EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12003TN02/09

Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, RepublikiCypryjskiej, Republiki Lotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty,Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Slowenii i Republiki Slowackiej oraz dostosowań wTraktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej - Załącznik II: Wykaz, o którym mowa w artykule 20 Aktu Przystąpienia - 9. Podatki

OJ L 236, 23.9.2003, p. 555–561 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 17/01/2012; Uchylony przez 32011L0096

12003TN02/09Dziennik Urzędowy L 236 , 23/09/2003 P. 0555 - 0561


9. PODATKI

1. 31969 L 0335: Dyrektywa Rady 69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r. dotycząca podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz.U. L 249 z 3.10.1969, str. 25) zmieniona przez:

- 11972 B: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa (Dz.U. L 73 z 27.3.1972, str. 14),

- 31973 L 0079: Dyrektywa Rady 73/79/EWG z dnia 9.4.1973 r. (Dz.U. L 103 z 18.4.1973, str. 13),

- 31974 L 0553: Dyrektywa Rady 74/553/EWG z dnia 7.11.1974 r. (Dz.U. L 303 z 13.11.1974, str. 9),

- 11979 H: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str.17),

- 31985 L 0303: Dyrektywa Rady 85/303/EWG z dnia 10.6.1985 r. (Dz.U. L 156 z 15.6.1985, str. 23),

- 11985 I: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21).

W artykule 3 ustęp 1 litera a) dodaje się następujące pozycje:

"Spółki ustanowione zgodnie z prawem czeskim o następujących nazwach:

- "akciová společnost"

- "komanditní společnost"

- "společnost s ručením omezeným";

Spółki ustanowione zgodnie z prawem cypryjskim o następujących nazwach:

- "εταιρείες περιορισμένης ευθύνης";

Spółki ustanowione zgodnie z prawem łotewskim o następujących nazwach:

- "kapitālsabiedrība";

Spółki ustanowione zgodnie z prawem węgierskim o następujących nazwach:

- "részvénytársaság"

- "korlátolt felelősségű társaság";

Spółki ustanowione zgodnie z prawem maltańskim o następujących nazwach:

- "Kumpaniji ta' Responsabilità Limitata"

- "Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet";

Spółki ustanowione zgodnie z prawem polskim o następujących nazwach:

- "spółka akcyjna"

- "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością";

Spółki ustanowione zgodnie z prawem słoweńskim o następujących nazwach:

- "delniška družba"

- "komanditna delniška družba"

- "družba z omejeno odgovornostjo";

Spółki ustanowione zgodnie z prawem słowackim o następujących nazwach:

- "akciová spoločnosť"

- "spoločnosť s ručením obmedzeným"

- "komanditná spoločnosť""

.

2. 31976 L 0308: Dyrektywa Rady 76/308/EWG z dnia 15 marca 1976 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy dochodzeniu roszczeń odnoszących się do niektórych opłat, ceł, podatków i innych środków (Dz.U. L 73 z 19.3.1976, str. 18) zmieniona przez:

- 11979 H: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. WE L 291 z 19.11.1979, str. 17),

- 31979 L 1071: Dyrektywa Rady 79/1071/EWG z dnia 6.12.1979 r. (Dz.U. L 331 z 27.12.1979, str. 10),

- 11985 I: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań wTraktatach - Przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz. U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

- 31992 L 0108: Dyrektywa Rady 92/108/EWG z dnia 14.12.1992 r. (Dz.U. L 390 z 31.12.1992, str. 124),

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21),

- 32001 L 0044: Dyrektywa Rady 2001/44/WE z dnia 15.6.2001 r. (Dz.U. L 175 z 28.6.2001, str. 17).

W artykule 3, tiret szóste dodaje się następujące pozycje:

"na Malcie: Taxxa fuq Dokumenti u Trasferimenti

w Słowenii: (i) davek od prometa zavarovalnih poslov

(ii) požarna taksa"

.

3. 31977 L 0388: Szósta dyrektywa Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich, w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L 145 z 13.6.1977, str. 1), zmieniona przez:

- 11979 H: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str. 95),

- 31980 L 0368: Dyrektywa Rady 80/368/EWG z dnia 26.3.1980 r. (Dz.U. L 90 z 3.4.1980, str. 41),

- 31984 L 0386: Dyrektywa Rady 84/386/EWG z dnia 31.7.1984 r. (Dz.U. L 208 z 3.8.1984, str. 58),

- 11985 I: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 167),

- 31989 L 0465: Dyrektywa Rady 89/465/EWG z dnia 18.7.1989 r. (Dz.U. L 226 z 3.8.1989, str. 21),

- 31991 L 0680: Dyrektywa Rady 91/680/EWG z dnia 16.12.1991 r. (Dz.U. L 376 z 31.12.1991, str. 1),

- 31992 L 0077: Dyrektywa Rady 92/77/EWG z dnia 19.10.1992 r. (Dz.U. L 316 z 31.10.1992, str. 1),

- 31992 L 0111: Dyrektywa Rady 92/111/EWG z dnia 14.12.1992 r. (Dz.U. L 384 z 30.12.1992, str. 47),

- 31994 L 0004: Dyrektywa Rady 94/4/WE z dnia 14.2.1994 r. (Dz.U. L 60 z 3.3.1994, str. 14),

- 31994 L 0005: Dyrektywa Rady 94/5/WE z dnia 14.2.1994 r. (Dz.U. L 60 z 3.3.1994, str. 16),

- 31994 L 0076: Dyrektywa Rady 94/76/WE z dnia 22.12.1994 r. (Dz.U. L 365 z 31.12.1994, str. 53),

- 31995 L 0007: Dyrektywa Rady 95/7/WE z dnia 10.4.1995 r. (Dz.U. L 102 z 5.5.1995, str. 18),

- 31996 L 0042: Dyrektywa Rady 96/42/WE z dnia 25.6. 1996 r. (Dz.U. 170 z 9.7.1996, str. 34),

- 31996 L 0095: Dyrektywa Rady 96/95/WE z dnia 20.12.1996 r. (Dz.U. L 338 z 28.12.1996, str. 89),

- 31998 L 0080: Dyrektywa Rady 98/80/WE z dnia 12.10.1998 r. (Dz.U. L 281 z 17.10.1998, str. 31),

- 31999 L 0049: Dyrektywa Rady 1999/49/WE z dnia 25.5.1999 r. (Dz.U. L 139 z 2.6.1999, str. 27),

- 31999 L 0059: Dyrektywa Rady 1999/59/WE z dnia 17.6.1999 r. (Dz.U. L 162 z 26.6.1999, str. 63),

- 31999 L 0085: Dyrektywa Rady 1999/85/WE z dnia 22.10.1999 r. (Dz.U. L 277 z 28.10.1999, str. 34),

- 32000 L 0017: Dyrektywa Rady 2000/17/WE z dnia 30.3.2000 r. (Dz.U. L 84 z 5.4.2000, str. 24),

- 32000 L 0065: Dyrektywa Rady 2000/65/WE z dnia 17.10.2000 r. (Dz.U. L 269 z 21.10.2000, str. 44),

- 32001 L 0004: Dyrektywa Rady 2001/4/WE z dnia 19.1.2001 r. (Dz.U. L 22 z 24.1.2001, str. 17),

- 32001 L 0115: Dyrektywa Rady 2001/115/WE z dnia 20.12.2001 r. (Dz.U. 15 z 17.1.2002, str. 24),

- 32002 L 0038: Dyrektywa Rady 2002/38/WE z dnia 7.5.2002 r. (Dz.U. L 128 z 15.5.2002, str. 41).

(a) Po artykule 24 dodaje się następujący artykuł:

"Artykuł 24 bis

Wprowadzając w życie art. 24 ust. 2 — 6, następujące Państwa Członkowskie mogą udzielać zwolnień od podatku od wartości dodanej podatnikom, których roczny obrót jest niższy niż równowartość w walucie krajowej:

- w Republice Czeskiej: 35000 EUR;

- w Estonii: 16000 EUR;

- na Cyprze: 15600 EUR;

- na Łotwie: 17200 EUR;

- na Litwie: 29000 EUR;

- na Węgrzech: 35000 EUR;

- na Malcie: 37000 EUR w przypadku, gdy działalność gospodarcza polega głównie na dostawie towarów, 24300 EUR w przypadku, gdy działalność gospodarcza polega głównie na dostawie usług z niską wartością dodaną (wysokie nakłady), a w innych przypadkach 14600 EUR, w szczególności w stosunku do dostawców usług o wysokiej wartości dodanej (niskie nakłady);

- w Polsce: 10000 EUR;

- w Słowenii: 25000 EUR;

- na Słowacji: 35000 EUR.

Zwolnienia te nie mają żadnego wpływu na środki własne, dla których podstawa wymiaru musi zostać ponownie ustalona zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89 w sprawie ostatecznych jednolitych warunków poboru środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej []

.

(b) Tytuł XVIc otrzymuje brzmienie:

"TYTUŁ XVIc

Środki przejściowe mające zastosowanie w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej Austrii, Finlandii oraz Szwecji z dniem 1 stycznia 1995 r. oraz Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji z dniem 1 maja 2004 r."

(c) W TYTULE XVIc artykuł 28p ustęp 1 drugie tiret otrzymuje brzmienie:

"— "nowe Państwa Członkowskie" oznacza terytorium Państw Członkowskich przystępujących do Unii Europejskiej z dniem 1 stycznia 1995 r. oraz z dniem 1 maja 2004 r., określone dla każdego z tych Państw Członkowskich w art. 3 niniejszej dyrektywy,"

(d) W TYTULE XVIc, artykuł 28p ustęp 7 ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

"Warunek ten uznaje się za spełniony w następujących wypadkach:

- kiedy, w stosunku do Austrii, Finlandii oraz Szwecji, pierwsze użycie środka transportu miało miejsce przed 1 stycznia 1987 r.;

- kiedy, w stosunku do Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, pierwsze użycie środka transportu miało miejsce przed 1 maja 1996 r.;

- kiedy wysokość podatku należnego z tytułu importu jest nieznaczna."

.

4. 31977 L 0799: Dyrektywa Rady 77/799/EWG z dnia 19 grudnia 1977 r. dotycząca wzajemnej pomocy właściwych władz Państw Członkowskich w obszarze podatków bezpośrednich i pośrednich (Dz.U. L 336 z 27.12.1977, str. 15) zmieniona przez:

- 11979 H: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L 291 z 19.11.1979, str.17),

- 31979 L 1070: Dyrektywa Rady 79/1070/EWG z dnia 6.12.1979 r. (Dz.U. L 331 z 27.12.1979, str. 8),

- 11985 I: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

- 31992 L 0012: Dyrektywa Rady 92/12/EWG z dnia 25.2.1992 r. (Dz.U. L 76 z 23.3.1992, str. 1),

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21).

(a) W artykule 1 ustęp 3 dodaje się następujące pozycje:

"w Republice Czeskiej:

Daně z příjmů

Daň z nemovitostí

Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí

Daň z přidané hodnoty

Spotřební daně

w Estonii:

Tulumaks

Sotsiaalmaks

Maamaks

na Cyprze:

Φόρος Εισοδήματος

'Εκτακτη Εισφορά για την Άμυνα της Δημοκρατίας

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας

na Łotwie:

iedzīvotāju ienākuma nodoklis

nekustamā īpašuma nodoklis

uzņēmumu ienākuma nodoklis

na Litwie:

Gyventojų pajamų mokestis

Pelno mokestis

Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis

Žemės mokestis

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

Mokestis už aplinkos teršimą

Naftos ir dujų išteklių mokestis

Paveldimo turto mokestis

na Węgrzech:

személyi jövedelemadó

társasági adó

osztalékadó

általános forgalmi adó

jövedéki adó

építményadó

telekadó

na Malcie:

Taxxa fuq l-income

w Polsce:

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek od czynności cywilnopranych

w Słowenii:

Dohodnina

Davki občanov

Davek od dobička pravnih oseb

Posebni davek na bilančno vsoto bank in hranilnic

na Słowacji:

daň z príjmov fyzických osôb

daň z príjmov právnických osôb

daň z dedičstva

daň z darovania

daň z prevodu a prechodu nehnuteľností

daň z nehnuteľností

daň z pridanej hodnoty

spotrebné dane"

(b) W artykule 1 ustęp 5 dodaje się następujące pozycje:

"w Republice Czeskiej:

Ministr financí lub upoważniony przedstawiciel

w Estonii:

Rahandusminister lub upoważniony przedstawiciel

na Cyprze:

Υπουργός Οικονομικών lub upoważniony przedstawiciel

na Łotwie:

Finanšu ministrs lub upoważniony przedstawiciel

na Litwie:

Finansų ministras lub upoważniony przedstawiciel

na Węgrzech:

A pénzügyminiszter lub upoważniony przedstawiciel

na Malcie:

Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi lub upoważniony przedstawiciel

w Polsce:

Minister Finansów lub upoważniony przedstawiciel

w Słowenii:

Minister za financií lub upoważniony przedstawiciel

na Słowacji:

Minister financií lub upoważniony przedstawiciel"

.

5. 31979 L 1072: Ósma dyrektywa Rady 79/1072/EWG z dnia 6 grudnia 1979 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych — warunki zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedziby na terytorium kraju (Dz.U. L 331 z 27.12.1979, str. 11) zmieniona przez:

- 11985 I: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

- 31986 L 0560: Trzynasta dyrektywa Rady 86/560/EWG z dnia 17.11.1986 r. (Dz.U. L 326 z 21.11.1986, str. 40),

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21).

(a) W załączniku C punkt D dodaje się następujące tiret:

"— Republika Czeska: Finanční úřad pro Prahu 1

— Estonia: Maksuamet

— Cypr: Υπουργείο Οικονομικών, Τμήμα Τελωνείων, Υπηρεσία Φ.Π.Α.

— Łotwa: Valsts ieņēmumu dienesta Lielo nodokļu maksātāju pārvalde

— Litwa: Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

— Węgry: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

— Malta: Id-Dipartiment tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud fil-Ministeru tal-Finanzi

— Polska: Drugi Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście

— Słowenia: Davčni urad Ljubljana;

— Słowacja: Daňový úrad Bratislava I"

.

(b) W załączniku C punkt I akapit pierwszy dodaje się następujące pozycje:

"CZK …

EEK …

CYP …

LVL …

LTL …

HUF …

MTL …

PLN …

SIT …

SKK …"

(c) W załączniku C punkt I akapit drugi dodaje się następujące pozycje:

"CZK …

EEK …

CYP …

LVL …

LTL …

HUF …

MTL …

PLN …

SIT …

SKK …"

6. 31983 L 0182: Dyrektywa Rady 83/182/EWG z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie zwolnień podatkowych we Wspólnocie, dotyczących niektórych środków transportu czasowo wwożonych do jednego Państwa Członkowskiego z innego Państwa Członkowskiego (Dz.U. L 105 z 23.4.1983, str. 59) zmieniona przez:

- 11985 I: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 23),

- 31991 L 0680: Dyrektywa Rady 91/680/EWG z dnia 16.12.1991 r. (Dz.U. L 376 z 31.12.1991, str. 1),

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21).

W Załączniku dodaje się następujące pozycje:

"REPUBLIKA CZESKA

- Silniční daň

CYPR

- Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος

- Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος του 1972, όπως τροποποιήθηκε

- Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984, όπως τροποποιήθηκαν

ŁOTWA

- akcīzes nodoklis (likums "Par akcīzes nodokli", pieņemts 1999. gada 25. novembrī)

- transportlīdzekļu ikgadējā nodeva (likums "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu", pieņemts 2001. gada 22. novembrī)

LITWA

- Prekių apyvartos mokestis (Žin., 2002, Nr. 56-2229).

MALTA

- Dazju tas-Sisa fuq Vetturi bil-Mutur (Att dwar Taxxa tar- Reġistrazzjoni tal-Vetturi bil-Mutur, Kap. 368)

SŁOWENIA

- Davki od prometa motornih vozil (Zakon o davkih na motorna vozila, Ur.l. RS, št. 52/99);

SŁOWACJA

- Zákon o cestnej dani."

7. 31990 L 0434: Dyrektywa Rady 90/434/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów, dotyczących spółek różnych Państw Członkowskich (Dz.U. L 225 z 20.8.1990, str. 1) zmieniona przez:

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21).

(a) W artykule 3 litera c) dodaje się następujące tiret:

"— Daň z příjmů právnických osob w Republice Czeskiej,

— Tulumaks w Estonii,

— Φόρος Εισοδήματος na Cyprze,

— uzņēmumu ienākuma nodoklis na Łotwie,

— Pelno mokestis na Litwie,

— Társasági adó na Węgrzech,

— Taxxa fuq l-income na Malcie,

— Podatek dochodowy od osób prawnych w Polsce,

— Davek od dobička pravnih oseb w Słowenii,

— Daň z príjmov právnických osôb na Słowacji."

(b) W Załączniku dodaje się następujące litery:

"(p) spółki ustanowione zgodnie z prawem czeskim, określane jako: "akciová společnost", "společnost s ručením omezeným";

(q) spółki ustanowione zgodnie z prawem estońskim, określane jako: "täisühing", "usaldusühing", "osaühing", "aktsiaselts", "tulundusühistu";

(r) zgodnie z prawem cypryjskim, określane jako: "εταιρείες" zgodnie z definicją zawartą w ustawach o podatku dochodowym;

(s) spółki ustanowione zgodnie z prawem łotewskim, określane jako: "akciju sabiedrība", "sabiedrība ar ierobežotu atbildību";

(t) spółki ustanowione zgodnie z prawem litewskim;

(u) spółki ustanowione zgodnie z prawem węgierskim, określane jako: "közkereseti társaság", "betéti társaság", "közös vállalat", "korlátolt felelősségű társaság", "részvénytársaság", "egyesülés", "közhasznú társaság", "szövetkezet";

(v) spółki ustanowione zgodnie z prawem maltańskim, określane jako: "Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata", "Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet";

(w) spółki ustanowione zgodnie z prawem polskim, określane jako: "spółka akcyjna", "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością";

(x) spółki ustanowione zgodnie z prawem słoweńskim, określane jako: "delniška družba", " komanditna družba", "družba z omejeno odgovornostjo";

(y) spółki ustanowione zgodnie z prawem słowackim, określone jako: "Akciová spoločnosť", "Spoločnosť s ručením obmedzeným", "Verejná obchodná spoločnosť", "Komanditná spoločnosť"."

8. 31990 L 0435: Dyrektywa Rady 90/435/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw Członkowskich (Dz.U. L 225 z 20.8.1990, str. 6) zmieniona przez:

- 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach — Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21).

(a) W artykule 2 litera c) dodaje się następujące tiret:

"— Daň z příjmů právnických osob w Republice Czeskiej

— Tulumaks w Estonii

— Φόρος Εισοδήματος na Cyprze

— uzņēmumu ienākuma nodoklis na Łotwie

— Pelno mokestis na Litwie

— Társasági adó, osztalékadó na Węgrzech

— Taxxa fuq l-income na Malcie

— Podatek dochodowy od osób prawnych w Polsce

— Davek od dobička pravnih oseb w Słowenii

— daň z príjmov právnických osôb na Słowacji"

.

(b) W Załączniku dodaje się następujące litery:

"(p) spółki ustanowione zgodnie z prawem czeskim, określane jako: "akciová společnost", "společnost s ručením omezeným";

(q) spółki ustanowione zgodnie z prawem estońskim, określane jako: "täisühing", "usaldusühing", "osaühing", "aktsiaselts", "tulundusühistu";

(r) zgodnie z prawem cypryjskim: "εταιρείες" zgodnie z definicją zawartą w ustawach o podatku dochodowym;

(s) spółki ustanowione zgodnie z prawem łotewskim, określane jako: "akciju sabiedrība", "sabiedrība ar ierobežotu atbildību";

(t) spółki ustanowione zgodnie z prawem litewskim;

(u) spółki ustanowione zgodnie z prawem węgierskim określone jako: "közkereseti társaság", "betéti társaság", "közös vállalat", "korlátolt felelősségű társaság", "részvénytársaság", "egyesülés", "szövetkezet";

(v) spółki ustanowione zgodnie z prawem maltańskim, określane jako: "Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata", "Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet";

(w) spółki ustanowione zgodnie z prawem polskim, określane jako: "spółka akcyjna", "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością";

(x) spółki ustanowione zgodnie z prawem słoweńskim, określane jako: "delniška druba", "komanditna družba", "družba z omejeno odgovornostjo";

(y) spółki ustanowione zgodnie z prawem słowackim, określane jako: "akciová spoločnosť", "spoločnosť s ručením obmedzeným", "komanditná spoločnosť"."

9. 31992 L 0083: Dyrektywa Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (Dz.U. L 316 z 31.10.1992, str. 21).

W artykule 22 dodaje się ustępy w brzmieniu:

"6. Republika Czeska może stosować obniżoną stawkę podatku akcyzowego, nie mniejszą niż 50 % podstawowej stawki krajowego podatku akcyzowego na alkohol etylowy, w odniesieniu do alkoholu etylowego produkowanego przez gorzelnie producentów owoców produkujące rocznie ponad 10 hektolitrów alkoholu etylowego z owoców dostarczanych im przez gospodarstwa domowe producentów owoców. Stosowanie obniżonej stawki jest ograniczone do 30 litrów alkoholu owocowego rocznie na gospodarstwo domowe producentów owoców przeznaczonych wyłącznie do spożycia osobistego."

"7. Słowacja i Węgry mogą stosować obniżoną stawkę podatku akcyzowego, nie mniejszą niż 50 % podstawowej stawki krajowego podatku akcyzowego na alkohol etylowy, w odniesieniu do alkoholu etylowego produkowanego przez gorzelnie producentów owoców produkujące rocznie ponad 10 hektolitrów alkoholu etylowego z owoców dostarczanych im przez gospodarstwa domowe producentów owoców. Stosowanie obniżonej stawki jest ograniczone do 50 litrów alkoholu owocowego rocznie na gospodarstwo domowe producentów owoców przeznaczonych wyłącznie do spożycia osobistego. Komisja dokona przeglądu tego uzgodnienia w 2015 r. i przedstawi Radzie sprawozdanie omawiające możliwe zmiany w tym zakresie"

10. 31992 R 2719: Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2719/92 z dnia 11 września 1992 r. w sprawie towarzyszącego dokumentu urzędowego dotyczącego przepływu w ramach systemu zawieszenia podatku produktów objętych podatkiem akcyzowym (Dz.U. L 276 z 19.9.1992, str. 1) zmienione przez:

- 31993 R 2225: Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2225/93 z dnia 27.7.1993 r. (Dz.U. L 198 z 7.8.1993, str. 5).

(a) Artykuł 2a ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Towarzyszące dokumenty zredagowane zgodnie z ust. 1 zawierają w tej części pola 24, która jest przeznaczona dla podpisu nadawcy, jedno z następujących określeń:

- Dispensa de firma

- Podpis prominut

- Fritaget for underskrift

- Freistellung von der Unterschriftsleistung

- Allkirjanõudest loobutud

- Δεν απαιτείται υπογραφή

- Signature waived

- Dispense de signature

- Dispensa dalla firma

- Derīgs bez paraksta

- Parašo nereikalaujama

- Aláírás alól mentesítve

- Firma mhux meħtieġa

- Van ondertekening vrijgesteld

- Z pominięciem podpisu

- Dispensa de assinatura

- Podpis sa nevyžaduje

- Opustitev podpisa"

.

(b) W załączniku I, Wyjaśnienia, punkt 2 pole 12, wykaz skrótów otrzymuje brzmienie:

"BE Belgia

CZ Republika Czeska

DK Dania

DE Niemcy

EE Estonia

GR Grecja

ES Hiszpania

FR Francja

IE Irlandia

IT Włochy

CY Cypr

LV Łotwa

LT Litwa

LU Luksemburg

HU Węgry

MT Malta

NL Niderlandy

AT Austria

PL Polska

PT Portugalia

SI Słowenia

SK Słowacja

FI Finlandia

SE Szwecja

GB Zjednoczone Królestwo"

.

[] Dz. U. L 155 z 7.6.1989, str.9. Rozporządzenie zmienione przez rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1026/1999 (Dz. U. L 126 z 20.5.1999, str. 1)."

--------------------------------------------------

Top