Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982D0814

Decyzja Komisji z dnia 17 listopada 1982 r. w sprawie wykazu zakładów w Królestwie Suazi zatwierdzonych do przywozu świeżego mięsa do Wspólnoty

OJ L 343, 4.12.1982, p. 24–25 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 026 P. 149 - 150
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 026 P. 149 - 150
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 015 P. 190 - 191
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 015 P. 190 - 191
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 005 P. 182 - 183
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 005 P. 182 - 183
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 005 P. 182 - 183
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 005 P. 182 - 183
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 005 P. 182 - 183
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 005 P. 182 - 183
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 005 P. 182 - 183
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 005 P. 182 - 183
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 005 P. 182 - 183
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 004 P. 136 - 137
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 004 P. 136 - 137
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 17 - 18

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1982/814/oj

31982D0814Dziennik Urzędowy L 343 , 04/12/1982 P. 0024 - 0025
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 3 Tom 15 P. 0190
Specjalne wydanie hiszpańskie: Rozdział 03 Tom 26 P. 0149
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 3 Tom 15 P. 0190
Specjalne wydanie portugalskie Rozdział 03 Tom 26 P. 0149


Decyzja Komisji

z dnia 17 listopada 1982 r.

w sprawie wykazu zakładów w Królestwie Suazi zatwierdzonych do przywozu świeżego mięsa do Wspólnoty

(82/814/EWG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 72/462/EWG z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie problemów zdrowotnych i inspekcji weterynaryjnej przed przywozem z państw trzecich bydła, trzody chlewnej i świeżego mięsa [1], w szczególności jej art. 4 ust. 1 i art. 18 ust. 1 lit. a) i b),

a także mając na uwadze, co następuje:

zakłady w państwach trzecich nie mogą wywozić świeżego mięsa do Wspólnoty jeżeli nie spełniają ogólnych i szczególnych warunków ustanowionych w dyrektywie 72/462/EWG;

Suazi zaproponowało, zgodnie z art. 4 ust. 3 dyrektywy 72/462/EWG, jeden zakład dopuszczony do wywozu do Wspólnoty;

wizytacja na miejscu z ramienia Wspólnoty wykazała, że normy higieny w tym zakładzie są wystarczające i może on wobec tego zostać zatwierdzony zgodnie z art. 4 ust. 1 wskazanej dyrektywy do przywozu świeżego mięsa do Wspólnoty;

należy przypomnieć, że przywóz świeżego mięsa podlega także innym wspólnotowym przepisom weterynaryjnym, szczególnie w odniesieniu do wymogów ochrony zdrowia, włączając przepisy szczególne dla Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa;

warunki przywozu świeżego mięsa z zakładu wymienionego w załączniku podlegają w dalszym ciągu innym przepisom ustanowionym odrębnie oraz ogólnym postanowieniom Traktatu; w szczególności przywóz z państw trzecich i powrotny wywóz do innych Państw Członkowskich niektórych kategorii mięsa, takich jak mięso ważące mniej niż 3 kilogramy czy mięso zawierające pozostałości niektórych substancji, które nie są jeszcze objęte zharmonizowanymi przepisami wspólnotowymi, podlegają nadal ustawodawstwu zdrowotnemu Państwa Członkowskiego przywozu;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1. Zakład w Suazi uwzględniony w załączniku zostaje niniejszym dopuszczony do przywozu świeżego mięsa do Wspólnoty zgodnie ze wskazanym załącznikiem.

2. Przywóz z zakładu, określonego w ust. 1 podlega w dalszym ciągu wspólnotowym przepisom weterynaryjnym ustanowionym odrębnie, w szczególności przepisom dotyczącym wymogów ochrony zdrowia.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie zakazują przywozu świeżego mięsa pochodzącego z zakładów innych niż te, które wymieniono w załączniku.

Artykuł 3

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 1983 r.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 listopada 1982 r.

W imieniu Komisji

Poul Dalsager

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 302 z 31.12.1972, str. 28.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ZAKŁADÓW

WOŁOWINA

Nr | Zakład | Adres |

Rzeźnie i zakłady rozbioru

SG1 | The Swaziland Meat Corporation Ltd | Manzini |

--------------------------------------------------

Top