Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0864

2007/864/WE: Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorze mięsnym w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6490) (Tekst mający znaczenie dla EOG )

OJ L 337, 21.12.2007, p. 127–128 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 192 - 193

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/864/oj

21.12.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 337/127


DECYZJA KOMISJI

z dnia 20 grudnia 2007 r.

zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorze mięsnym w Polsce

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6490)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/864/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Akt przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego załącznik XII rozdział 6 sekcja B podsekcja I pkt 1 lit. e),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Polsce przyznano okresy przejściowe w odniesieniu do niektórych zakładów wymienionych w dodatku B (1) do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. Przyznawanie okresów przejściowych w odniesieniu do zakładów mięsnych w Polsce jest możliwe do 31 grudnia 2007 r.

(2)

Dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. został zmieniony decyzjami Komisji 2004/458/WE (2), 2004/471/WE (3), 2004/474/WE (4), 2005/271/WE (5), 2005/591/WE (6), 2005/854/WE (7), 2006/14/WE (8), 2006/196/WE (9), 2006/404/WE (10), 2006/555/WE (11), 2006/935/WE (12), 2007/202/WE (13), 2007/443/WE (14) i 2007/555/WE (15).

(3)

Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem właściwego polskiego organu niektóre zakłady w sektorze mięsnym zakończyły proces modernizacji i obecnie całkowicie spełniają wymogi prawa wspólnotowego. Niektóre zakłady zakończyły działalność, na której prowadzenie przyznano im okres przejściowy. Te zakłady powinny zatem zostać skreślone z wykazu zakładów, które znajdują się w okresie przejściowym.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r.

(5)

Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt został poinformowany o środkach przewidzianych w niniejszej decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zakłady wymienione w załączniku do niniejszej decyzji skreśla się z dodatku B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2007 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. C 227 E z 23.9.2003, str. 1392.

(2)  Dz.U. L 156 z 30.4.2004, str. 52.

(3)  Dz.U. L 160 z 30.4.2004, str. 56.

(4)  Dz.U. L 160 z 30.4.2004, str. 74.

(5)  Dz.U. L 86 z 5.4.2005, str. 13.

(6)  Dz.U. L 200 z 30.7.2005, str. 96.

(7)  Dz.U. L 316 z 2.12.2005, str. 17.

(8)  Dz.U. L 10 z 14.1.2006, str. 66.

(9)  Dz.U. L 70 z 9.3.2006, str. 80.

(10)  Dz.U. L 156 z 9.6.2006, str. 16.

(11)  Dz.U. L 218 z 9.8.2006, str. 17.

(12)  Dz.U. L 355 z 15.12.2006, str. 105.

(13)  Dz.U. L 90 z 30.3.2007, str. 86.

(14)  Dz.U. L 166 z 28.6.2007, str. 24.

(15)  Dz.U. L 212 z 14.8.2007, str. 3.


ZAŁĄCZNIK

Wykaz zakładów, które skreśla się z dodatku B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r.

Wykaz zakładów mięsnych (mięso czerwone) w okresie przejściowym

Nr

Nr weterynaryjny

Nazwa zakładu

2

02200301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Tarczyński” Sp. z o.o.

9

06020203

Zakłady Mięsne w Biłgoraju Czesław Sobczak

11

06020208

Zakład Mięsny „Romex” Romuald Chołota

34

12100112

P.P.H.U. „KWARTET” Ubojnia Zwierząt

52

14370201

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski S. J. Z. Motylewski – J. Zaborowski

53

14140301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „SZYNKO-POL” Spółka z o.o.

54

14250309

Sp. z o.o. KAMAR

60

16010301

PPHU „PIM” s.j.

67

22630302

Zakład Przetwórstwa Mięsnego M. Korganowski

68

22120303

Zakład Przetwórstwa Mięsnego M. Korganowski

74

24040211

Przetwórstwo Mięsa Andrzej Kosiński

84

26610201

Zakłady Mięsne S.A. Kielce

94

30210307

ALBAN Sp. z o.o. Jerzy Kniat

98

30270206

PPH PEKTUR s.j. Jerzy Pacholski, Marek Domeński


Wykaz zakładów mięsnych (mięso białe)

109

14250604

Krzyżanowscy

113

30170401

PPHEI AWRA Sp. z o.o.


Wykaz zakładów mięsnych o niskiej wydajności (mięso czerwone)

116

PPHU „Elbro” Furmanek spółka jawna

ul. Kościelna 6, 76-032 Mielno, oddział Siemianice,

ul. Polna 1, 76-200 Słupsk


Top