Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986L0355

Dyrektywa Rady z dnia 21 lipca 1986 r. zmieniająca dyrektywę 79/117/EWG zakazującą wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin zawierających niektóre substancje czynne

OJ L 212, 2.8.1986, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 021 P. 217 - 218
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 021 P. 217 - 218
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 007 P. 72 - 73
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 007 P. 72 - 73
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 007 P. 72 - 73
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 007 P. 72 - 73
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 007 P. 72 - 73
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 007 P. 72 - 73
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 007 P. 72 - 73
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 007 P. 72 - 73
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 007 P. 72 - 73
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 005 P. 193 - 194
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 005 P. 193 - 194

No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1986/355/oj

31986L0355Dziennik Urzędowy L 212 , 02/08/1986 P. 0033 - 0034
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 3 Tom 21 P. 0217
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 3 Tom 21 P. 0217


Dyrektywa Rady

z dnia 21 lipca 1986 r.

zmieniająca dyrektywę 79/117/EWG zakazującą wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin zawierających niektóre substancje czynne

(86/355/EWG)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 79/117/EWG z dnia 21 grudnia 1978 r. zakazującą wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin, zawierających niektóre substancje czynne [1], ostatnio zmienioną dyrektywą 86/214/EWG [2], w szczególności jej art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

wspomniana dyrektywa przewiduje regularne zmiany treści Załącznika w celu uwzględnienia rozwoju wiedzy naukowo-technicznej;

obecnie wiadomo, że stosowanie tlenku etylenu jako środka ochrony roślin, w szczególności w przypadku fumigacji roślin lub produktów roślinnych podczas składowania, powoduje powstanie pozostałości w środkach spożywczych, które mogą szkodliwie wpływać na zdrowie ludzi i zwierząt;

dostępne są alternatywne zabiegi w celu ochrony roślin z wyjątkiem niektórych mniej ważnych towarów;

wprowadzanie do obrotu i stosowanie tlenku etylenu jako środka ochrony roślin powinno być dlatego zakazane;

jednakże możliwe jest ustanowienie tymczasowych odstępstw od tego zakazu w odniesieniu do niektórych mniej ważnych towarów, gdy istnieje specjalna potrzeba, do czasu dostępności innych metod zabiegów,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W Załączniku do dyrektywy 79/117/EWG dodaje się następującą pozycję w brzmieniu:

"C.Tlenek etylenu | (a)zmniejszenie czynnika chorobotwórczego w następujących suszonych warzywach, przeznaczonych do stosowania w przetworach spożywczych, niewymagających pełnego procesu gotowania przed spożyciemszparagicebuleporygrzyby(b)zmniejszenie czynnika chorobotwórczego w suszonych ziołach i przyprawach(c)zmniejszenie czynnika chorobotwórczego w suszonych ziołach przeznaczonych wyłącznie do obrotu bez dalszego przetwarzania jako produkty lecznicze(d)zmniejszenie czynnika chorobotwórczego w proszku i mączce kakaowej(e)fumigacja liści tytoniu Niniejsze odstępstwa wygasają najpóźniej w dniu 31 grudnia 1989 r. |

Artykuł 2

Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy nie później niż do dnia 1 lipca 1987 r. i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 lipca 1986 r.

W imieniu Rady

G. Howe

Przewodniczący

[1] Dz.U. L 33 z 8.2.1979, str. 36.

[2] Dz.U. L 152 z 26.5.1986, str. 45.

--------------------------------------------------

Top