 12.6.2014 )

OJ L 349, 5.12.2014, p. 68–68 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/corrigendum/2014-12-05/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

5.12.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 349/68


Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173 z dnia 12 czerwca 2014 r. )

Strona 250, art. 32 ust 4. lit. d) akapit trzeci:

zamiast:

„Środki wsparcia, o których mowa w lit. d) akapitu pierwszego, (…)”,

powinno być:

„Środki wsparcia, o których mowa w lit. d) ppkt (iii) akapitu pierwszego, (…)”.


Top