Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0392

2005/392/WE: Decyzja Komisji z dnia 17 maja 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/233/WE w zakresie wykazu laboratoriów uprawnionych do kontrolowania skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1439) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 130, 24.5.2005, p. 17–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 28–32 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 242 - 246
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 242 - 246

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/392/oj

24.5.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 130/17


DECYZJA KOMISJI

z dnia 17 maja 2005 r.

zmieniająca decyzję 2004/233/WE w zakresie wykazu laboratoriów uprawnionych do kontrolowania skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1439)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/392/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 2000/258/WE z dnia 20 marca 2000 r. określającą specjalny instytut odpowiedzialny za ustanawianie kryteriów niezbędnych do standaryzacji testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie (1), w szczególności jej art. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja 2000/258/WE wyznacza laboratorium Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments de Nancy (laboratorium AFSSA w Nancy, Francja) jako instytut odpowiedzialny za ustanawianie kryteriów niezbędnych do standaryzacji testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepionek przeciw wściekliźnie. Ta sama decyzja uprawnia laboratorium AFSSA w Nancy do przesyłania Komisji wykazu laboratoriów wspólnotowych, które mają uzyskać uprawnienie do wykonywania testów serologicznych. Zgodnie z powyższym laboratorium AFSSA w Nancy ma stosować opracowaną procedurę testowania biegłości w celu oceny laboratoriów otrzymujących uprawnienie do wykonywania testów serologicznych.

(2)

Decyzja Komisji 2004/233/WE z dnia 4 marca 2004 r. uprawniająca laboratoria do sprawdzania skuteczności szczepionki przeciwko wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (2) wprowadziła wykaz zatwierdzonych laboratoriów w Państwach Członkowskich na podstawie wyników testów biegłości podanych przez laboratorium AFSSA w Nancy.

(3)

Pięć laboratoriów, odpowiednio w Republice Czeskiej, Estonii, na Łotwie, Litwie i na Węgrzech, zostało zatwierdzonych przez laboratorium AFSSA w Nancy, zgodnie z decyzją 2000/258/WE.

(4)

W związku z powyższym stosowne jest dodanie tych pięciu laboratoriów do wykazu zatwierdzonych laboratoriów w Państwach Członkowskich podanego w Załączniku do decyzji 2004/233/WE.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2004/233/WE.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik I do decyzji 2004/233/WE zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 maja 2005 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 79 z 30.3.2000, str. 40. Decyzja zmieniona decyzją Komisji 2003/60/WE (Dz.U. L 23 z 28.1.2003, str. 30).

(2)  Dz.U. L 71 z 10.3.2004, str. 30. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/693/WE (Dz.U. L 315 z 14.10.2004, str. 47).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

NAZWY LABORATORIÓW

(BE) Belgia

Institut Pasteur de Bruxelles

Rue Engeland/Engelandstraat 642

B-1180 Brussels

(CZ) Republika Czeska

Státní veterinárni ústav, Národní referenční labolatoř pro vzteklinu

U Sila 1139

CZ-463 11 Liberec 30

(DK) Dania

Danmarks Fødevareforskning

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

(DE) Niemcy

1.

Institut für Virologie, Fachbereich Veterinärmedizin

Justus-Liebig-Universität Gießen

Frankfurter Straße 107

D-35392 Gießen

2.

Eurovir Hygiene-Institut

Im Biotechnologiepark

D-14943 Luckenwalde

3.

Bayrisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

Dienststelle Oberschleißheim

Veterinärstraße 2

D-85764 Oberschleißheim

4.

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt

Fachbereich 4

Veterinäruntersuchungen und -epidemiologie

Haferbreiter Weg 132-135

D-39576 Stendal

5.

Staatliches Veterinäruntersuchungsamt

Zur Taubeneiche 10-12

D-59821 Arnsberg

6.

Institut für epidemiologische Diagnostik

Friedrich-Loeffler-Institut

Standort Wusterhausen

Seestraße 155

D-16868 Wusterhausen

7.

Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen

Zschopauer Straße 186

D-09126 Chemnitz

(EE) Estonia

Eesti Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30

EE-51 006 Tartu

(EL) Grecja

Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών (Centre of Athens Veterinary Institutions Virus Department)

25, Neapoleos Str

GR-153 10 Ag. Paraskevi, Athens

(ES) Hiszpania

Laboratorio Central de Veterinaria de Santa Fe

Camino del Jau s/n

E-18320 Santa Fe (Granada)

(FR) Francja

1.

AFSSA Nancy

Domaine de Pixérécourt

BP 9

F-54220 Malzeville

2.

Laboratoire vétérinaire départemental de la Haute-Garonne

78, rue Boudou

F-31140 Launaguet

3.

Laboratoire départemental de la Sarthe

128, rue de Beaugé

F-72018 Le Mans Cedex 2

4.

Laboratoire départemental d'analyses du Pas-de-Calais

Parc des Bonnettes

2, rue du Genévrier

F-62022 Arras Cedex

(IT) Włochy

1.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Via Romea 14/A

I-35020 Legnaro (PD)

2.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise

Via Campo Boario

I-64100 Teramo

3.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana

Via Appia Nuova 1411

I-00178 Roma

(LV) Łotwa

Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrs

Pārtikas un veterinārais dienests

Lejupes iela 3,

LV-1076 Rīga

(LT) Litwa

Nacionaline Veterinarijos laboratorija

J. Kairiukscio 10

LT-08409 Vilnius-10

(HU) Węgry

Central veterinary Institute

Virological Department

Tábornok utca 2

H-1149 Budapest

(NL) Niderlandy

Centraal Instituut voor dierziektecontrole (CIDC) Lelystad

P.O. Box 2004

8203 AA Lelystad

Netherlands

(AT) Austria

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling

Robert-Koch-Gasse 17

A-2340 Mödling

(PL) Polska

Państwowy Instytut Weterynaryjny

al. Partyzantów 57

PL-24-100 Puławy

(PT) Portugalia

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)

Estrada de Benfica 701

P-1500 Lisboa

(SI) Słowenia

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60

SLO-1000 Ljubljana

(SK) Słowacja

Štátny veterinárny ústav

Pod drahami 918

SK-960 86 Zvolen

(FI) Finlandia

Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel, EELA

PL 45

FIN-00581 Helsinki

(SE) Szwecja

Statens veterinärmedicinska anstalt

(Avdelningen för virologi)

S-751 89 Uppsala

(UK) Zjednoczone Królestwo

1.

Veterinary Laboratories Agency

Virology Department

Woodham Lane,

New Haw

Addlestone

Surrey KT15 3NB

United Kingdom

2.

Biobest

Pentlands Science Park

Bush Loan

Penicuik

Midlothian

EH26 0PZ

United Kingdom

Uwaga: regularnie uaktualniane dane osób kontaktowych, numery faksów i telefonów, adresy e-mail powyższych laboratoriów można znaleźć pod adresem http://europa.eu.int/comm/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm”.


Top