Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1869

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1869/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. zastępujące załączniki do rozporządzenia (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych

OJ L 300, 17.11.2005, p. 6–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 321M , 21.11.2006, p. 145–157 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 217 - 229
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 217 - 229
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 010 P. 48 - 60

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1869/oj

17.11.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/6


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1869/2005

z dnia 16 listopada 2005 r.

zastępujące załączniki do rozporządzenia (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (1), w szczególności jego art. 31,

po konsultacji z komitetem utworzonym zgodnie z art. 32 rozporządzenia (WE) nr 805/2004,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załączniki I–VI do rozporządzenia (WE) nr 805/2004 zawierają szereg standardowych formularzy, które należy stosować w ramach procedury Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych.

(2)

W związku z przystąpieniem nowych Państw Członkowskich w dniu 1 maja 2004 r. załączniki I–VI do rozporządzenia (WE) nr 805/2004 należy zastąpić w celu przystosowania standardowych formularzy do wykorzystania w nowych Państwach Członkowskich.

(3)

Zatem należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 805/2004,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załączniki I–VI do rozporządzenia (WE) nr 805/2004 zastępuje się odpowiadającymi im załącznikami do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 listopada 2005 r.

W imieniu Komisji

Franco FRATTINI

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 143 z 30.4.2004, str. 15.


ZAŁĄCZNIK I

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK II

Image

Image


ZAŁĄCZNIK III

Image

Image


ZAŁĄCZNIK IV

Image


ZAŁĄCZNIK V

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK VI

Image


Top