Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0188

Dyrektywa Komisji z dnia 19 marca 1991 r. zmieniająca po raz piąty Załącznik do dyrektywy Rady 79/117/EWG zakazującej wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin zawierających niektóre substancje czynne

OJ L 92, 13.4.1991, p. 42–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 037 P. 11 - 11
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 037 P. 11 - 11
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 011 P. 183 - 183
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 011 P. 183 - 183
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 011 P. 183 - 183
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 011 P. 183 - 183
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 011 P. 183 - 183
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 011 P. 183 - 183
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 011 P. 183 - 183
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 011 P. 183 - 183
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 011 P. 183 - 183
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 009 P. 178 - 178
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 009 P. 178 - 178

No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/188/oj

31991L0188Dziennik Urzędowy L 092 , 13/04/1991 P. 0042 - 0042
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 3 Tom 37 P. 0011
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 3 Tom 37 P. 0011


Dyrektywa Komisji

z dnia 19 marca 1991 r.

zmieniająca po raz piąty Załącznik do dyrektywy Rady 79/117/EWG zakazującej wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin zawierających niektóre substancje czynne

(91/188/EWG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 79/117/EWG z dnia 21 grudnia 1978 r. zakazującą wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin zawierających niektóre substancje czynne [1], ostatnio zmienioną dyrektywą 90/533/EWG [2], w szczególności jej art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozwój wiedzy naukowo-technicznej sprawia, że niektóre zmiany w Załączniku do dyrektywy 79/117/EWG stają się niezbędne;

pożądane wydaje się usunięcie pozostających w mocy tymczasowych odstępstw od zakazów ustanowionych w dyrektywie, biorąc pod uwagę, że aktualnie dostępne są mniej ryzykowne sposoby działania;

wszystkie Państwa Członkowskie poinformowały Komisję, że nie mają zamiaru lub nie będą miały więcej zamiaru korzystać z tych odstępstw;

środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W części A Załącznika do dyrektywy 79/117/EWG, "Związki rtęci", skreśla się tekst w kolumnie 2.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy nie później niż do dnia 31 marca 1992 r. i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 marca 1991 r.

W imieniu Komisji

Ray Mac Sharry

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 33 z 8.2.1979, str. 36.

[2] Dz.U. L 296 z 27.10.1990, str. 63.

--------------------------------------------------

Top