EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02001D0497-20210927

Consolidated text: Decyzja Komisji z dnia 15 czerwca 2001 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich, na mocy dyrektywy 95/46/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2001) 1539) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2001/497/WE)Tekst mający znaczenie dla EOG.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/497/2021-09-27

02001D0497 — PL — 27.09.2021 — 003.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

DECYZJA KOMISJI

z dnia 15 czerwca 2001 r.

w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich, na mocy dyrektywy 95/46/WE

(notyfikowana jako dokument nr C(2001) 1539)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2001/497/WE)

(Dz.U. L 181, 4.7.2001, p.19)

uchylona przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

nr

strona

data

 

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r.

L 199

31

7.6.2021

 
Ostatnia wersja skonsolidowana przed uchyleniem dostępna jest na stronie:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02001D0497-20161217
Top