EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2380

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2380/2001 z dnia 5 grudnia 2001 r. dotyczące dopuszczenia do stosowania dodatku paszowego na okres 10 latTekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 321, 6.12.2001, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 034 P. 273 - 274
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 034 P. 273 - 274
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 034 P. 273 - 274
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 034 P. 273 - 274
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 034 P. 273 - 274
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 034 P. 273 - 274
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 034 P. 273 - 274
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 034 P. 273 - 274
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 034 P. 273 - 274
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 040 P. 47 - 48
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 040 P. 47 - 48
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 031 P. 158 - 159

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/11/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2380/oj

32001R2380

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2380/2001 z dnia 5 grudnia 2001 r. dotyczące dopuszczenia do stosowania dodatku paszowego na okres 10 latTekst mający znaczenie dla EOG

Dziennik Urzędowy L 321 , 06/12/2001 P. 0018 - 0019
CS.ES Rozdział 3 Tom 34 P. 273 - 274
ET.ES Rozdział 3 Tom 34 P. 273 - 274
HU.ES Rozdział 3 Tom 34 P. 273 - 274
LT.ES Rozdział 3 Tom 34 P. 273 - 274
LV.ES Rozdział 3 Tom 34 P. 273 - 274
MT.ES Rozdział 3 Tom 34 P. 273 - 274
PL.ES Rozdział 3 Tom 34 P. 273 - 274
SK.ES Rozdział 3 Tom 34 P. 273 - 274
SL.ES Rozdział 3 Tom 34 P. 273 - 274


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2380/2001

z dnia 5 grudnia 2001 r.

dotyczące dopuszczenia do stosowania dodatku paszowego na okres 10 lat

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. w sprawie dodatków paszowych [1], ostatnio zmienioną dyrektywą 2001/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [2], w szczególności jej art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 2(aaa) dyrektywy 70/524/EWG zobowiązuje do tego, aby zezwolenia na kokcydiostatyki powiązane były z podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzanie ich do obrotu.

(2) Artykuł 9 dyrektywy 70/524/EWG przewiduje, że substancja może zostać dopuszczona do stosowania, jeżeli spełnione zostaną wszystkie warunki ustanowione w art. 3a wymienionej dyrektywy.

(3) Ocena przedłożonej dokumentacji wykazuje, że kokcydiostatyk opisany w Załączniku spełnia wszystkie wymagania art. 3a dyrektywy 70/524/EWG, o ile jest stosowany z przeznaczeniem dla wskazanej grupy zwierząt na warunkach przedstawionych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia; w związku z tym substancję należy na tych warunkach dopuścić do obrotu.

(4) Artykuł 9b dyrektywy 70/524/EWG przewiduje, że zezwolenia dla takich substancji wydaje się na okres 10 lat od dnia, w którym zaczyna obowiązywać ostateczne zezwolenie.

(5) Ocena przedłożonej dokumentacji wykazuje, że konieczne mogą być pewne procedury ochrony pracowników przed narażeniem na dodatki. Ochronę takąnależy zapewnić w drodze zastosowania dyrektywy Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy [3].

(6) Komitet Naukowy ds. Żywienia Zwierząt wydał pozytywną opinię w odniesieniu do bezpieczeństwa oraz korzystnego wpływu kokcydiostatyków na produkcję zwierzęcą przy spełnieniu warunków przedstawionych w omawianym Załączniku.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dodatek należący do grupy "kokcydiastyki i pozostałe środki farmaceutyczne" wymieniony w Załączniku do niniejszego rozporządzenia jest dopuszczony jako dodatek do stosowania w żywieniu zwierząt na warunkach ustanowionych w tym Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 15 grudnia 2001 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 grudnia 2001 r.

W imieniu Komisji

David Byrne

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1.

[2] Dz.U. L 234 z 1.9.2001, str. 55.

[3] Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

"Numer rejestracyjny dodatku | Nazwa i numer rejestracyjny osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie dodatku do obrotu | Dodatek | Skład, wzór chemiczny i opis | Gatunek lub kategoria zwierząt | Maksymalny wiek | Zawartość minimalna | Zawartość maksymalna | Pozostałe przepisy | Koniec okresu ważności zezwolenia |

mg substancji czynnej/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej | mg substancji czynnej/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej |

Kokcydiostatyki i pozostałe środki farmaceutyczne |

E 770 | Alpharma AS | Maduroamycyna amonu alpha 1 g/100 g | Skład dodatku: Maduroamycyna amonu alpha: 1 g/100 g Alkohol benzylowy: 5 g/100 g Śruta kukurydziana qs 100 g Substancja czynna: Maduroamycyna amonu alpha, C47H83017N, CAS nr: 84878-61-5 sól amonowa kwasu monokarboksylowego polieteru wydzielanego przez Actinomadura yumaensis (ATCC 31585) (NRRL 12515). Występujące domieszki: Maduroamycyna amonu beta: < 10 % | Indyki | 16 | 5 | 5 | Zakaz stosowania co najmniej 5 dni przed ubojem Wskazać w instrukcji stosowania: "Niebezpieczna dla koniowatych". "Ta pasza zawiera jonofor: jej jednoczesne stosowanie z niektórymi środkami farmaceutycznymi (np. tiamulin) może być przeciwwskazane" | 15.12.2011" |

--------------------------------------------------

Top