Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1272R(04)

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej ( Dz.U. L 349 z 29.12.2009 )

OJ L 249, 23.9.2010, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1272/corrigendum/2010-09-23/oj

23.9.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/6


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 349 z dnia 29 grudnia 2009 r. )

Strona 10, art. 17 ust. 1 akapit czwarty:

zamiast:

„W przypadku wołowiny oferty przetargowe powinny zawierać zaproponowaną cenę zgodnie z art. 16 ust. 5 lit. a) i art. 19 ust. 2 akapit drugi, wyrażoną w odniesieniu do 100 kg produktów klasy R3.”,

powinno być:

„W przypadku wołowiny oferty przetargowe zawierają zaproponowaną cenę zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. a) i art. 19 ust. 2 akapit drugi, wyrażoną w odniesieniu do 100 kg produktów klasy R3.”.

Strona 11, art. 22 akapit pierwszy:

zamiast:

„Jeśli agencje interwencyjne otrzymują oferty wołowiny dotyczące ilości większych niż są w stanie przejąć w trybie natychmiastowym, mogą ograniczyć zakup do ilości, które mogą przejąć na swoim terytorium lub na terytorium ich regionów interwencyjnych, jak określono w art. 16 ust. 5 akapit drugi.”,

powinno być:

„Jeśli agencje interwencyjne otrzymują oferty wołowiny dotyczące ilości większych niż są w stanie przejąć w trybie natychmiastowym, mogą ograniczyć zakup do ilości, które mogą przejąć na swoim terytorium lub na terytorium ich regionów interwencyjnych, jak określono w art. 16 ust. 6 akapit drugi.”.

Strona 13, art. 28 ust. 1 akapit pierwszy zdanie pierwsze:

zamiast:

„Masło pakowane jest i dostarczane w blokach o masie netto co najmniej 25 kg spełniających wymogi ustanowione w załączniku IV część IV.”,

powinno być:

„Masło pakowane jest i dostarczane w blokach o masie netto co najmniej 25 kg.”.

Strona 13, art. 28 ust. 2 formuła wprowadzająca:

zamiast:

„Odtłuszczone mleko w proszku jest umieszczane w opakowaniach o masie netto 25 kg spełniających wymogi określone w załączniku V część II i III, na których wskazane są następujące dane, w stosownych przypadkach w postaci kodu:”,

powinno być:

„Odtłuszczone mleko w proszku jest umieszczane w opakowaniach o masie netto 25 kg spełniających wymogi określone w załączniku V część V, na których wskazane są następujące dane, w stosownych przypadkach w postaci kodu:”.

Strona 38, załącznik I część X pkt 2:

zamiast:

„2.   Obliczanie obniżki

Wyrażana w euro obniżka, którą stosuje się do ceny referencyjnej, obliczana jest zgodnie z następującym wzorem:

11 (P – 0,40)

Formula

Formula”,

powinno być:

„2.   Obliczanie obniżki

Wyrażana w euro obniżka, którą stosuje się do ceny referencyjnej, obliczana jest zgodnie z następującym wzorem:

11 (P – 0,40)”.

Strona 38, załącznik I część X przypis 5 lit. d) i e):

zamiast:

„d)

różnica, wyrażona w procentach pomiędzy energią metaboliczną drobiu dla sorgo zawierającego 1,0 % garbnika a energią metaboliczną drobiu dla sorgo o tej samej zawartości garbnika, co w przypadku jakości standardowej (0,30 %);

e)

różnica odpowiadająca 1 % zawartości garbnika w suchej masie, po zwiększeniu o 0,30 %.”,

powinno być:

„d)

różnica, wyrażona w procentach pomiędzy energią metaboliczną drobiu dla sorgo zawierającego 1,0 % garbnika a energią metaboliczną drobiu dla sorgo o tej samej zawartości garbnika co w przypadku jakości standardowej (0,30 %)

Formula

e)

różnica odpowiadająca 1 % zawartości garbnika w suchej masie, po zwiększeniu o 0,30 %.

Formula”.

Strona 44, załącznik III część I pkt 3 lit. a) zdanie pierwsze:

zamiast:

„oferowane, gdzie stosowne, po rozbiorze na ćwierćtusze na koszt zainteresowanej strony zgodnie z częścią V niniejszego załącznika do niniejszego rozporządzenia.”,

powinno być:

„oferowane, gdzie stosowne, po rozbiorze na ćwierćtusze na koszt zainteresowanej strony zgodnie z częścią VI niniejszego załącznika.”.

Strona 57, załącznik III część XI pkt 1:

zamiast:

„1.

Agencje interwencyjne dopilnowują, aby mięso objęte niniejszym rozporządzeniem było umieszczane w magazynie i przechowywane w sposób zapewniający łatwy dostęp oraz zgodny z przepisami części IV sekcja VI akapit pierwszy niniejszego rozporządzenia.”,

powinno być:

„1.

Agencje interwencyjne dopilnowują, aby mięso objęte niniejszym rozporządzeniem było umieszczane w magazynie i przechowywane w sposób zapewniający łatwy dostęp oraz zgodny z przepisami części IV sekcja VI akapit pierwszy niniejszego załącznika.”.

Strona 59, załącznik IV część I pkt 1:

zamiast:

„1.

Agencje interwencyjne skupują wyłącznie masło spełniające wymogi wymienione w art. 10 ust. 1 lit. e) akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, w pkt 3, 4, 5 i 6 niniejszej części i art. 28 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.”,

powinno być:

„1.

Agencje interwencyjne skupują wyłącznie masło spełniające wymogi wymienione w art. 10 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 oraz w pkt 3-7 niniejszej części i art. 28 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.”.

Strona 59, załącznik IV część I pkt 7:

zamiast:

„7.

W przypadku gdy państwo członkowskie produkcji przeprowadziło kontrole, o których mowa w pkt 3 niniejszej części, świadectwo zawiera również wyniki tych kontroli oraz potwierdza, że przedmiotowy produkt jest masłem spełniającym wymogi art. 10 ust. 1 lit. e) akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. W takim przypadku opakowanie, o którym mowa w części VI pkt 6 niniejszego załącznika, musi być zaplombowane za pomocą numerowanej etykiety wydanej przez właściwy organ państwa członkowskiego produkcji. Świadectwo zawiera numer etykiety.”,

powinno być:

„7.

W przypadku gdy państwo członkowskie produkcji przeprowadziło kontrole, o których mowa w pkt 3 niniejszej części, świadectwo zawiera również wyniki tych kontroli oraz potwierdza, że przedmiotowy produkt jest masłem spełniającym wymogi art. 10 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. W takim przypadku opakowanie, o którym mowa w art. 28 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, musi być zaplombowane za pomocą numerowanej etykiety wydanej przez właściwy organ państwa członkowskiego produkcji. Świadectwo zawiera numer etykiety.”.

Strona 61, załącznik IV część IV akapit drugi:

zamiast:

„Metody referencyjne, które należy zastosować, są określone w rozporządzeniu (WE) nr 213/2001 (Dz.U. L 37 z 7.2.2001, s. 1) oraz w rozporządzeniu (WE) nr 273/2008 (Dz.U. L 88 z 29.3.2008, s. 1).”,

powinno być:

„Metody referencyjne, które należy zastosować, są określone w rozporządzeniu (WE) nr 273/2008 (Dz.U. L 88 z 29.3.2008, s. 1).”.

Strona 64, załącznik V część I pkt 1:

zamiast:

„1.

Agencje interwencyjne skupują wyłącznie odtłuszczone mleko w proszku spełniające wymogi wymienione w art. 10 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 oraz pkt 2-5 niniejszego załącznika i art. 28 ust. 2.”,

powinno być:

„1.

Agencje interwencyjne skupują wyłącznie odtłuszczone mleko w proszku spełniające wymogi wymienione w art. 10 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 oraz pkt 3–6 niniejszej części i art. 28 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.”.

Strona 64, w załączniku V część I dwa ostatnie akapity zostają zrównane z pkt 6 i włączone do tego punktu jako jego akapit drugi i trzeci. W pkt 6 akapit trzeci zdanie pierwsze:

zamiast:

„W przypadku gdy państwo członkowskie, w którym zostało wytworzone odtłuszczone mleko w proszku przeprowadziło kontrole, o których mowa w pkt 2 powyżej, świadectwo powinno zawierać również wyniki tych kontroli i potwierdzenie, że dostarczony produkt jest odtłuszczonym mlekiem w proszku w rozumieniu art. 10 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.”,

powinno być:

„W przypadku gdy państwo członkowskie, w którym zostało wytworzone odtłuszczone mleko w proszku przeprowadziło kontrole, o których mowa w pkt 3 niniejszej części, świadectwo zawiera również wyniki tych kontroli i potwierdzenie, że dostarczony produkt jest odtłuszczonym mlekiem w proszku w rozumieniu art. 10 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.”.


Top